Hässelbyholm Sverige

Plats: I Fogdö socken, 15 km nordväst om Strängnäs i Södermanland
Känt sedan: 1279
Ny/Ombyggt: 1656-1663 av Christina Catharina De la Gardie
Koordinater: 59°28'34.0"N 16°51'15.0"E
Hässelbyholm Södermanland Historia
Hässelbyholm (även stavning Hesselbyholm förekommer) ligger i Fogdö socken cirka 15 km nordväst om Strängnäs i Södermanland.

Heslebyholm
Stamgårdarna Hesselby och Ekeby skänktes av Magnus Ladulås 1279 till Verner Brunke som i sin tur sålde gårdarna till biskop Anund i Strängnäs. Dessa tillhörde i slutet av 1400-talet Vårfruberga kloster som var ett verksamt kloster från 1100-talet fram till 1527.

År 1528 köpte Brita Hansdotter Tott som var änka efter Folke Gregersson Lillie till Åkerö och 1539 bytte hon dessa hemman till Gustav Vasa. Efter Gustavs död 1560 ärvde hertig Karl (10) hemmanen som dock förlänade bort dem till fogden Carl Persson. Hässelbyholm har under årens gång stavats lite olika, på 1600-talet kallades det för Heslebyholm, vilket man kan se på bilden från Sueciaverket.

Hässelbyholm, Södermanland
'Heslebyholm'. Bild från Sueciaverket ca 1680
Hässelbyholm, Södermanland
'Hesselbyholm'. Okänd konstnär

Christina Catharina De la Gardie
Christina Catharina
(1632-1704)
Christina Catharina De la Gardie (1632-1704)
År 1652 ärvde Christina Catharina De la Gardie (20) Hässelbyholm efter sin far fältmarskalken Jacob De la Gardie (69) som gått bort. När hon ärvde godset hade hon redan varit gift med greve och fältmarskalken Gustaf Adolf Lewenhaupt1619-1656 (33) i fyra år. Christina Catharina och Gustaf Adolf fick fem barn. Gustaf Adolf påbörjade bygget av nya Heslebyholm, som det då kallades, men han hann inte göra mycket innan han 37 år gammal dog i ett fältläger i Finland i november 1656.

Nitton månader efter makens död gifte Christina Catharina (25) sig med fältmarskalken Gustaf Otto Stenbock (43) och de fick åtta barn tillsammans. Gustaf Adolf hade varit gift tidigare, då med Brita Horn af ÅminneDöd 1653 som han fick sju barn med. Christina Catharina fortsatte att uppföra Hässelbyholm som hennes förste make hade påbörjat och huvudbyggnaden stod färdig 1663.

Hässelbyholm, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt
Hässelbyholm, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt

Christina Piper
Christina Piper
(1673-1752)
Christina Piper (1673-1752)
1744 blev Christina Piper (född Törnflycht) ägare till Hässelbyholm. Christina var änka efter greve Carl Piper som varit Karl XII:s rådgivare och som avlidit 1716 efter sju år i Rysk fångenskap. Under makens frånvaro hade Christina hand om driften av parets många egendomar i Skåne, Uppland, Södermanland och Östergötland och lärde sig på detta sätt hur man driver stora gods. 1747 stiftade Christina Hässelbyholm fideikommiss för sin systerdotter Eva Bielke som var gift med hovmarskalken friherre Fredrik Gustaf Gyllenkrok.

Fideikommiss
Fredrik Gustaf Gyllenkrok flyttade 1779 fideikommissrätten till sin gård Björnstorp i Skåne och samtidigt sålde han Hässelbyholm till landshövdingen och friherren Sven Liljencrantz1727-1797. Han stiftade i sin tur en ny fideikommiss för Hässelbyholm och Heby 1796 för släkten Liljencrantz. 1916 ombildades det till fideikommisskapital och genom arv övergick det till släkten Staél von Holstein.

Samma år som Christina Piper stiftade fideikommiss för Hässelbyholm stiftade hon även fideikommiss för Sturefors, Baldringe, Högestad, Christinehof, Torup och Ängsö. Ingen sägs ha instiftat så många fideikommiss för sina efterkommande som Christina. Av alla sina herrgårdar och slott så vistades hon dock mest på Krageholm.

Hässelbyholm, Södermanland
Foto från Google maps

Nutid
Hässelbyholm är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1279 Verner Brunke som gåva av Magnus Ladulås
~ Biskop Anund i Strängnäs (genom köp)
1400-tal Vårfruberga nunnekloster
1528 Brita Hansdotter Tott
1539 Gustav Vasa (genom byte)
1560 Hertig Karl (genom arv)
~ Carl Persson (genom förläning)
1584 Christer Hane (genom förläning)
1594 Ingrid Björnsdotter (föregåendes änka)
1645 Christina Verdelet (föregåendes dotter)
1651 Jacob De la Gardie (genom köp)
1652 Christina De la Gardie, gift Lewenhaupt samt Stenbock (föregåendes dotter)
1685 Gustaf Mauritz Lewenhaupt (föregåendes son)
1700 Magdalena Lewenhaupt, gift med Mikael Törnflycht (föregåendes dotter)
1744 Christina Piper (född Törnflycht) (Mikael Törnflychts syster, genom köp)
1752 Eva Charlotta Bielke (föregåendes dotterdotter, via fideikommiss)
1779 Sven Liljencrantz (genom köp, fideikommiss inom friherrliga ätten Liljencrantz)
1797 Gustaf Adolf Liljencrantz (genom lottning)
1832 Ulrika Agnes, gift Stiernstedt (föregåendes dotter)
1900 Johan Ludvig Filip Liljencrantz
1916 Arvid Hernmarck
1924 Södermanlands Enskilda Bank
1937 Per Kasten Sanmark
1958 ca Olle Olsson
1970-tal Per Olsson

Kartinfo för Hässelbyholm
Koordinater: 59°28'34.0"N 16°51'15.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» Svenska fideikommiss
» Christina Catherina De la Gardie
» Christina Piper

Inskrivet 2021-09-29 | Uppdaterat 2021-11-08