Marsvinsholm 

Plats: 12 km från Ystad, Balkåkra socken, Skåne
Grundat: 1300-talet
Om/tillbyggt: 1644-1648 av Otto Marsvin
1782-1786 av Erik Ruuth
1856-1857 av Julius Edvard Stiernblad
Arkitekt: Christian Zwingmann (1856-1857)
Arkitektur: Nederländsk renässans
Koordinater: 55°27'47.6"N 13°42'28.9"E
Marsvinsholm Skåne Historia
Marsvinsholm ligger 12 km från Ystad i Balkåkra socken i Skåne.

På Marsvinsholms ägor har det funnits byggnader långt tillbaka i tiden. Redan på senmedeltiden omtalas en sätesgård här, då med namn Borsjö och 1371 kallas den Bursyö. Denna sätesgård skall ha legat "några bösskott" sydväst om det nuvarande slottet. Slottet är byggt i Nederländsk renässans även kallad Christian IV-stil.

I slutet av 1300-talet köpte Valdemar Atterdag gården som senare gick vidare till hans dotter, unionsdrottningen Margareta.

Målning Gerhard von Burman, 1680
Bild från Skånska herregårdar, 1800-tal

1500-talet
På 1520-talet pantsattes gården till Jens Holgersen Ulfstand (Glimmingehus skapare) varefter den gick över i privata händer.

1600-talet
Dagens Marsvinsholm började byggas under den danska tiden 1644-1648 som ett elegant renässansslott, och uppfördes på medeltida sätt i en sjö och byggt på pålar. Istället för att som brukligt var bygga fyra längor omkring en gård bestod Marsvinsholm av en kompakt byggnad med två hus som var sammanbyggda längs långsidorna. Byggherre var den rika Otto Marsvin som omkring år 1629 ärvt ägorna där Marsvinsholm ligger av sin faster, Birgitte Jörgensdatter Marsvin.

Otto Marsvin (1573-1647)
Otto Marsvin föddes på Dybäcks slott i oktober 1573 som son till Jørgen Marsvin och Karen Gyldenstierna. Förutom Marsvinsholm blev Otto så småningom även ägare till Krageholm i Sövestads socken, Dybäck i Östra Vemmenhögs socken samt Clausholm på Jylland.

Otto var morbror till Kirsten Munk, som 1615 gifte sig morganatiskt med danska kungen Kristian IV, som hon fick minst 10 barn med.

Bild från Skånska utsigter, 1819
Bild från Nordiska taflor, 1865

Otto var gift med Mette Brahe. De fick aldrig någon son som kunde ärva Marsvinsholm, däremot hade de flera döttrar och en av dem, Margrethe Marsvin, gifte sig 1624 med Jörgen Urne. Jörgen var krigare, diplomat och en av Kristian IV:s betrodda män, och blev både riksråd och riddare av Elefantorden, vilken anses vara en av världens mest ansedda ordnar. Eftersom Jörgen dog redan 1642 ärvde deras son, Christian Urne (21) Marsvinsholm efter sin morfar Otto Marsvin, som dog 1647.

Tio år senare (1657) bröt krig mellan Sverige och Danmark ut och när freden ingicks i Roskilde 1658 övergick bland annat Skåne till Sverige. För Christian Urne (32) innebar det att han förlorade Marsvinsholm, som konfiskerades av svenskarna och överlämnades till den svenske riksamiralen Gustaf Otto Stenbock (44).
Christian Urne fick dock tillbaka Marsvinsholm och efter det andra krigets fredsförhandlingar i Köpenhamn 1660 svor Urne den svenske kungen trohet. Efter Urnes död 1667 såldes Marsvinsholm till Holger Ottesen Thott (20).

1700-talet
Greve Erik Ruuth, lät under perioden 1782-1786 utföra en genomgripande reparation som kom att förändra slottets utseende radikalt. Ruuth lät då ta ned de branta taken och tog bort gavlarna samt tornens spiror. Istället lades ett lågt tak över hela byggnaden. Gravarna framför slottet fylldes igen och planades ut till en förgård som flankerades av envåningsflyglar. Ruut var mycket intresserad av allt som kunde underlätta i jordbruksarbetet och han sägs vara den som inrättade det första tröskverket i Skåne.

Bild från Carlotta, Kulturen, 1935
Foto Jane Lindbladh

1800-talet
Det var på Marsvinsholm som Gustav IV Adolf den 31 oktober 1805 utfärdade krigsförklaringen mot Napoleon och alliansen med England.

Nästa person som gjorde stora förändringar på slottet var ryttmästare Julius Edvard Stiernblad som åren 1856-1857 lät utföra de ändringar som gav slottet det utseende det har idag, med hjälp av den danska arkitekten Christian Zwingmann. Stiernblad var aktiv inom politiken, riksdagsman samt ordförande i Malmöhus läns landsting.

1900-nutid
Det var också på Marsvinsholm som den engelska generalen Richard Henry Dewing, i april 1945, i största hemlighet träffade svenska och danska generaler för att diskutera hur den danska truppenheten skulle hjälpa engelsmännen vid tyskarnas kapitulation i andra världskriget.

Marsvinsholm är privatägt och stängt för allmänheten, dock kan man besöka parken året runt där ett kafé är öppet ibland.

Kartinfo för Marsvinsholm
Koordinater: 55°27'47.6"N 13°42'28.9"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige – Skåne (II)

CD-skivor:
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 30

Hemsidor:
» nermo.org
» Runeberg.org

Inskrivet 2007-11-18 | Uppdaterat 2021-04-03