Wanås Sverige

Plats: Strax väster om Knislinge, Gryts socken, Östra Göingen, Skåne
Känt sedan: 1440 (Watnaas)
Ny/Ombyggt: 1566 av Sten Bille
1900
Koordinater: 56°11'09.8"N 14°02'43.5"E
Wanås Skåne Historia
Wanås ligger strax väster om Knislinge i Gryts socken, Östra Göingen i Skåne.

Den första kända ägaren till Wanås (även Vanås) var väpnaren Eskild Aagesen år 1440. Då kallades gården för Watnaas, vilket betyder 'åsen vid vattnet'. I slutet av århundradet gick gården, som vid den här tiden var ett fast stenhus omringad av vatten, över till släkten Brahe.

Wanås slott
Niels Nielsen Brahe (avrättad 1529)
År 1511 skrev sig det danska riksrådet Niels Nielsen Brahe till Wanås. Han ägde även slottet Vittskövle men var mest bosatt på Wanås. Niels tillhörde männen kring danska kungen Kristian II och efter kungens fall 1523 fortsatte Niels ändå att vara Kristian trogen. 1525 dömdes Brahe att mista liv och gods för sin trohet mot den avsatta kungen, men han lyckades fly till utlandet.

Kapare
Brahe slog sig ihop med Kristian II:s kaparkapten Sören Norby som var länsherre på Gotland och tillsammans riktade de in sig på att kapa handelsfartyg från Lübeck. De kallade också ihop Göingebönderna till strid och tillsammans erövrade de stora delar av Skåne. De uppretade bönderna brände och plundrade i stort sett alla adelns slott och borgar i Skåne, förutom Häckeberga, Glimmingehus och Wanås.

Tillfångatagen
Dock besökte Brahe Skåne några gånger för att träffa sin hustru och 1529 tillfångatogs han i Trelleborg och avrättades i juni samma år. Den dåtida krönikören Henrik Veiger-Smith har lämnat en redogörelse av vad som sedan inträffade:

Niels Brahe, en fri man av Skåne, som var lam i sina båda ben, blev samma år (1529) fången vid Trelleborg, själv åttonde. Han och de fördes till Malmö slott och där blev samme Niels förvaret uti några dagar med väktarna. De andra sattes i fängelse, ur vilket de bröt sig ut och undkommo. Därefter fördes Niels Brahe till Köpenhamn och blev där rättad med ett svärd för det att han icke ville svärja två konungar trohet.

Wanås slott
Bild från Ulrik Thersner, 1818
Wanås slott
Bild från Ulrik Thersner, 1819

Claus Bille
Claus Bille
(1490-1558)
Claus Bille (1490-1558)
Genom domen 1525 tillföll Wanås den danska kungen Fredrik I och en av hans närmaste män Claus Bille köpte då Wanås. Förutom Wanås ägde Bille även Råbelövs slott i Fjälkestads socken i Skåne. Bille deltog i Stockholms blodbad som en av Kristian II:s närmaste män och för det blev han slagen till riddare. Han var även inblandad i många strider med adeln i Västergötland varför han ibland blev utsatt för Gustav Vasas vrede.

Sten Bille (1527-1586)
Billes son Sten Bille föddes på Wanås 1527 och tog 26 år gammal (1553) över slottet. Under hans tid inträffade det Nordiska sjuårskriget då Wanås härjades av svenska trupper och förstördes och brändes. Sten Bille återuppförde slottet igen omkring år 1566. Efter Billes bortgång tjugo år senare gick slottet vidare till hans änka Kirsten Lindenov.

Wanås slott
Bild från Skånska herregårdar, 1852-1863
Wanås slott
Interiör. Foto Firma Per Bagge 1900-talets början

1600-talet
Släkten Bille ägde inte Wanås så länge. 1649 köptes slottet av Anne Ramel som året före blivit änka efter Malte Juel till Maltesholm. Wanås blev aldrig indragen till den svenska kronan när Skåne blev svensk 1658, som så många andra skånska gods blev.

Under snapphanekrigen var Wanås centrum för den danska gerillan, och i parken står visst än idag den gamla eken där fienden hängdes (2007).

1691 ärvde Lena Sofia von Putbus Wanås där hon levde ogift i drygt 40 år.

1700-talet
Efter krigens alla påfrestningar gjorde Lena Sofia stora betydande reparationer av slottet. Efter henne gick gården i arv till brorsonen, den svenska greven Moritz Ulrik von Putbus, som ägde flera stora tyska gods och som troligen inte brydde sig speciellt mycket om Wanås. Samma sak gällde förmodligen även han son, Malte Fredrik von Putbus, som 1756 sålde gården till översten Carl Axel Hugo Hamilton. Denne blev senare landshövding i Kristianstads län.

Wanås slott
Foto Olaf Meister 2012

Betty Jennings
Betty Jennings
(1734-1801)
Betty Jennings (1734-1801)
Carl Axel var gift med den rika arvtagerskan Betty Jennings som var syster till den kände affärsmannen John Jennings och dotterdotter till Jean Bedoire som var en av frihetstidens rikaste män. Efter att Carl Axel avlidit 1763 ägde Betty gården fram till 1801.

Fem år efter Carl Axels död gifte Betty (34) om sig med landshövdingen Carl Adlerfelt (49). Detta var hans fjärde giftermål. Deras äktenskap blev dock väldigt kort för Carl dog drygt tre månader efter giftermålet, i januari 1769. Betty bodde sedan i drygt trettio år ensam på Wanås, utöver tjänarna förstås.

Stora förändringar skedde på gården under Bettys tid där. Bland annat så flyttades hela ladugården som till den tidpunkten legat väster om gården till norra sidan där vallgraven torrlades, stallbyggnader, bostadsflyglar, och stora stallar byggdes, park och dammar anlades samt alléer planterades. Hon har mer än någon annan gjort så att Wanås har det utseende det har idag.

1800-talet
År 1800 stiftade Betty Wanås fideikommiss för dottersonen Carl Axel Wachtmeister af Johannishus (5). I februari året därpå dog Betty (66) och Wanås övergick då till Carl Axel (6). När Carl Axel Wachtmeister väl blivit stor fortsatte han att bygga om, han flyttade bland annat slottets huvudentré till norra sidan, byggde ett orangeri samt ett magasin.

År 1849 föddes Carl August Cederborg i Wanås informatorbostad. Han kom som vuxen att bli författare och skrev om sin hembygds historia, bland annat gav han ut böckerna 'Göingehövdingen' och 'Snapphaneblod'.

Wanås slott
Foto Jorchr 2011

1900-talet
Mycket av Wanås gamla fasta inredning finns bevarat och slottet har stora samlingar av gamla fina möbler och konstföremål samt en stor samling målningar av kända konstnärer, bland annat utländska verk av Rembrandt, Rubens och Anton van Dyck samt tavlor av de svenska målarna Alexander Roslin, Gustaf Lundberg, Carl Fredrik von Breda samt Per Hilleström, med flera.

Nutid
Wanås ägs än idag av familjen Wachtmeister. Sommartid visas en skulpturutställningen i parken, som för övrigt är öppen året runt. Dessutom finns det en konstutställning i magasinet och en historisk utställning i stallet. Se mer info på deras hemsida.

Kartinfo för Wanås
Koordinater: 56°11'09.8"N 14°02'43.5"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Wanås, Knislinge
Telefon: 044-660 71
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Slott och borgherrar i Skåne (Hellstedt)

Inskrivet 2007-09-17 | Uppdaterat 2021-05-16