Björnstorp Sverige

Plats: Cirka två mil sydost om Lund, Skåne
Känt sedan: 1500-talet
Ny/Ombyggt: 1750-1752 av Christina Piper
1868 av släkten Gyllenkrok (nuvarande utseende)
Arkitekt: Carl Hårleman
1868 Helgo Zettervall
Arkitektur:Rokoko
Koordinater: 55°37'40.8"N 13°24'23.7"E
Björnstorp Skåne Historia
Björntorps slott ligger cirka två mil sydost om Lund i Gödelövs socken i Skåne.

Där slottet ligger idag fanns det redan på 1500-talet en sätesgård. På platsen fanns då också en by med flera gårdar som tillhörde den danske kungen.

Mickel Göing (Gyding) (1518-1587)
Under det nordiska sjuårskriget (1563-1570) hjälpte den svenska hövitsmannen Mickel Göing (Gyding) den danska kungen och som belöning för sina stora insatser på den danska sidan förlänades han 1568 med 'Bjørnstorp i Skaane' och tre år senare adlades han av Fredrik II.

Björnstorp
Foto Skånska Herregårdar 1852-1863

1600-talet
Björntorps historia och ägarlängd är efter Mickel Göings tid osäker och det är inte förrän i senare delen av 1600-talet som man vet att Björntorp ägdes av den rika Mette Rosenkrantz. Hennes dotter, Mette Sophie Krabbe ärvde sedan gården 1683. Hon var gift med statsrådet Johan Monrad som gjorde dåliga affärer vilket innebar att de fick sälja Björnstorp 1712.

Christina Piper
Christina Piper
(1673-1752)
Christina Piper (1673-1752)
1712 köptes den gamla sätesgården av Christina Piper. Hon var gift med den 25 år äldre statsrådet och överstemarskalken greve Carl Piper, som under långa perioder inte var hemma. Christina verkar ha varit en mycket byggnadsglad kvinna och medan maken var ute på fälttåg med Karl II och senare satt fånge i Ryssland i sju år, där han även dog 1716, köpte, byggde och restaurerade hon flera slott, bland annat Christinehof, Krageholm, Sturefors, Andrarums alunbruk, Ängsö, Toppeladugård, Högestad, Assartorp och Östra Torup.

Uppfört 1750-1752
Efter ritningar av arkitekten Carl Hårleman lät hon 1750 börja bygga Björnstorp som nästan stod färdigt när hon dog på Krageholms slott 1752. Två år senare såldes Björnstorp till Fredrik Gustav Gyllenkrok och slottet har sedan dess varit i släkten Gyllenkroks ägo.

Björnstorp
Foto Jorchr 2006

1800-talet
Utseende Björnstorp har idag fick det vid en ombyggnad 1868 efter ritningar av arkitekten Helgo Zettervall.

År Ägarlängd (urval)
1568 Mikkel Pedersen Gyding (Göing)
1600-tal Mette Rosenkrantz
1683 Mette Sophie Krabbe (föregåendes dotter)
1712 Christina Piper
1752 Hedvig Maria Piper (föregåendes dotter)
1754 Fredrik Gustaf Gyllenkrok (genom köp)
1761 Adolf Fredrik Barnekow
1765 Fredrik Gustaf Gyllenkrok (genom fodran)
1777 Fredrik Georg Strömfelt (genom byte Gundralövs säteri)
1778 Peter Silfverskiöld (genom köp)
1779 Fredrik Gyllenkrok
1795 Axel Ture Gyllenkrok (föregåendes son)
1805 Axel Gustaf Gyllenkrok (föregåendes son)
1865 Johan Fredrik Gyllenkrok (föregåendes son)
1872 Carl Axel Gyllenkrok (föregåendes son)
1879 Fredrik Gustaf Gyllenkrok (föregåendes bror)
1895 Axel Ture Gyllenkrok (föregåendes kusins son)
1921 Nils Johan och Thure-Gabriel Gyllenkrok (föregåendes söner)

Kartinfo för Björnstorp
Koordinater: 55°37'40.8"N 13°24'23.7"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)

Hemsida:
» Skånska herregårdar
» Svenska fideikommiss
» naringslivshistoria.se

Inskrivet 2018-08-06 | Uppdaterat 2021-07-21