Sövdeborg 

Plats: 5 km söder om Sjöbo i Sövde socken, sydöstra Skåne
Grundat: 1100-talet
Om/tillbyggt: 1597 av Frederik Lange
1642 av Otte Thott
1803 av Erik Piper
1840-talet av Erik Carl Piper
Arkitekt: Carl Georg Brunius (1840-1844)
Arkitektur: Medeltidsromantisk
Koordinater: 55°34'55.7"N 13°41'47.4"E
Sövdeborg Skåne Historia
Sövdeborg slott ligger en halvmil söder om orten Sjöbo i sydöstra Skåne.

Slottet som ligger där idag byggdes i slutet av 1570-talet men det har funnits byggnader på platsen sedan långt tillbaka i tiden, redan 1180 nämns en gård i Sövde. Denna gård kallades för Sigaftha och skall under medeltiden ha tillhört ärkestiftet.
Sövdeborgs slott
Målning Gerhard von Burman - 1680

1500-talet
Under reformationen drogs Sövde gård in till kronan precis som alla andra kyrkliga gods. 1536 fick Margrethe Ugerup gården som pant för ett lån till kungen. Hon bodde troligen aldrig där och brydde sig inte heller om att underhålla den. När kungen 1587 sålde gården till Frederik Lange började ett nytt kapitel i dess historia.

Lange övergav den gamla gården och letade istället upp ett bättre ställe cirka en kilometer österut vid Sövdesjön. Där uppförde han 1597 ett slott av tegel som bestod av de ännu bevarade (fast omändrade) östra och södra tvåvåningslängorna och det runda tornet. Enligt dåtidens sed avskilde han slottet från land genom vattengravar och till slottet kom man via en vindbrygga.
Sövdeborgs slott
Foto Jorchr - 2014

1600 & 1700-talen
Troligen hade Frederik Lange tänkt bygga ut slottet ännu mer men han dog 1614 och hans son sålde slottet på 1630-talet till Tage Thott, som brukade kallas för den "skånska kungen". Tages son Otte Thott fullföljde byggnadsplanerna genom att 1642 uppföra den norra längan samt bygga om slottet till ett renässansslott i Kristian IV-stil.

År 1656 blev Holger Thott ägare till slottet. Efter freden i Roskilde två år senare svor Holger Thott den svenske kungen trohet men under Karl XI:s krig 1674-1679 flydde Thott till Danmark eftersom han anklagats för stämplingar mot Sverige och slottet beslagtogs efter att svenskarna vunnit slaget vid Lund i december 1676. Thott återfick visserligen Sövdeborg två år därefter men sålde det genast till den svenska generalguvernören Rutger von Ascheberg (58). Slottet var i familjen Aschebergs ägo fram till 1735 då Johan August Meijerfeldt köpte det. Drygt 50 år senare (1788) köptes det av Carl Gustaf Piper (51) som var överkammarherren hos drottning Sofia Magdalena.

Bild från Runeberg.org (Skånska herregårdar) - 1800-tal

1800-talet
Vid 1800-talets början var Sövdeborgs ett ganska förfallet slott eftersom det då hade stått obebott under långa tider.
År 1803 blev Erik Piper (30) ägare och han lät 1815 lägga ett nytt tak på slottet. När löjtnanten Erik Carl Piper (26) blev ägare till slottet 1833 började dock större saker att hända. Han anlitade på 1840-talet den kända arkitekten Carl Georg Brunius och under dennes ledning skedde en genomgripande restaurering av slottet. Erik Carl Piper dog dock redan 1849 och hans femtonåriga son, Erik Carl Alfred Piper ärvde slottet.
Sövdeborgs slott är privatägt och sedan 1984 byggnadsminne.
Sövdeborgs slott
Foto Jorchr - 2005

Årtal Ägarlängd & händelselogg
1180 Kallas Sigaftha
1536 Tillhör Kronan
1580 Ruin
1587 Frederik Lange
1597 Östra och södra flyglarna och tornen uppförda
1639 Otte Thott bygger ladugården
1642 Norra flygeln byggs
1656 Holger Thott uppför ladugårdens porthus
1666 Ladugården uppbyggd efter en brand
1679 Rutger von Ascheberg
1735 Johan August Meijerfeldt
1788 Carl Gustaf Piper
1815 Huvudbyggnadens tak omlagt
1833 Eric Carl Piper
1840-1844 Huvudrestaurering av Carl Georg Brunius
1946 Carl-Eric Stjernswärd

Söfdeborg
Foto Kulturen - KM 85976.1514

Kartinfo för Sövdeborg
Koordinater: 55°34'55.7"N 13°41'47.4"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (II)
Danske Slotte og herregårde – Øst før Øresund (18)

CD-skiva:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 29

Inskrivet 2008-11-20 | Uppdaterat 2017-03-28