Bollerup 

Plats: 19 km nordost om Ystad, Skåne
Grundat: 1100-talet av Bulle
Om/tillbyggt: 1499-1502 av Oluf Stigsen Krognos
1530-talet av Mourids Olufsen Krognos
1600-talet av Falk Lykke
Arkitektur: Medeltids/renässans
Koordinater: 55°29'29.4"N 14°02'45.8"E
Bollerup Skåne Historia
Bollerups borg ligger cirka 19 km nordost om Ystad och söder om Tomelilla kommun på Österlen i Skåne.

Borgen ligger på en holme som är omgiven av vatten och har anor tillbaka till 1100-talet. Man tror att den första som lät uppföra en byggnad på platsen hette Bulle och det ska ha varit han som gav namn åt byn och hela bygden – Bullathorp, samt åt borgen Bullerup, som den tidigare kallades för.

Foto alvin portal - okänt årtal

1400 & 1500-talen
Bollerup var i släkten Dues ägo fram till 1401 då Stig Krognos köpte gården. Troligen var det Oluf Stigsen Krognos, som kallades "den rike", som hundra år senare, åren 1499-1502, lät uppföra det avlånga hus vi idag kallar Bollerup.
I mars 1525 plundrades och brändes borgen under Sören Norbys skånska uppror, men byggdes åter upp av Mourids Olufsen Krognos på 1530-talet, som var sonsons son till Krognos "den rike". Släkten Krognos var ägare till Bollerup fram till 1573.

Foto Jorchr - 2005

1600-talet
År 1624 blev Falk Lykke ägare till godset och borgen blev då delvis renoverad. Förutom Bollerup ägde han även Kronovall i Skåne samt Skovgaard på Själland. Lykke ska ha varit en av Danmarks främsta män med en gedigen utbildning. Han sägs ha kunnat både tala och skriva tyska, franska, italienska, spanska samt engelska. Han var officer såväl i den spanska flottan som den engelska armén, men efter att ha tillbringat ett par årtionden i utländsk krigstjänst återvände han till Danmark.

Foto Charlotta Wasteson, flickr - 2010

Efter Lykkes död 1650 ärvdes Bollerup av Ida Skeel, som var Lykkes svågers änka. Ida Skeel ägde Bollerup när Skåne blev svenskt 1658. Hon och hennes två söner kom snart i onåd hos de nya svenska befallningsmännen när det kom fram att hon och sönerna aktivt deltagit i den så kallade Malmösammansvärjningen - vilken gick ut på att befria Malmö från de nya svenska herrarna. De arresterades därför och ställdes inför domstol, men på grund av familjens höga börd befriades de från åtal medan många andra med lägre börd dömdes till döden och avrättades.

Foto Jorchr - 2014

1700-talet
Under 1700-talet hade Bollerup flera olika ägare, bland annat släkterna Rantzau, Mevius, Niclas Sahlgren (som grundade Sahlgrenska sjukhuset), Ahlströmer, Ruuth och von Platen.

Foto News Oresund, flickr - 2016

1800-talet
År 1818 köpte den nyblivna svenska kungen Karl XIV Johan Bollerup och från 1839 var Tage Ludvig Sylvan arrendator. När kungen dog 1844 fick Sylvan köpa gården. Genom ett testamente 1879 förvandlades egendomen till "Stiftelsen Bollerups Lantbruksinstitut" som sedan 1912 driver lantbruksskola/naturbruksgymnasium här.

Foto Kulturen - KM 85976.6884

Kartinfo för Bollerup
Koordinater: 55°29'29.4"N 14°02'45.8"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (III)
Stora boken om Skånska slott och herrgårdar – Jonny Ambrius
Handbok för resor till skånska slott och sevärdheter - Ragnar Lönnäng

PDF:
Broschyr om borgen

Inskrivet 2017-06-25 | Uppdaterat 2017-06-25