Krageholm

Plats: cirka 8 km norr om Ystad, Skåne
Grundat: 1200-talet
Ombyggt: 1720-talet av Christina Piper
1750-talet av Carl Fredrik Piper
Arkitekt: Nicodemus Tessin d.y. (1720-talet)
Arkitektur: Barock
Koordinater:  55°29'34.5"N 13°45'56.3"E
Krageholm Skåne Historia
Krageholms slott ligger vid Krageholmssjön i Sövestads socken cirka 8 km norr om Ystad i Skåne.

Krageholm var redan från 1200-talet och framåt sätesgård för flera kända danska adelsfamiljer som Due, Thott, Brahe, Marsvin och Krabbe.
Krageholm
Teckning Burman-Fischer - 1680-talet

1600-talet
Den danska adelsmannen Jörgen Iversen Krabbe tillträdde Krageholm redan under sin fars livstid och var utöver Krageholm även ägare till Högestad, Baldringe och Tosterup slott. Efter att Skåne blivit svenskt 1658 lämnade Krabbe sin anställning i danska kansliet och svor den svenska kungen sin trohet och 1664 introducerades han på svenska riddarhuset och blev 1676 svensk friherre.
I samband med att kriget mellan Sverige och Danmark åter blossade upp på 1670-talet ska Jörgen Krabbe dock ha blivit anklagad för att ha hjälpt snapphanarna. Han blev därmed misstänkt för att ha danska sympatier och i november 1677 dömdes han att mista "liv, ära och gods" och avrättades i januari 1678 genom arkebusering i Malmö. Hans hustru, Jytte Thott, som sägs ha förtvinat av sorg över sin avrättade man, fick emellertid behålla det delvis plundrade och halvt nedbrunna Krageholm som efter det här fick stå obebott i över 20 år. Om Jytte går det en sägen om att hon spökar på Högestad slott där hon irrar runt med isvindar runt sig.
Krageholm
Målning Ulrik Thersner - tidigt 1800-tal

1700-talet
1704 såldes Krageholm till Karl XII:s kungliga rådgivare greve Carl Piper och hans hustru Christina Piper. Vid det här laget var Krageholm en halvt nedbrunnen fyrlängad renässansborg med ett medeltida torn i ena hörnet och omgiven av en vallgrav. Tre år senare beställde paret Piper ritningar till ett nytt slott av Nicodemus Tessin d.y.. Tessin höll då på med parets andra slottsbygge Sturefors i Östergötland.

Carl Piper drog iväg med Karl XII ut i krig och togs tillfånga av ryssarna vid Poltava 1709 och dog sju år senare (1716) i rysk fångenskap. År 1718 fördes Pipers lik till Sverige och gravsattes nästföljande år på hans gods Ängsö.
Krageholm
Foto digitaltmuseum.se

Byggmästarinnan Christina Piper (1673-1752)
Christina Törne föddes 1673 som dotter till Olof Törne (adlad Törnflycht 1698) som var en av landets rikaste män. Hon gifte sig 1690, vid sjutton års ålder med Carl Piper som då var fyrtiotre år. De fick i snabb takt åtta barn, varav de tre första dog unga.

Efter att Christina blivit änka 1716 fick hon ensam ta hand om familjens många gårdar, förvalta den stora förmögenheten samt uppfostra barnen. På Krageholm lät hon i början av 1720-talet riva norra flygeln och inrättade en slottskyrka i den östra längan. Hon fortsatte sedan i stort sett ända fram till sin död 1752 att köpa, bygga och bygga om herrgårdar. 1747 stiftade hon Sturefors fideikommiss, och samma år även för gårdarna Baldringe, Högestad, Christinehof, Torup, Ängsö och Hässelbyholm. Ingen sägs ha instiftat så många fideikommiss för sina efterkommande som Christina. Av alla sina herrgårdar och slott så vistades hon dock mest på Krageholm.
Krageholm
Teckning från boken Skånska Herregårdar - 1860-talet

Krageholm
Foto Mårten Sjöbeck - 1935

Nutid
Krageholm har sedan 1704 varit i släkten Pipers ägo, förutom mellan åren 1897 till 1930 då slottet ägdes av några personer från ätten Brahe. Slottet är privatägt och inte öppet för allmänheten och visas endast för grupper efter överenskommelse.
Krageholm
Vykort från lindebilder.se

Krageholm
Foto Kulturen - KM 85976.1499
Kartan visar platsen för Krageholm
Koordinater:  55°29'34.5"N 13°45'56.3"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige - Skåne III - Allhems förlag Malmö (1966)
Skånska herrgårdar under svensk tid - H. H. Von Schwerin (1934)
Slott och Herrgårdar i Sverige - Fritzes Kungl. hovbokhandel (1945)
Skånska slott och borgar (1999)
Slott och borgherrar i Skåne - Jane Hellstedt (1990)
Herrgårdsspöken - Peter Ullgren

Hemsida:
» Jytte Tott
» Christina Törnflycht
» Christina och Carl Piper
» adelsvapen.com
Inskrivet 2018-08-18 | Uppdaterat 2018-08-18
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-01-05