Häckeberga 

Plats: 3 km söder om Genarp, Skåne
Grundat: 1300-talet
Om/tillbyggt: 1530-talet av Holger Gregersen Ulfstand
1873-1875 av Tönnes Wrangel von Brehme
Arkitekt: Helgo Zettervall (1873-1875)
Arkitektur: Fransk renässans
Koordinater: 55°34'48.5"N 13°25'42.1"E
Häckeberga Skåne Historia
Häckeberga (Hijckeberge) slott ligger drygt 3 kilometer söder om tätorten Genarp på en holme i sjön Häckebergasjön i Skåne.

Nuvarande byggnad är från 1870-talet men det har länge funnits byggnader på platsen. Holger Gregersen Ulfstand byggde redan på 1530-talet en borg på den lilla halvö som Häckeberga ligger på.

1500-1600 talen
På 1520-talet kom Häckeberga att övergå i den mäktiga danska släkten Ulfstand. Holger (Gregersen) Ulfstand lät på 1530-talet uppföra en renässansborg vid Häckeberga. Gregersen var diplomat och krigare och mycket använd i förhandlingar med svenskarna.
Förutom Häckeberga ägde han även Skabersjö slott i Skåne som han fick bygga upp igen efter Malmös borgerskaps överfall 1523. Häckeberga, Sverige
Häckeberga, Sverige – foto malouette, flickr
Holgers äldste son, Hak Holgersen Ulfstand ärvde Häckeberga. Denne steg till rikets högsta poster, han blev riksråd, regeringsråd, marsk samt riddare av elefantorden. Som befälhavare utmärkte han sig vid slaget vid Axtorna 1565 och ett par år senare genom att slå tillbaka svenskarna och rädda Daniel Rantzaus trupper vid återtåget efter dennes infall i Småland och Östergötland.
Hak Holgersen Ulfstand var en högt bildad man och stödde konst och vetenskap. På sin gård vid Häckeberga skall han ha haft en stor samling marmostatyer. Han lät även på egen bekostnad bygga Genarps kyrka 1590-1593. Häckeberga, Sverige
Häckeberga, Sverige – foto Susanne Nilsson, flickr
Hak dog barnlös och Häckeberga övergick till hans brorson. 1652 såldes egendomen varpå flera olika innehavare ägde gården under årens lopp. Då Carl von Linné reste runt i Skåne i mitten av 1700-talet var han även förbi Häckeberga (1749). Han beskrev på följande sätt den byggnad som då låg här:
"- låg täckast bland de gårdar vi hitintills sett på skånska resan, och var byggd med grundmurat stenhus på tre sidor, vilket hade ett stort runt torn på sydöstra sidan. Denna gård var omsluten av en liten sjö försedd med bro och vindbrygga".
Med andra ord var det på denna tid en borg som låg här. Några år senare beskriver även lantmätaren Lorens Gillberg Häckeberga:
"- borggården består av en karaktärsbyggnad 2 etager hög och 2:ne flygelbyggnader en våning höga, alla grundmurade med tegel täckta, och 2:ne torn, som nyttjas till spannmålsmagasiner. Ladugården är även grundmurad, jämte välvd port." Häckeberga

1800-talet
År 1872 blev Tönnes Wrangel von Brehmer ägare till Häckeberga. Han ville bygga ett nytt hus men innan man började bygga det nya utplånade man alla de andra gamla byggnaderna på ön, bland annat Ulfstands gamla borg. De tjocka stenmurarna var ännu så starka att man fick ta till dynamit för att få bort dem. Man anlitade arkitekten Helgo Zettervall som ritade det nuvarande huset som uppfördes 1872-1875.

 Inspelningsplats för:
» Stjärnorna på slottet (2008)

Kartinfo för Häckeberga
Koordinater: 55°34'48.5"N 13°25'42.1"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Häckeberga Slott, Genarp
Telefon: 040-48 04 40
E-post: info@hackebergaslott.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Danske Slotte og herregårde – Øst før Øresund (18)
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (II)

Hemsida:
» finnholbek.dk (bilderna på Holger och Hak Ulfstand)

Inskrivet 2008-08-16 | Uppdaterat 2017-03-01