Hviderup

Plats: 1 ½ mil nordost om Lund i Gårdstånga socken, Skåne
Grundat: 1560-talet av Verner Parsberg (sätesgård)
Ombyggt: 1617-1623 Anna Brahe (nuvarande)
1741 av Malte Ramel & Gertrud Elisabeth Liewen
1752 av Hans Ramel (Bygge-Hans)
1758 av Hans Ramel & Amalia Beata Lewenhaupt
1805 av Otto Ramel & Vivica Ulrica Sture (en 3:e våning)
1925
Arkitekt: Carl Hårleman (1750-talet)
Arkitektur: Renässans
Koordinater:  55°46'40.5"N 13°17'15.1"E
Hviderup Skåne Historia
Hviderup slott ligger 1½ mil nordost om Lund i Gårdstånga socken i Skåne. Slottet kallades ända fram till 1800-talets början för Hvidarp. Stavas ibland även Viderup (utan H) men den vanligaste stavningen är dock Hviderup.

Hviderup ligger nära två andra slott, cirka 2,3 km fågelvägen från Svenstorps slott och 2,7 km från Örtofta slott.
Hviderup
Teckning Burman-Fischer - ca 1680

1500-talet
Första huset man vet fanns på platsen var en sätesgård som uppfördes på 1560-talet av den danska riddaren och riksrådet Verner Tønnesen Parsberg. Denne hade fått ett antal gårdar i Hviderup och Gårdstånga by av Fredrik II.
Hviderup
Målning av Ulrik Thersner - 1821

Byggmästarinnan Anna Brahe (1576-1635)
Anna Brahe föddes på Vittskövle slott 1576 som dotter till Hendrich Brahe (som senare blev landsherre på Bornholm) och Anne Tot.
Vid sexton års ålder gifte hon sig med riksmarsken Sten Maltesen Sehested (39). Sten var 1568-1582 i Nederländsk krigstjänst varefter han satt i spansk fångenskap några år. 1586 kallades han hem av den danska kungen Fredrik II för att tjäna sitt eget land och utnämndes bland annat till marsk och befallningsman över Frosta härad i mellersta Skåne. Han förde befäl över en del av den danska hären under svensk-danska kriget (Kalmarkriget) där han dock blev sjuk och dog på Kalmar slott i augusti 1611.

Teckning från Skånska herregårdar - 1852-1863

1600-talet
År 1604 köpte Annas make Steen Maltesen Sehested Hviderup och år 1617, sex år efter hans död, lät hon, förutom Löberöd slott, även bygga Hviderup slott som ska ha stått klart ungefär 1623. På en stentavla över porten på huvudbyggnaden står det bokstäverna A B S S M och årtalet 1617 (Anna Brahe Salig Steen Maltesen). När västra flygeln stod klar sattes samma bokstäver upp även där men nu med årtal 1623.

Efter Anna Brahes död 1635 gick Hviderup till systersonen Henrik Ramel till Bäckaskog (34) som då var landsdomare i Skåne och hade Frosta härad i förläning. Han var under flera år även hovmästare vid Sorø akademi (där adelns söner fick sin uppfostran) riksråd och slutligen länsman på Møen. Han var med andra ord en mycket upptagen man och vistades antagligen sällan på Hviderup.
Hviderup
Fotograf okänd - 1900-talets början

1700-talet
Bygge-Hans 1752 blev Hans Ramel (28), som brukade kallas för "Bygge-Hans", ägare till Hviderup. Han ägde flera gårdar, bland annat Övedskloster, Maltesholm, Sireköpinge, Löberöd och Tullesbo och med den stora förmögenhet som hans far, Malte Ramel, ("rike Malte") lämnat efter sig genomförde Hans stora ombyggnader på sina slott. Därav tillnamnet "Bygge-Hans". Förutom att bygga om åtminstone huvudbyggnaderna på de flesta av sina slott anlade han även alléer, vägar, trädgårdar och uppförde tingshus och kyrkor.
På Hviderup tog han hjälp av arkitekten Carl Hårleman för att bygga om slottet samt ekonomibyggnader.

Foto Jorchr, wikimedia - 2015

1800 & 1900-talen
År 1805 försåg Otto Ramel slottet med en tredje våning men efter en brand 1925 återställdes Malte Ramel det i sitt äldre skick som det såg ut på 1750-talet.

Nutid
Hviderup är än i dag i släkten Ramels ägo och har så varit sedan 1635.

Foto Kulturen - KM 85976.2425 - 1973
Kartan visar platsen för Hviderup
Koordinater:  55°46'40.5"N 13°17'15.1"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (I)
Stora boken om skånska slott och herrgårdar - Jonny Ambrius
Slott och borgherrar i Skåne - Jane Hellstedt

Hemsida:
» archive.org (Hviderup)
» Anna Brahe
» fho.sls.fi (landsherre)
» Steen Maltesen Sehested
» Bygge-Hans
Inskrivet 2018-09-09 | Uppdaterat 2018-09-09
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-01-05