Högestad Sverige

Plats: En knapp mil nordost om Ystad i Högestad socken i Skåne
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1635 av Palle Rosenkrantz
Koordinater: 55°30'31.8"N 13°52'38.6"E
Högestad Skåne Historia
Högestad (även Högesta förekommer) ligger en knapp mil nordost om Ystad i Högestad socken i Skåne.

Medeltiden
Under medeltiden tillhörde Högestad ärkebiskopstolen i Lund men vid den danska Reformationen 1536 drogs det in till den danska kronan. Kristian III hade dock behov av pengar så han pantsatte Högestad till Gregers Jensen Ulfstand tre år efter reformationen.

Högestad, Skåne
Bild från Skånska Herregårdar 1852-1863
Högestad, Skåne
Foto från Kulturen KM 85976.8665 1967

Palle Rosenkrantz
Palle Rosenkrantz
(1587–1642)
Palle Rosenkrantz (1587–1642)
Nuvarande byggnad uppfördes 1635 av det danska riksrådet Palle Rosenkrantz. Han föddes på Glimminge som son till Axel Rosenkrantz och Mette Pedersdatter. Fadern var en av de rikaste i Skåne och Palle studerade utomlands, bland annat i Wittenberg. Förutom Högestad och Tunbyholm i Skåne ägde Palle även Krenkerup, Nørregård, Rosenlund, Lungholm, Sædingegaard och Kjærstrup, alla på Själland i Danmark.

1658 blev Skåne svenskt i och med Fredsavtalet som skrevs under i Roskilde den 26 februari detta år.

Högestad, Skåne

Christina Piper
Christina Piper
(1673-1752)
Christina Piper (1673-1752)
1706 köptes Högestad av Carl Piper (59). När han blev tillfångatagen vid Poltava 1709 och sedan satt i fångenskap i sju år fram till sin död 1716 var det hans hustru Christina Piper (36) som fick ensam ta hand om familjens många gårdar, förvalta den stora förmögenheten samt uppfostra barnen.

Christina fortsatte i stort sett ända fram till sin död att köpa, bygga och bygga om herrgårdar. Under sin livstid lät hon bygga Björnstorp och Christinehof och restaurerade Krageholm. Hon ägde dessutom Ängsö, Sturefors, Hässelbyholm i Fogdö socken i Mälaren, Östra Torup och Toppeladugård samt ett flertal andra gårdar runt om i landet.

Fideikommisser
1747 grundade Christina fideikommiss för Högestad, Torup, Baldringe i Baldringe socken och Christinehof i Andrarums socken under namnet Högestad-Christinehof. Samma år stiftade hon även Sturefors fideikommiss. Ingen sägs ha instiftat så många fideikommiss för sina efterkommande som Christina. Själv vistades hon inte så mycket på Högestad utan bodde mest på Krageholm i Skåne.

Högestad, Skåne
Högestad, Skåne

Fasaden
På fasaden står det i stora bokstäver P R K + H R + E R S + L L + 1 6 3 5 vilket ska utläsas P R K = Palle Rosen Krantz, H R = Hedvig Rantzau, E R S = Elisabeth Rosen Sparre och L L = Lisbeth Lunge och 1635 anger byggnadsår.

Nutid
Högestad är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd
Medeltid Ärkebiskopstolen i Lund
1536 Indragen till Danska kronan vid reformationen
1539 Gregers Jensen Ulfstand (som pant för lån till Kristian III)
1544 Gert Jensen Ulfstand (föregåendes bror) Löste ut sina medarvingar
1550 Mogens Gyldenstierna (löser till sig panten)
1574 Görvel Abrahamsdatter Gyldenstierna (genom byte med Fredrik II)
Corfitz Hardenberg
Margrete Corfitzdatter Hardenberg (föregåendes dotter)
1592 Corfitz Pallesen Grubbe & Mette Pallesen Grubbe (föregåendes barn)
Palle Rosenkrantz
1653 Iver Krabbe (föregåendes brors svåger)
1666 Jörgen Krabbe (föregåendes son)
1678 Jytte Thott (föregåendes änka)
1682 Indraget till svenska kronan
1706 Carl Piper (genom köp)
1716 Christina Piper (föregåendes änka). Stiftade 1747 fideikommisset Högestad, Christinehof, Baldringe och Torup
1752 Carl Fredrik Piper (föregåendes son)
1770 Carl Gustaf Piper (föregåendes son)
1803 Carl Claes Piper (föregåendes son)
1850 Carl Erik Piper (föregåendes son)
1875 Claes Gustaf Fritz Piper (föregåendes bror)
1897 Claes Gustaf Tom Piper (föregåendes brorson)
1899 Erik Carl Alfred Piper (föregåendes farfars brors sonson)
1910 Erik Alfred Wolfgang Piper (föregåendes son)
1923 Erik Alfred Gustaf Piper (föregåendes son)
1939 Carl Erik Gustaf Piper (föregåendes son)
1946 Carl Gustaf Erik Alfred Piper (föregåendes son)
2021 Släkten Piper

Kartinfo för Högestad
Koordinater: 55°30'31.8"N 13°52'38.6"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)
• Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes kungl. hovbokhandel)
• Handbok för resor till Skånska slott (Lönnäng)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsida:
» Palle Rosenkrantz

Inskrivet 2021-08-01 | Uppdaterat 2021-08-02