Christinehof Sverige

Plats: 3 mil nordväst om Simrishamn, Andrarums socken, Skåne
Känt sedan: 1500-talet (Andrarum)
Ny/Ombyggt: 1737-1740 av Christina Piper
Arkitekt: 1737-1740 Georg Mochelten
Arkitektur:Barock (karolinsk stil)
Koordinater: 55°43'04.6"N 13°57'38.1"E
Christinehof Skåne Historia
Christinehof slott ligger nära Värkeå, 3 mil nordväst om Simrishamn i Andrarums socken, Skåne.

1500-talet
Från början kallades gården Andrarum och hade bildats av några mindre hemman. En tid ägdes den av släkterna Snakenborg och Thott och 1574 blev landsdomaren Herluf Skave gårdens ägare.

Christinehofs slott
Illustratör Ulrik Thersner 1821
Christinehofs slott
Teckning från Skånska herregårdar 1852-1863

1600-talet
Under 1600-talet kom gården till medlemmar ur släkten Beck, och det var också under den tiden som Andrarums alunverk bildades. Det var den danska adelsmannen Jochum Beck som på sommaren 1635 upptäckte alun i Andrarum på Österlen i Skåne, som då tillhörde Danmark.

Även om Jochum stod nära den danska kungen Kristian IV tog det ända till oktober 1637 innan han fick de privilegiebrev som krävdes för att få utvinna det alun han hittat. När han startade upp alunbruket var han en av Skånes största och rikaste jordägare. En bit ifrån bruket byggde han ett korsvirkeshus. På grund av alla de krig som härjade under 1600-talet, inte mindre än nio stycken faktiskt, råkade Jochum så småningom i ekonomiska svårigheter och han dog utfattig i maj 1682.

Christinehofs slott
Foto Jane Lindbladh

Christina Piper
Christina Piper
(1673-1752)
Christina Piper (1673-1752)
1725 köpte Christina Piper (52) Andrarums alunbruk av Becks ättlingar. Christina var änka efter Carl Piper som varit Karl XII:s rådgivare och som avlidit 1716 efter sju år i Rysk fångenskap. Under makens frånvaro hade Christina hand om driften av parets många egendomar i Skåne, Uppland, Södermanland och Östergötland och lärde sig på detta sätt hur man driver stora gods.

Alunbruket hade som sagt stora ekonomiska bekymmer men Christina satte bruket på fötter igen samt utökade verksamheten. Under hennes ledning tiodubblades produktionen och bruket blev nordens största industri och Andrum blev Skånes största industriort.

Eftersom hon behövde en bostad i närheten av alunbruket gav hon fortifikationsmästaren Georg Mochelten i uppgift att göra ritningar till ett elegant slott, som stod färdigbyggt 1740. Huset kallades för Andrarums gård och uppfördes en bit ifrån Jochums korsvirkeshus, som då var en ruin, och är en trevåningars byggnad med två flyglar.

Christinehofs slott
Foto Jane Lindbladh
Christinehofs slott
Foto Jane Lindbladh

Utbyggnad
Några år senare utvidgades anläggningen med två flyglar som användes som stall och vagnsbod. Även ekonomibyggnader och en förvaltarbostad byggdes samt en stor park anlades. Troligen bodde inte Christina så mycket på slottet, som därmed inte blev lika rikt utsmyckat invändigt som till exempel Krageholm, där hon företrädesvis bodde. För att bevara godset i Piperska släkten stiftade Christina år 1747 fideikommiss av slottet. För många generationer framåt skulle sedan Christinehof länkas samman med Andrarums alunverk samt Högestad, Baldringe och Östra Torup.

Christina Piper (79) gick bort den 25 mars 1752 och det var först efter hennes död som namnet på slottet ändrades från 'Andrarums gård' till Christinehof.

Christinehofs slott
Fotograf Mårten Hougström
Christinehofs slott
Fotograf Mårten Hougström

1900-talet
Vid slottet finns restaurang och souvenirbod och man anordnar ibland vinfestivaler, konserter och teaterföreställningar.

Kartinfo för Christinehof
Koordinater: 55°43'04.6"N 13°57'38.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Kristinehov Kronhjorten 101, Brösarp
Telefon: 0709-16 66 26
E-post: info@christinehofslott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

dela på Facebook

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Stora boken om Skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Svenska fideikommiss (Segerstråle)

Hemsida:
» Skånska Herregårdar
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)
» hogesta.se

Inskrivet 2007-08-20 | Uppdaterat 2021-05-20