Sövdeborg Sverige

Plats: 5 km söder om Sjöbo i Sövde socken, sydöstra Skåne
Känt sedan: 1180 (Sigaftha)
Ny/Ombyggt: 1597 av Frederik Lange
1642 av Otte Thott
1803 av Erik Piper
1840-talet av Erik Carl Piper
Arkitekt: 1840-1844 Carl Georg Brunius
Arkitektur:Medeltidsromantisk
Koordinater: 55°34'55.7"N 13°41'47.4"E
Sövdeborg Skåne Historia
Sövdeborg slott ligger en halvmil söder om orten Sjöbo i sydöstra Skåne.

Sigaftha
Slottet som ligger där idag byggdes i slutet av 1570-talet men det har funnits byggnader på platsen sedan långt tillbaka i tiden, redan 1180 nämns en gård i Sövde. Denna gård kallades för Sigaftha och skall under medeltiden ha tillhört ärkestiftet.

Sövdeborgs slott, Skåne
Reformationen
Under reformationen drogs Sövde gård in till kronan precis som alla andra kyrkliga gods. 1536 fick Margrethe Ugerup gården som pant för ett lån till kungen. Hon bodde troligen aldrig där och brydde sig inte heller om att underhålla den.

Frederik Lange (-1614)
När kungen 1587 sålde gården till Frederik Lange började ett nytt kapitel i dess historia. Lange övergav den gamla gården och letade istället upp ett bättre ställe cirka en kilometer österut vid Sövdesjön. Där uppförde han 1597 ett slott av tegel som bestod av de ännu bevarade (fast omändrade) östra och södra tvåvåningslängorna och det runda tornet. Enligt dåtidens sed avskilde han slottet från land genom vattengravar och till slottet kom man via en vindbrygga. Troligen hade Frederik Lange tänkt bygga ut slottet ännu mer men han dog 1614 och hans son sålde slottet på 1630-talet till Tage Thott, som brukade kallas för den 'skånska kungen'.

Sövdeborgs slott, Skåne
Bild från Skånska herregårdar 1852-1863

Släkten Thott
Tages son Otte Thott fullföljde byggnadsplanerna genom att 1642 uppföra den norra längan samt bygga om slottet till ett renässansslott i Kristian IV-stil. År 1656 blev Holger Thott ägare till slottet. Efter freden i Roskilde två år senare svor Holger Thott den svenske kungen trohet men under Karl XI:s krig 1674-1679 flydde Thott till Danmark eftersom han anklagats för stämplingar mot Sverige och slottet beslagtogs efter att svenskarna vunnit slaget vid Lund i december 1676.

Thott återfick visserligen Sövdeborg två år därefter men sålde det genast till den svenska generalguvernören Rutger von Ascheberg (58). Slottet var i familjen Aschebergs ägo fram till 1735 då Johan August Meijerfeldt köpte det. Drygt 50 år senare (1788) köptes det av Carl Gustaf Piper (51) som var överkammarherren hos drottning Sofia Magdalena.

Sövdeborgs slott, Skåne
Foto Jorchr 2014
Sövdeborgs slott, Skåne
Foto Jorchr 2005

Släkten Piper
Vid 1800-talets början var Sövdeborg ett ganska förfallet slott eftersom det då hade stått obebott under långa tider. År 1803 blev Erik Piper (30) ägare och han lät 1815 lägga ett nytt tak på slottet. När löjtnanten Erik Carl Piper (26) blev ägare till slottet 1833 började dock större saker att hända. Han anlitade på 1840-talet den kända arkitekten Carl Georg Brunius och under dennes ledning skedde en genomgripande restaurering av slottet. Erik Carl Piper (42) gick bort 1849 och hans son Erik Carl Alfred Piper (15) ärvde slottet.

Sövdeborgs slott är privatägt och sedan 1984 byggnadsminne.

År Ägarlängd
1100-tal Absalon Askersen Hvide
~ Lunds ärkebiskopstol
1536 Danska kronan (efter reformationen)
1563 Margrethe Ugerup (som pant för lån)
1587 Frederik Lange (genom köp)
1614 Gunde Lange (föregåendes son)
1639 Otte Thott (genom köp)
1656 Holger Thott (föregåendes son)
1677 Jöran Sperling (genom konfiskation till svenska kronan)
1679 Återlämnad till Holger Thott
Rutger von Ascheberg (genom köp)
1693 Christian Ludvig von Ascheberg (föregåendes son)
1722 Sabina och Margareta von Ascheberg (föregåendes systrar) & Sofia Lovisa Soop (föregåendes systerdotter)
1735 Johan August Meijerfeldt d.ä. (genom köp av den Soopska delen)
1749 Johan August Meijerfeldt d.y. (föregåendes son)
1788 Carl Gustaf Piper (genom köp)
1803 Erik Piper (föregåendes son)
1833 Erik Carl Piper (föregåendes son)
1849 Erik Carl Alfred Piper (föregåendes son)
1899 Erik Alfred Gösta Magnus Piper (föregåendes sonson)
1922 Erik Alfred Wolfgang von Haffner Piper (föregåendes far)
1923 Vilhelmina Thomasine Piper och Anna Fredrique Thomazine Piper (föregåendes döttrar)
1936 Anna Fredrique Thomazine Piper ensam
1946 Carl-Erik Knut Stiernswärd (föregåendes son)

Kartinfo för Sövdeborg
Koordinater: 55°34'55.7"N 13°41'47.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Danske Slotte og herregårde, Øst før Øresund (Hassings forlag)
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL)

Inskrivet 2008-11-20 | Uppdaterat 2021-06-17