Tosterup Sverige

Plats: ca 12 km nordost om Ystad, Tomelilla kommun, Skåne
Grundat: 1400-talet
Ny/Ombyggt: 1500-tal (huvudbyggnad)
~ flera till- och ombyggnader
Koordinater: 55°28'48.4"N 13°59'11.0"E
Tosterup Skåne Historia
Tosterup slott ligger cirka 12 km nordost om Ystad i Tomelilla kommun i Skåne.

1400-talet
Borgen började uppföras någon gång på 1400- eller 1500-talet. Exakt tidpunkt är osäker. Borgen har dock haft en föregångare, fast den låg lite längre norrut än dagens Tosterup. Man tror att tornet på Tosterup byggdes på 1400-talet, huvudbyggnaden på 1500-talet och portbyggnad, vindbrygga och envåningsflygel på 1600-talet.

Någon gång på 1440-talet blev riksrådet Axel Pedersen Brahe ägare till Tosterup. Utöver Tosterup ägde han även Vittskövle, Krageholm och Gyllebo. Vid Axels död 1487 gick Tosterup över till sonen, riksrådet Tyge Axelsen Brahe.

Tosterup slott
Konstnär Matthias Flensburg 1700-tal
Tosterup slott
Konstnär Ulrik Thersner 1821

Tyge (Axelson) Brahe (ca 1465-1523)
Tyge Axelson Brahe gifte sig 1502 med Magdalena Krognos från granngården Bollerup borg som då stod färdigbyggt lagom till att ta emot bröllopsgästerna. Bröllopet på Bollerup blev vida känt för sin överdådiga prakt, och i samband med detta bröllop fick Tyge Knutstorp och halva Karsholm slott. Äktenskapet varade dock inte så länge för Magdalena dog redan 1510.

Tre år senare (1513) gifte Tyge sig för andra gången, nu med Sophie Rud. Tio år senare stupade Tyge vid belägringen av Malmöhus då adeln gjorde uppror mot Kristian II (1523). Tyge begravdes i Tosterups kyrka varefter sonen Jörgen Brahe ärvde Tosterup.

Tosterup slott
Bild från Skånska herrgårar 1850-tal
Tosterup slott
Foto Firma Per Bagge 1890-tal?

Jörgen (Thygesen) Brahe (1515-1565)
Jörgen Thygesen Brahe var slottsherre på Tosterup i hela 42 år, mellan åren 1523-1565. Han var sjökrigare och farbror till astronomen Tycho Brahe. Eftersom hans äktenskap med Inger Oxe var barnlöst tog de hand om Tycho som mer eller mindre växte upp på Tosterup.

Jörgen skall ha varit en duktig och handlingskraftig man men även rå och våldsam både mot andra adelsmän som över sina bönder. Under nordiska sjuårskriget utmärkte han sig som en tapper sjökrigare och deltog bland annat i slaget vid Öland 1564. Jörgen dog i juni 1565 av en sjukdom som han drog på sig efter att han räddat Fredrik II som kastats i vattnet av sin häst.

Otte (Thygesen) Brahe (1518-1571)
Efter Jörgens död 1565 ärvdes Tosterup av hans tre år yngre bror Otte Brahe (som var far till Tycho). Sjuårskriget pågick för fullt och Tosterups kyrka förstördes av svenska krigare, dock var Tosterup starkt nog att motstå härjningarna. Efter Ottes död 1571 tog sonen Jörgen Brahe (17) över.

Tosterup slott

Jörgen (Ottesen) Brahe (1554-1601)
Jörgen Ottesen Brahe föddes på Knutstorp 1554. Från 1577 var han hovjunkare vid det danska hovet varefter han deltog i krigen i Nederländerna. 1588-1591 var han länsman i Landskrona och 1590-1598 i Varberg. Då kung Jakob VI av Skottland 1589 kom till Norge för att gifta sig med Anne av Oldenburg var Jörgen Brahe en av dem som regeringsrådet sände till Oslo för att uppträda som en slags värd för de höga herrarna. Året därpå var han i Edinburgh där han deltog när Anne kröntes till skotsk drottning.

Ny kyrka
Under de trettio år som Jörgen Brahe ägde Tosterup satte han godset och kyrkan i stånd efter krigets härjningar. Han lät uppföra en ny kyrka av resterna som stod kvar och inredde även ett gravvalv åt sig och sin hustru Ingeborg Parsberg där de dock aldrig kom att vila för de dog bägge två i pesten med några få veckors mellanrum under ett besök på Gunnerstorp (Kulla-Gunnarstorp) år 1601 och begravdes samma dag i Allerums kyrka. Deras enda överlevande barn, sonen Tønne Brahe (20) stupade i Kalmarkriget 1611.

Otte Thott (1607-1656)
Den sista ägaren av ätten Brahe dog 1640 och Tosterup köptes då av riksrådet Otte Thott (33) som var son till 'skånske kungen' Tage Thott. Denne uppförde en envåningslänga på borggårdens östra sida som idag ingår i södra delen av flygeln.

Tosterup slott
Foto Jane Lindbladh
Tosterup slott
Foto Jane Lindbladh

Jörgen Iversen Krabbe (1633-1678)
Efter Thotts död 1656 blev Jörgen Iversen Krabbe ägare till Tosterup. Han var en av Skånes större godsägare, förutom Tosterup ägde han bland annat också Högestad, Krageholm och Baldringe. Efter att Skåne blivit svenskt 1658 lämnade Krabbe sin anställning i danska kansliet och svor den svenska kungen sin trohet. Han låg bra till hos Karl XI - han blev till och med upphöjd i friherrligt stånd. Krabbes liv skulle emellertid få ett tråkigt slut. Snapphanar kom till Tosterup där Krabbes fogde gav dem mat. De skall sedan, med hjälp av några av Krabbes eget folk ha anfallit och dödat en svensk patrull. Troligen var Krabbe helt ovetande om det som hänt men han blev i alla fall fängslad och dömd till döden. Han avrättades genom arkebusering på Stortorget i Malmö i januari 1678. Han begravdes därefter i Tosterups kyrka där hans ståtliga kista ännu finns bevarad.

Krabbes hustru Jytte Thott sörjde sin man djupt och ansåg att han blivit orättvist dömd och försökte bevisa hans oskuld. Hon använde så mycket pengar till olika processer och annat att hon 1688 var tvungen att lämna ifrån sig Tosterup på grund av skulder. Större delen av Tosterup gick över till hennes svåger Just Høg som snart sålde vidare till generalguvernören i Skåne, fältmarskalk Rutger von Ascheberg. Vid Rutgers död 1693 gick 2/3 till sonen Cristian som lät uppföra nedre våningen av västra flygeln där brygghus och andra ekonomiutrymmen placerades.

Tosterup slott
Foto Jane Lindbladh
Tosterup slott
Foto Jane Lindbladh

Margareta von Ascheberg
Margareta
(1671-1753)
Margareta von Ascheberg (1671-1753)
1722 ärvde Christians syster Margareta von Ascheberg (51) Tosterup. Hon hade varit gift med Kjell Christoffer Barnekow men blivit änka redan år 1700, då hon 29 år gammal blivit ensamstående med fyra minderåriga barn. Barnekow hade lovat kungen att själv sätta upp ett helt regemente med drygt tvåhundra man samt hästar och utrustning. När han dog hade han ännu inte uppfyllt detta löfte vilket gjorde att Margareta själv fick sörja för att detta blev gjort. Hon satte själv upp ett regemente som hon sedan underhöll i flera år.

Rutger Barnekow (1695-1772)
Margareta (82) gick bort 1753 och sonen Rutger Barnekow (58) tog över.

Rutger Barnekow
Rutger
(1695-1772)
Under Rutgers tid gjordes flera ombyggnader på slottet bland annat år 1759 då det stora tornet sammanfogades helt med huvudbyggnaden genom en utbyggnad och 1770 då ett trapphus uppfördes på borggården. Slottet fick i stort det utseende som det har idag.

Efter Rutgers död ärvdes godset av hans bägge döttrar som drev det som ett familjebolag i tio år varefter de sålde Tosterup till greve Erik Ruuth, som redan året därpå sålde vidare till generallöjtnant Johan Sparre. Sistnämnda anlade nya trädgårdar och alléer. Under Sparres tid på Tosterup bodde ofta hans svärson Carl August Ehrensvärd där. Ehrensvärd var överamiral, målare, konstfilosof och tecknare och många av hans motiv är just från Tosterup.

1800 - nutid
Tosterup ägdes under 1800-talet av Silfversparre, som gift sig med Ehrensvärds änka, Sophie Sparre, sen av ätten Ehrensvärd, som än idag äger det. Tosterup är inte öppet för allmänheten.

Kartinfo för Tosterup
Koordinater: 55°28'48.4"N 13°59'11.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Tosterups Gård, Tomelilla
Telefon: 0709 30 82 76
E-post: jan@tosterup.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Slott och borgherrar i Skåne (Hellstedt)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)

Hemsidor:
» finnholbek.dk
» Skånska herregårdar

Inskrivet 2007-11-26 | Uppdaterat 2021-06-02