Karsholm Sverige

Plats: Drygt 16 km nordost om Kristianstad, Skåne
Känt sedan: 1366 (Karstathaholm)
Ny/Ombyggt: 1590-talet av Claus Podebusk
1627 av Henrik Gyldenstierna
1780-talet av Fredrik Ulrik von Rosen
1860-talet av Rudolf Hodder Stiernswärd och Maria Hagerman
Arkitekt: 1862 Christian Zwingmann
Arkitektur:Nederländsk renässans
Koordinater: 56°06'57.2"N 14°18'26.1"E
Karsholm Skåne Historia
Karsholm ligger på en halvö i Oppmannasjön norr om Bäckaskog i nordvästra hörnet av Skåne. Slottet är byggt i Nederländsk renässans även kallad Christian IV-stil.

Medeltiden
Karsholm är känt sedan medeltiden, redan 1366 omnämns Karsholm för första gången som då skrevs 'Karstathaholm'. Dagens Karsholm skall ha föregåtts av en medeltida borg som legat strategiskt belägen på en ö i norra delen av Oppmannasjön. Byggnaden man ser idag påbörjades under slutet av 1500-talet och slutfördes på 1620-talet, men fick sitt nuvarande utseende under 1860-talet.

Karsholm
1400 & 1600-talen
Under 1400- och större delen av 1500-talet ägdes egendomen av flera generationer ur släkten Krognos. Under 1590-talet tog släkten Podebusk över och det var när den förmögna Claus Podebusk, som kallades “den rike”, blev ägare som han började byggandet av det första slottet på Karsholm. Det var dock inte färdigbyggt förrän 1627 då Henrik Gyldenstierna (även Gyllenstierna) övertagit ägarskapet.

Karsholm
Målning Anders Sigfrid Rålamb ca 1780
Karsholm
Bild från Alvin 1800-talet

1700-talet
Karsholm var i den danska släkten Gyldenstiernas ägo fram till 1730 då Niels Sehested fick det i arv efter sin mor, Sofia Gyllenstierna. Sehested lät uppföra en stor och kostbar trädgårdsanläggning.

Nästa ägare var Niels Sehested son, Anders Sehested, som var överstelöjtnant i dansk tjänst och mest vistades på sina andra gods Broholm och Selleborg i Danmark. Det sägs att Anders Sehested var den siste danske adelsmannen med arvegods i Skåne, vilket inte Gustav III ska ha tyckt om. Han ska därför ha uppmanat den svenska godsägaren och dåvarande landshövdingen och greven Fredrik Ulrik von Rosen att köpa Karsholm för att få Sehested ur landet, samt för att rusta upp slottet. Detta skedde också 1781 och vid den tidpunkten var byggnaden förfallen efter en eldsvåda som 1770 härjat ladugården och som troligen även gjort åverkan på slottsbyggnaden.

Karsholm
Foto Jane Lindbladh
Karsholm
Foto Jane Lindbladh

1800-talet
År 1811 revs ladugården efter en brand och de resterande byggnaderna förföll under 1800-talets första hälft. 1855 köpte ryttmästaren Rudolf Hodder Stiernswärd och hans hustru Maria Hagerman godset och de lät bygga om slottet på 1860-talet efter ritningar av den danska arkitekten Christian Zwingmann. Slottet fick då den arkitektur i Kristian IV-stil som det har än idag. Zwingmann var en populär arkitekt, han har även byggt om Kulla Gunnarstorp, Marsvinsholms slott, samt Marsvinsholms kyrka.

Karsholm
Foto Jane Lindbladh

Nutid
Karsholm är privatbostad men omgivningarna är tillgängliga för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1300-början Ingeborg, änka efter Peder Nielsen Galen
1336 Niels Aagesen Galen (genom arv)
1397 Peder Nielsen Galen (föregåendes son)
~ Stig Pedersen Krognos (föregåendes kusin)
1412 Oluf Stigsen Krognos (föregåendes son)
~ Stig Olufsen Krognos (föregåendes son)
~ Oluf Stigsen Krognos (föregåendes son)
1505 Anne Mouridsdatter Gyldenstierne (föregåendes änka)
1545 Anne Olufsdatter Krognos (föregåendes dotter)
1573 Mourids Podebusk (föregåendes son)
1593 Claus Podebusk (föregåendes son)
1616 Lisbet Podebusk (föregåendes dotter)
1655 Erik Hardenberg Gyllenstierna (föregåendes son)
1665 Prebend Gyllenstierna (föregåendes son)
1677 Föregåendes syskon
1680 Axel Gyllenstierna (föregåendes bror)
1705 Axel Julius Coyet (genom testamente)
1723 Sofia Gyllenstierna (genom köp)
1730 Niels Sehested (föregåendes son)
1745 Anders Sehested (föregåendes son)
1781 Fredrik Ulrik von Rosen (genom köp)
1792 Erik Ruuth (genom köp)
1816 Carl Claes Piper (genom köp)
1850 Föregåendes sterbhus
1855 Rudolf Hodder Stiernswärd (genom köp)
1867 Föregåendes sterbhus
1869 Michael Treschow (genom köp)
1901 Marie Treschow (föregåendes dotter)
1913 Fritz Michael Treschow (föregåendes brorson)
1952 Fritz Peder Treschow (föregåendes sonson)
~ Släkten Treschow

Kartinfo för Karsholm
Koordinater: 56°06'57.2"N 14°18'26.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Karsholms Gods AB, Kristianstad
Telefon: 0735-200 007
E-post: kontoret@karsholm.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Stora boken om Skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Svenska slott och herrgårdar, en historisk reseguide
• Handbok för resor till Skånska slott och sevärdheter

Hemsidor:
» Runeberg.org

Inskrivet 2016-10-04 | Uppdaterat 2021-06-06