Bollerup Sverige

Plats: 19 km nordost om Ystad, Skåne
Grundat: 1100-talet av Bulle
Ny/Ombyggt: 1499-1502 av Oluf Stigsen Krognos
1530-talet av Mourids Olufsen Krognos
1600-talet av Falk Lykke
Arkitektur:Medeltids/renässans
Koordinater: 55°29'29.4"N 14°02'45.8"E
Bollerup Skåne Historia
Bollerups borg ligger cirka 19 km nordost om Ystad och söder om Tomelilla kommun på Österlen i Skåne.

Bulle & Bullerup
Borgen ligger på en holme som är omgiven av vatten och har anor tillbaka till 1100-talet. Man tror att den första som lät uppföra en byggnad på platsen hette Bulle och det ska ha varit han som gav namn åt byn och hela bygden Bullathorp, samt åt borgen Bullerup som den tidigare kallades för.

Bollerup, Skåne
Konstnär U Thersner 1816
Bollerup, Skåne
Foto från Skånska herregårdar 1852-1863

Oluf Stigsen Krognos (ca 1450-1507)
Bollerup var i släkten Dues ägo fram till 1401 då Stig Krognos köpte gården. Troligen var det Stigs son Oluf Stigsen Krognos, som kallades 'den rike' som mellan åren 1499-1502 lät uppföra det avlånga hus vi idag kallar Bollerup.

Drygt tjugo år senare, i mars 1525, plundrades och brändes borgen under Sören Norbys skånska uppror, men byggdes åter upp av Mourids Olufsen Krognos på 1530-talet, som var sonsons son till Oluf Stigsen Krognos. Släkten Krognos var ägare till Bollerup fram till 1573.

Bollerup, Skåne
Foto Firma Per Bagge ca 1900

1600-talet
År 1624 blev Falk Lykke ägare till godset och borgen blev då delvis renoverad. Förutom Bollerup ägde han även Kronovall i Skåne samt Skovgaard på Själland. Lykke ska ha varit en av Danmarks främsta män med en gedigen utbildning. Han sägs ha kunnat både tala och skriva tyska, franska, italienska, spanska samt engelska. Han var officer såväl i den spanska flottan som den engelska armén, men efter att ha tillbringat ett par årtionden i utländsk krigstjänst återvände han till Danmark.

Bollerup, Skåne
Bollerup, Skåne
Foto Jorchr 2005

Ida Skeel (1593-1644)
Efter Lykkes död 1650 ärvdes Bollerup av Ida Skeel, som var Lykkes svågers änka. Ida Skeel ägde Bollerup när Skåne blev svenskt 1658. Hon och hennes två söner kom snart i onåd hos de nya svenska befallningsmännen när det kom fram att hon och sönerna aktivt deltagit i den så kallade Malmösammansvärjningen vilken gick ut på att befria Malmö från de nya svenska herrarna. De arresterades därför och ställdes inför domstol men på grund av familjens höga börd befriades de från åtal medan många andra med lägre börd dömdes till döden och avrättades.

Bollerup, Skåne
Bollerup, Skåne
Foto Jorchr 2014

Många ägare
Under 1700-talet hade Bollerup flera olika ägare, bland annat släkterna Rantzau, Mevius, Niclas Sahlgren (som grundade Sahlgrenska sjukhuset), Claes Ahlströmer som var Linnés lärjunge, Ruuth och von Platen.

Karl XIV Johan (1763-1844)
År 1818 köpte den nyblivna svenska kungen Karl XIV Johan Bollerup och från 1839 var Tage Ludvig Sylvan arrendator. När kungen dog 1844 fick Sylvan köpa gården. Genom ett testamente 1879 förvandlades egendomen till "Stiftelsen Bollerups Lantbruksinstitut" som sedan 1912 driver lantbruksskola/naturbruksgymnasium här.

År Ägarlängd
Första ägen Bulle
ca 1250-1300 Peder Nielsen Due
1340-1401 Flera olika inom släkten Due
1401 Stig Pedersen Krongnos till Krapperup genom köp
~ Oluf Stigsen Krognos 'Den rike' (son till föregående)
ca 1426 Stig Olufsen Krognos (son till föregående)
ca 1460 Oluf Stigsen Krognos (son till föregående)
1515 Mourids Olufsen Krognos (son till föregående)
1550 Elin Gjöe (änka till föregående)
1553 Oluf Mouridsen Krognos (son till föregående)
1573 Christoffer Gjöe (föregående moders halvbror)
1584 Mogens Gjöe (brorson till föregående)
1624 Falk Lykke (systerson till föregående)
1649 Ide Skeel (föregående svågers änka)
~ Otte Rantzau (son till föregående)
1709 Johan August Meijerfelt (efter reduktionen)
1720 Efter fredsslut återställt till Otte Rantzau
1720 Judith Birgitta och Henrietta Amalia Rantzau (döttrar till föregående)
1753 Karl Fredrik Mevius genom köp
1757 Niclas Sahlgren genom köp
1766 Claes Ahlströmer (svärson till föregående)
1766 Erik Ruuth genom köp
1798 Achates Carl von Platen genom köp
1818 Karl XIV Johan genom köp
1825 Nils Bark genom arrende
1839 Tage Ludvig Sylvan genom arrende
1844 Tage Ludvig Sylvan genom köp
1879 Stiftelsen Lagman Tage Ludvig sylvans Landtbruksinstitut genom testamente

Kartinfo för Bollerup
Koordinater: 55°29'29.4"N 14°02'45.8"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Stora boken om Skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Handbok för resor till skånska slott och sevärdheter (Lönnäng)

PDF:
» Broschyr om borgen

Inskrivet 2017-06-25 | Uppdaterat 2021-06-15