Örtofta 

Plats: 11 km sydväst om Eslöv, Örtofta socken, Skåne
Grundat: 1000-talet
Om/tillbyggt: 1480-talet Tönne Vernesen Parsberg (troligen)
1728 av Christian Barnekow
1857-1861
Arkitekt: Ferdinand Meldahl (1857-1861)
Arkitektur: Fransk renässansstil
Rum: 36
Koordinater: 55°47'04.7"N 13°14'43.3"E
Örtofta Skåne Historia
Örtofta slott ligger i Örtofta socken i Eslövs kommun i utkanten av Örtofta by.

Örtofta tillhör de allra äldsta slotten/borgarna i Skåne, känt redan på 1000-talet och var under medeltiden ett av de mest betydelsefulla godsen.
Örtofta
Vykort från Lindebilder.se

1300-talet
Den första kände ägaren hette Trugot Has som bodde här redan på 1380-talet. Han hade, tillsammans med andra förnäma skånska män, slutit lands- och särfred mellan Skåne och Sverige (Skåne tillhörde ju Danmark på den här tiden).
Trugots son, Trued Has, övertog senare Örtofta. Han var riddare och blev 1412 hövitsman på Gotland där han byggde ut Visborg slott. han blev kvar på Gotland i tjugofem år - fram till sin död 1437, så han var troligen inte många gånger på Örtofta.

Birkerätt
Borgherrarna på Örtofta hade så kallad birkerätt, det vill säga full domsrätt enligt stadslagen över befolkningen. Egendomen bildade ett litet självständigt rike där borgherrens lagar gällde. Där fanns eget tingshus, stockar för stockstraff samt även avrättningsplats.
Örtofta slott
Foto Jane Lindbladh

Grundaren
Det är lite ovisst vem som är grundaren av Örtofta, för 1396 utfärdade unionsdrottningen Margareta ett förbud mot att uppföra borgar eller fästen. Detta förbud upphävdes först 1483 och det är knappast troligt att ett hus byggdes på Örtofta mellan dessa år. 1483 ägdes Örtofta av riksrådet Tönne Vernesen Parsberg, och troligen var det han som på slutet av 1400-talet lät uppföra ett hus varav rester ännu finns i den nuvarande borgen.

1600-talet
År 1632 köpte landsdomaren i Skåne Henrik Ramel (31) Örtofta. Han var även ägare till Bäckaskog gods. Han lät uppföra en grundmurad loge och lada 1635 och försåg några år senare även kyrkan med ett torn samt byggde landsvägsbron (som tillbyggdes på 1900-talet).
Örtofta
Foto Jane Lindbladh

1700-talet
År 1727 blev Christian Barnekow (33) ensam ägare då han löste ut sin brors del i slottet, vilket de bägge fått i arv. Christian lät göra en grundlig reparation av huvudbyggnaden vilket inskriftstavlan ovanför ingångsdörren vittnar om. Den bär Barnekows och Stenbocks vapen och årtalet 1728 och där står:
Thetta huset utan fara
Wärdes Herren så bevara
Att thet wäl och länge står
Rätter arving alltid får

Christian Barnekow blev på 1740-talet landshövding i Kristianstads län och överkommendant i residentstaden och upphöjdes i friherrligt stånd. Han borde därför inte ha bott på Örtofta utan i staden och på sitt närliggande slott Vittskövle. Släkten Barnekow var ägare till slottet från mitten av 1600-talet och under hela 1700-talet.
Örtofta
Foto Jane Lindblad

Efter Christian Barnekows död 1762 ärvdes Örtofta av hans dotter Margareta Magdalena och hennes man hovmarskalken och friherren Carl Filip Sack. När de flyttade in hade gården varit obebodd en längre tid och en inre restaurering var nödvändig.
Margareta Magdalenas bror, Adolf Fredrik Barnekow, var en skicklig trädgårdsarkitekt och han hjälpte systern att på 1770-talet försköna omgivningarna till Örtofta och en barockpark och trädgård anlades väster om borgholmen på åns andra sida. Dessvärre låg lite av byn i vägen och två bondgårdar fick rivas och flyttas längre bort från gården.

1800-talet
Mellan åren 1857-1861 fick slottet sitt nuvarande utseende då flyglar och torn uppfördes. Det var den danske arkitekten Ferdinand Meldahl som stod för ritningarna.

Nutid
Idag är Örtofta privatägt men det arrangeras bröllop, konferenser, fester & events för små och stora sällskap på slottet, och i juni 2016 fanns också en artikel i Skånska Dagbladet om att ägarna har hotellplaner för Örtofta.
Örtofta
Foto Kulturen - KM 85976.929

Kartinfo för Örtofta
Koordinater: 55°47'04.7"N 13°14'43.3"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Örtofta slott, Eslöv
Telefon: 046-24 95 61
E-post: info@ortofta.eu
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (I)
Skånska slott och borgar - ISBN 91-86246-55-0
Svenska slott och herrgårdar, en historisk reseguide - Fredric Bedoire

Hemsidor:
» ortoftaslott.se
» Ferdinand Meldahl
» Henrik Ramel
» Expressen om Örtofta

Inskrivet 2016-10-04 | Uppdaterat 2017-03-24