Övedskloster Sverige

Plats: Cirka en mil norr om Sjöbo i Skåne.
Grundat: 1150-talet
Ny/Ombyggt: 1763-1776 av Hans Ramel
Arkitekt: Carl Hårleman
Jean Eric Rehn
Arkitektur:Fransk rokoko
Koordinater: 55°41'11.0"N 13°38'08.6"E
Övedskloster Skåne Historia
Övedsklosters slott ligger vid Vombsjön i Öveds socken och kommun och cirka en mil norr om Sjöbo i Skåne och drygt tre mil öster om Lund.

1160-talet
Klostret 'Insula Sancta Trinitatis' av Premonstratensorden grundades på 1150-talet av ärkebiskop Eskil, vilket står i en bulla från påve Martin V år 1421.

Övedskloster
'Öfskloster' 1680-talet
Övedskloster
från Burman-Fischer's prospekter

Reformationen 1536
År 1536 ingick Skåne i det danska riket och när Danmark genomförde reformationen detta år innebar det slutet för biskoparnas och kyrkans politiska makt. Klostret upplöstes och övergick till den danska kronan.

Eldsvåda
I slutet av 1500-talet var Tyge Krabbe ägare då en eldsvåda utbröt och troligen brann då resterna av det gamla klostret upp. 1606 hade Krabbe fått bygglov och uppförde då en gård ett stenkast från klostrets ruiner och troligen är det den gården man kan se på Burman-Fischer's bilder här ovanför. På den vänstra bilden ser man ruinerna till vänster.

Byte
År 1614 bytte den danske kungen Kristian IV bort Övedskloster mot gården Hammar som ägdes av Otte Lindow. Kungen hade planer på att bygga en befästning som senare kom att bli Kristianstad. Otte dog fyra år senare och gården gick vidare till sonen Henrik Lindenow.

Övedskloster
Konstnär Ulrik Thersner 1819
Övedskloster
Bild från Skånska herregårdar 1852-1863

Lewenhaupt
1666 sålde Henrik Lindenow gården vidare till fältmarskalken Carl Mauritz Lewenhaupt1620-1666 som dock gick bort i december samma år. Hans två söner Carl Gustaf (4) och Sten Casimir (2) ärvde efter hans död Övedskloster. Sten Casimir (22) gick bort 1687 och brodern Carl Gustaf Lewenhaupt1662-1703 (25) blev ensam ägare. Carl Gustaf var gift med Amalia von Königsmarck1663-1740 och de fick sju barn. Carl Gustaf gick bort 1703 och sonen Charles Emil Lewenhaupt ärvde godset.

Charles Emil Lewenhaupt
Charles Emil
(1691-1743)
Charles Emil Lewenhaupt (1691-1743)
Charles Emil Lewenhaupt ärvde alltså Övedskloster 1703. Han var gift med Beata Cronhielm1700-1728 af Hakunge och paret fick sex barn.

Under hattarnas ryska krig 1741-1743 var Charles Emil befälhavare. Kriget var illa planerat och armén mycket dåligt rustad vilket ledde till att svenskarna förlorade och som befälhavare var det Charles Emil som blev ställd till ansvar för Sveriges nederlag och ställd inför rätta där han dömdes att mista liv, ära och gods. Han lyckades med hjälp av sin son Charles Emil samt några vänner att fly, men greps snart igen och avrättades vid Norrtull den 4 augusti 1743. Hustrun Beata hade då varit död i femton år så hon slapp se sin make bli avrättad. Hans kropp fördes av familjen till Övedskloster där han begravdes på kyrkogården.

Sonen Adam Lewenhaupt1725-1774 (18) ärvde Övedskloster men sålde det tio år senare till Hans Ramel.

Övedskloster
Konstnär Ferdinand Boberg

Hans Ramel
Hans Ramel
(1724-1799)
Hans Ramel (1724-1799)
1753 köpte friherre Hans Ramel (28) (Bygge-Hans) Övedskloster av sin svåger Adam Lewenhaupt. Ramel var en riktig storgodsägare som via arv blivit ägare till Löberöd, Viderup, Maltesholm, Västerstad och Sireköpinge. Själv hade han förutom Övedskloster även köpt Svansjö, Tulesbo, Åsum och Silvåkra. Genom det stora arvet efter fadern Malte Ramel (Rike Malte) som gick bort 1752 kunde Hans genomföra stora ombyggnader på sina slott.

Bygge-Hans
Förutom att bygga nya slott och herresäten restaurerade och renoverade Hans även andra byggnader samt anlade vägar, alléer och trädgårdar samt uppförde kyrkor och tingshus. Därav tillnamnet Bygge-Hans samt även 'alla tiders störste skånske byggherre'.

Byggstart 1763
År 1763 började Hans riva det gamla husen och ersätta dem med den byggnaden vi idag kan se. Man gick efter arkitekt Carl Hårlemans ritningar, även fast denne vid den här tiden redan varit död i tio år, så han måste ha gjort ritningarna en kort tid före sin död. Det blev i stället arkitekten Jean Eric Rehn som fick uppdraget och han utförde sedan nybygget efter Hårlemans ritningar. Tretton år senare stod huvudbyggnaden färdig.

Fideikommiss
År 1766 instiftade Hans Ramel Övedskloster till fideikommiss för sin släkt. Fideikommiss innebär att man mottar en egendom i förtroende och man förbinder sig att överlämna densamma i samma eller bättre skick till nästa generation. Man äger rätt att nyttja dess avkastning men han kan till exempel inte sälja, i varje fall inte utan tillstånd av Fideikommissnämnden som är den myndighet som övervakar fideikommissens rättmätiga hanterande. Övedskloster ägs än idag av släkten Ramel.

filmikon Inspelningsplats för:
» Macklean (1993)
» Sommarnattens leende (1955)

År Ägarlängd
1150-talet Ärkebiskop Eskil stiftade klostret Insula Sancta Trinitatis
1536 Indraget till danska kronan via reformationen
1557 Jep Tordsen Sparre (genom pantsättning)
1563 Ingeborg Bille (genom pantsättning)
1565 Else Ulfstand (genom pantsättning)
1569 Laurids Skram (genom pantsättning)
1576 Christoffer von Dohna (genom pantsättning)
1584 Jörgen Urne (genom pantsättning)
1594 Tyge Brahe (genom pantsättning)
1613 Sten Madsen till Rönneholm (genom pantsättning)
1614 Otte Hansen Lindenov (genom byte)
1618 Henrik Ottesen Lindenov (föregåendes son)
1666 Carl Mauritz Lewenhaupt (genom köp)
1666 Carl Gustaf Lewenhaupt (föregåendes son)
1703 Charles Emil Lewenhaupt (föregåendes son)
1743 Adam Lewenhaupt (föregåendes son)
1753 Hans Ramel (genom köp)
1766 Fideikommiss inrättas
1799 Malte Ramel (föregåendes son)
1824 Charles Emile Ramel (föregåendes bror)
1826 Hans Ramel (föregåendes brorson)
1856 Otto Axel Povel Ramel (föregåendes son)
1900 Hans Otto Carl Ramel (föregåendes son)
1957 Hans Ramel (föregåendes sonson)
~~ Släkten Ramel

Kartinfo för Övedskloster
Koordinater: 55°41'11.0"N 13°38'08.6"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Harlösavägen, Sjöbo
Telefon: 046-630 02
E-post: info@ovedskloster.com
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Internet:
» Svenska fideikommiss
» Skånska herregårdar

Inskrivet 2021-06-25 | Uppdaterat 2021-06-25