Ellinge Sverige

Plats: Cirka fyra kilometer sydväst om Eslöv, Skåne
Känt sedan: 1200-talet
Ny/Ombyggt: 1735 av Wilhelm Bennet
1854 av Carl Fredric Dücker
1950-talet av Ernst Wehtje
Arkitekt: 1950-talet Leon Nilson
Koordinater: 55°48'42.0"N 13°17'15.0"E
Ellinge Skåne Historia
Ellinge ligger cirka fyra kilometer sydväst om Eslöv i byn Ellinge som ligger i västra Sallerups socken vid en liten bäck som mynnar ut i Kävlingeån.

Den tidigare medeltida borgens utseende samt den exakta platsen är okänd. Nuvarande Ellinge har dock säkert sitt ursprung i den senare 1500-talsbyggnaden.

1200-talet
Ellinge är ett av Skånes äldsta herrgårdar med anor från 1200-talet men har utseendemässigt ändrats mycket under seklen. De som ägde Ellinge under medeltiden tillhörde de mäktigaste familjerna i landet och den första dokumenterade ägaren var riddaren Erland Sunesen Galenca 1170-1226 och hans hustru Cecilie Herlufsdatterca 1162-1220 vid 1200-talets början. Ellinge blev kvar inom släkten Erlandsson fram till 1371.

Ellinge slott, Skåne
Ellinge 1680-talet. Burman-Fischer
Ellinge slott, Skåne
Ellinge 1900. Vykort från Lindebilder

1300-talet
År 1371 köptes gården av Peder Axelsen Thottca 1342-1375 till Härlöv. Efter hans död fyra år senare gick Ellinge till dottern Kirsten Pedersdatter Thott som sålde gården 1395 till sin svåger Niels Svendsen (Sparre).

Niels Clausen Sparre
Cirka 1451 blev sistnämndas sonson Niels Clausen Sparre ägare. Niels var systerson till kung Karl Knutsson (Bonde) samt var även Sten Stures d.ä. kusin och kom att spela en framstående roll i unionsstriderna. 1474 blev Niels svenskt riksråd och sju år senare hövitsman på Älvsborgs slott (gamla Älvsborg). Niels skaffade sig fartyg och bedrev utrikeshandel och när ett av hans fartyg kapades av engelsmännen och han förgäves försökt få tillbaka det utfärdade han 1495 en öppen krigsförklaring mot England. Det är enda gången i historien som en privatperson har förklarat krig mot England. När han senare tog sin kusin Sten Stures parti i striderna mot den danske kungen Hans dömdes Niels för majestätsbrott och dömdes till att mista sina gods samt till döden, men benådades och dog en naturlig död omkring 1515. Ellinge drogs däremot in till den danska kronan 1505.

Ellinge slott, Skåne
Ellinge 1906. Vykort från lindebilder

1500-talet
År 1505 drogs alltså Ellinge in till den danska kronan som sex år senare sålde huset till den dansk norska riksrådet Henrik Krummedige1473-1530. Krummedige var högste befälhavare för den danska flottan och mellan åren 1489-1503 hövitsman på Bohus fästning och 1503-1508 länsman i Holbæk i Danmark.

1525 ska Ellinge har blivit plundrat av Sören Norbys styrkor under dennes skånska uppror. Detta uppges av gårdsfogden i ett brev där han skriver att han bara haft en natt på sig att försöka rädda undan dyrbarheter. Därefter hade 400-500 bönder kommit och slagit in dörren och tagit mat och öl. Själv hade han stått och gömt sig ett dygn på 'hemlighuset' det vill säga dasset.

Grevinnan Ascheberg (1671-1753)
Mellan åren 1690-1714 var Hans Walkendorff (kallad Hans Lånekaka) ägare. Under hans tid på Ellinge ska byggnaden ha förfallit, vilket nästa ägare 'grevinnan Ascheberg' Margareta von Ascheberg skrivit ner. När Margareta köpte Ellinge 1714 gjorde hon en genomgång av slottet och hon skriver bland annat att 'dörrar, fönsterkarmar och fönsterrutor saknas på flera ställen, golven är förstörda, att nitton trappsteg i torntrappan saknas eller var förruttnade och att bjälkar och taksten saknas på flera håll'. Margareta var den yngsta av Rutger von Aschebergs tjugofem barn och hon var gift med ryttmästaren Käll Kristoffer Barnekow. Förutom Ellinge ägde hon också Sövdeborg och Tosterup.

Ellinge slott, Skåne
Burman-Fischer. Foto Ann Eleonora Walkendorff
Ellinge slott, Skåne
Foto Gustav Heurlin 1921

Wilhelm Bennet (1677-1740)
När Margareta 1724 överlät godset till sin svärson Wilhelm Bennet var det i dåligt skick och en grundlig restaurering påbörjades 1735 då det nya huset uppfördes. De förfallna delarna revs och den tidigare östra längan blev huvudbyggnad och två envåningsflyglar uppfördes i 1700-talsstil. Även en park anlades. Troligen fick Bennet aldrig själv se slutresultatet för han dog fem år senare.

Efter Bennets död 1740 tillföll Ellinge dottern Christina Bennet (19) som senare gifte sig med Carl Fredrik Dücker. De började 1735 att uppföra det nuvarande huset. Bennet var militär och deltog i slaget vid Poltava 1709, slaget vid Helsingborg 1710 och vid belägringen av Fredrikshald (Halden) 1718 där Karl XII stupade för en kula. Efter sin militära karriär blev Bennet landshövding i Hallands län 1728-1737 och i Malmöhus län från 1737 och fram till sin död 1740. Förutom att börja uppföra nya Ellinge var Bennet även ägare till godsen Bälteberga och Rosendal i Skåne.

Ellinge slott, Skåne
Foto Andreas Engfeldt
Ellinge slott, Skåne
Foto Andreas Engfeldt

1800-talet
I tre generationer var Dückersläkten ägare till Ellinge och den siste av dem hette Carl Fredric Dücker1800-1889 som 1829 blev ägare. Han genomförde en omfattande renovering då bland annat den norra 1700-talsflygeln revs och ersattes med en tvåvåningsbyggnad och 1854 uppfördes tornet och den korta norra längan. Det var under Carl Fredric tid som huvudbyggnaden fick det utseende det har idag. Carl Fredrik dog barnlös 1889 och Ellinge övergick till hans systerdotters son Fredrik Wrangel af Sauss. Han och hustrun Ebba Piper bodde aldrig på Ellinge utan i en bostad en bit ifrån i den så kallade Wrangelska villan.

1900-talet
1932 ärvde Fredrik och Ebbas son Carl Gustaf Wrangel (47) godset och vid hans död sexton år senare var det ekonomiskt omöjligt för hans son, även han med namn Carl Gustaf Wrangel, att ta över Ellinge.

1950 blev Ernst Wehtje ägare och han genomförde en omfattande modernisering inomhus och utomhus försökte man återge dess karaktär från 1700-talet. Till sin hjälp hade man arkitekten Leon Nilson1887-1976.

Nutid
Idag kan man besöka Ellinge och få visningar eller för konferens, bröllop eller fest.

År Ägarlängd (urval)
1200-talet Erland (Galen)
Johan Erlandsen (föregåendes son) † 1272
Niels Erlandsen (föregåendes bror)
Jacob Nielsen (föregåendes son)
1333 Niesl Jacobsen (föregåendes son)
1371 Peder Axelsen Thott (genom köp)
1376 Kristen Pedersdatter (föregåendes dotter)
1395 Niels Svendsen Sparre (föregåendes svåger)
1439 ca Claus Nielsen Sparre (föregåendes son)
1451 ca Niels Clausen Sparre (föregåendes son)
1505 Indraget till danska kronan
1511 Henrik Krummedige (genom köp)
1530 Sophie Krummedige (föregåendes dotter)
1552 Jörgen Eskesen Bille (föregåendes son)
1601 Eske Jörgensen Bille (föregåendes son)
1619 Eske Laugesen Brock (föregåendes dotterson)
1625 Birgitte Eskesdatter Brock (föregåendes dotter)
Frands Lykke (genom köp)
1632 Mette Christiansdatter Barnekow (genom byte)
1640 Margrete Barnekow (föregåendes brorsdotter)
1690 Hans Walkendorff (föregåendes son)
1714 Margareta von Ascheberg (genom köp)
1724 Wilhelm Bennet (genom arv och köp)
1740 Christina Brita Bennet (föregåendes dotter)
1790 Carl Fredrik Ducker (föregåendes son)
1828 Carl Fredrik Ducker (föregåendes son)
1889 Christian Fredrik Wrangel (föregåendes systerdotters son)
1932 Carl Gustaf Alfred Wrangel (föregåendes son)
1948 Carl Gustaf Fredrik Wrangel (föregåendes son)
1950 Ernst Jonas Wehtje (genom köp)
1957 Hans-Christian Wehtje (genom gåva)
~ Släkten Wehtje (2021)

Kartinfo för Ellinge
Koordinater: 55°48'42.0"N 13°17'15.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Ellinge Gård, Eslöv
Telefon: 0413-599 300
E-post: info@ellinge.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

  • Böcker:
  • • Slott och herresäten i Sverige (Allhem)
  • • Skånska slott och borgar (Görnebrand)
  • • Handbok för resor till Skånska slott (Lönnäng)
  • • Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
  • • Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Inskrivet 2021-04-05 | Uppdaterat 2021-06-21

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2022-09-02