Råbelöv Sverige

Plats: Vid Råbelövssjön i Fjälkestads socken drygt 7 km norr om Kristianstad i Skåne
Känt sedan: 1520
Ny/Ombyggt: 1637 av Christoffer Ulfeldt & Margrete Urup
1677 av Ebbe Christoffersen Ulfeldt
1769 av Sofia Christina von Böhnen
1811 av Anna Christina von Böhnen
1844 av Fredrik Johan Christian von Rosen
1880-1890 av James Thomas Kennedy
1920-tal av James Gilbert Kennedy
Arkitekt: 1880-1890 Helgo Zettervall
Koordinater: 56°04'45.0"N 14°11'26.0"E
Råbelöv Skåne Historia
Råbelöv (Råbelöf) slott ligger vid Råbelövssjön i Fjälkestads socken drygt 6 km norr om Kristianstad i Skåne.

Namn
Råbelöv har under tidernas gång skrivits även Rable, Råbölle och Raabylöff. Den första dokumenterade ägaren var Claus Stensen Bille år 1520 som 1525 var med om att Råbelöv plundrades och brändes av Otte Stigsen (Hvide) i början av Sören Norbys Skånska uppror.

Råbelöv slott, Skåne
Råbelöv slott, Skåne
Lavering av Matthias Flensburg, 1700-talet

Christoffer Ulfeldt
Christoffer Ulfeldt
(1583-1653)
Christoffer Ulfeldt (1583-1653)
År 1616 köptes Råbelöv av Christoffer Knudsen Ulfeldt (33). Ulfeldt var militär och deltog bland annat i Kalmarkriget 1611-1613. Han var också en stor godsägare och förutom Råbelöv ägde han även Svenstorp, som han skrev sig till samt även Hanaskog, Billesholm (idag ruin), Ugerup och Ovesholm (som han fick med hustrun), Vankiva, Mölleröd och Odersberga, alla i Skåne.

1637 började Ulfeldt tillsammans med sin hustru Margrete Urup1583-1652 (Ugerup) att uppföra en ny sätesgård. Av Ulfeldts gård återstår idag det långa tegelhuset i två våningar där initialerna H. V. som står för 'Herr Ulfeldt' (u skrevs som v) och F. M. V som står för 'Fru Margrete Urup' finns på slottsfasaden.

Vinterkvarter
Efter att Karl XI segrat vid slaget vid Landskrona i juli 1677 förlade han på hösten sina trupper i vinterkvarter på Råbelöv som på så sätt undgick att brännas och plundras. Skåne tillhörde ju vid den här tiden Danmark. Ägare då var Ebbe Christoffersen Ulfeldt som även ägde Araslöv som dock brändes upp av danskarna.

Råbelöv slott, Skåne
'Råbbelöf'. Bild från Skånska Herregårdar, 1852-1863
Råbelöv slott, Skåne
Vykort från cirka 1940-talet

Carl von Linné
Åren 1748-1763 var Anna Catarina1694-1763 Ridderschantz ägare efter att hon blivit änka efter Ludvig Gustaf von Böhnen. Hon fick i slutet av maj 1749 besök av Carl von Linné som ska ha beundrat Råbelövs trädgård där det växte druvor, valnötsträd, lavendel, mullbärsträd, vita liljor, guldregn, stor buxbom, sparris samt olika bärträd. Anna Catarina stiftade 1763, samma år hon gick bort, fideikommiss av Råbelöv och Odersberga till förmån för sina döttrar.

Eldsvåda
1782 inträffade en stor brand som ödelade korsvirkesflygeln och ladugårdsbyggnaden och endast huvudbyggnaden som var i sten klarades sig. Dåvarande ägare var Sofia Christina von Böhnen med sin familj och de fick flytta till ett annat boende. Inte förrän 1833 då Fredrik Johan Christian von Rosen var ägare kunde man flytta tillbaka till Råbelöv som då byggts upp igen.

Råbelöv slott, Skåne
Bild från AB Flygtrafik, 1957
Råbelöv slott, Skåne
Fotograf Andreas Engfeldt

Tillbyggnader
Under 1870-talet la John William Kennedy1806-1874 grunden till ett torn vid norra delen av västra fasaden. Sonen James Kennedy gjorde flera tillbyggnader, bland annat ett trapptorn vid västra fasadens mitt och en flygel.

1909 brann det igen på Råbelöv och flera familjer samt alla djuren blev hemlösa, dock ska själva herrgårdsbyggnaden ha klarat sig med mindre skador denna gång.

Nutid
Råbelöv ägs idag av släkten Murray (2021) och är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1520 Claus Steensen Bille
1558 Sten Clausen Bille (föregåendes son)
1585 Anders Steensen Bille (föregåendes son)
1616 Christoffer Knudsen Ulfeldt (genom köp)
1653 Björn Christoffersen Ulfeldt (föregåendes son)
1656 Otte Christoffer Björnsen Ulfeldt (föregåendes son)
1663 Ebbe Christoffersen Ulfeldt (föregåendes farbror)
1684 Carl Gustaf Skytte (genom lösen av svärfaderns skuld)
1717 Carl Henrik Skytte (föregåendes brorson)
1732 Ludvig Gustaf von Böhnen (genom köp)
1748 Anna Catarina Ridderschantz (föregåendes änka). Stiftade fideikommiss av Råbelöv och Odersberga
1763 Sofia Christina von Böhnen (föregåendes dotter). Löste ut sin syster
1786 Barbro Hedvig von Böhnen
1806 Anna Christina von Böhnen (föregåendes brorsdotter)
1823 Fredrik Johan Christian von Rosen (föregåendes son)
1846 Sofia Christina von Rosen (föregåendes syster)
1864 Celestine Franciska von Böhnen (föregåendes morbrors dotter). Gift med John William Kennedy
1885 James Thomas Kennedy (föregåendes son)
1916 James Gilbert Kennedy (föregåendes son)
1946 Douglas Gilbert James Kennedy (föregåendes son)
~ Släkten Kennedy
2007 Släkten Murray

Kartinfo för Råbelöv
Koordinater: 56°04'45.0"N 14°11'26.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)
• Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)

Hemsida:
» Svenska fideikommiss
» Christoffer Ulfeldt

Inskrivet 2021-09-07 | Uppdaterat 2021-09-08