Bäckaskog

Plats: Mellan Ivösjön och Oppmannasjön, Kiaby socken, Skåne
Grundat: 1200-talet
Ombyggt: 1584-1653 av Henrik Ramel d.ä. och Henrik Ramel d.y.
1640-1649
1782-1817 av Johan Christopher Toll
1840-1859 av Karl XV
Koordinater:  56°05'06.7"N 14°20'58.4"E
Bäckaskog Skåne Historia
Bäckaskog (Bekkeskov) ligger på näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön i Kiaby socken, Skåne.

Det sägs att när klostret i Vä brann ner 1213 begärde munkarna där att få flytta till någon annan plats där bättre tillgång fanns på skog och vatten. De fick då förslaget att flytta till näset mellan Ivösjön och Oppmannasjön (cirka 1 ½ mil nordöst om Kristianstad) där både "bäck och skog" fanns. Man flyttade dit och grundade där "Bäckaskog". Munkarna livnärde sig på jordbruk, fiske och trädgårdsodling. De äldsta delarna av det nuvarande slottet härstammar från detta kloster.
Bäckaskog, Skåne
Bäckaskog på 1680-talet

1500-talet
När reformationen genomfördes 1537 drogs klostret in till danska kronan och gavs då som förläning till Gert Ulfstand och två år senare till Niels Brahe. 1584 skänktes Bäckaskog till kronprins Kristians guvernör, Henrik Ramel (†1610). Denne var även hovmästare samt chef för det tyska kansliet, och samtidigt som han fick Bäckaskog blev han dansk adelsman. Han och hans son Henrik Ramel d.y. (1601-1653) gjorde under åren 1584-1653 om det gamla klostret till en befäst slottsanläggning. Bäckaskog fick då sin nuvarande utformning med den kringbyggda gården. De västra hörntornen byggdes upp under denna tid.

Teckning från Skånska herregårdar - 1852-1863

1600-talet
1658 blev Skåne en svensk provins men den danska ätten Ramel ägde godset fram till 1677 då Bäckaskog blev svenskt kronogods. Året därpå (1678) flyttade fältmarskalk Rutger von Ascheberg in på slottet där han sedan bodde i sju år (1685). Denne hade, efter kungen, det högsta befälet över trupperna i Skåne och dessutom fick han ansvaret för "försvenskningen" av Skåne.
År 1685 gjordes Bäckaskog om till ett översteboställe

1700-talet
Bland de som ägt Bäckaskog är fältmarskalken Johan Christopher Toll en av dem som smyckat slottet och dess omgivningar. Toll bodde på Bäckaskog åren 1782-1817 och under den tiden gjorde han en stor nyplantering av träd samt några utbyggnader.
Bäckaskogs slott
Foto Kristianstads kommun/Claes Sandén - 2012

1800-talet
Under Tolls tid vid slottet avslöts en subsidietraktat mellan Sverige och England (1805). Sjutton år senare dog Toll på Bäckaskog och två år senare, år 1818, övertogs godset av kronprins Oskar, som senare överlät det till sonen Karl XV. Sistnämnda bodde från 1845 varje sommar på Bäckaskog fram till sin död 1872. Han var, tillsamman med Toll, den som smyckade och vårdade slottet och dess omgivningar mest. På 1860-talet ordnade han ett möte mellan sin egen dotter Lovisa, och den danska kronprinsen Fredrik (VIII). Mötet föll så väl ut att de 1868 trolovades och året därpå gifte sig.
Karl XV byggde ut parken ännu mera, byggde ett orangeri samt bostäder till trädgårdsmästaren och ladufogden. Dottern Lovisa, som från 1906 blev Dansk drottning, disponerade slottet fram till år 1900.
Bäckaskog, Sverige
Foto Jullan Knutzen, flickr - 2009

1900-nutid
1935 blev slottet statligt byggnadsminne och från mitten av 1900-talet arrenderades det av Gustaf Ferlenius som gjorde slottet till en turistattraktion. Det används även för konferenser och kurser men är också öppet för allmänheten året runt.

 Inspelningsplats för:
» Stjärnorna på slottet (2012)
» Stjärnorna på slottet (2013)
Bäckaskog
Foto Kulturen - KM 85976.674

Kartan visar platsen för Bäckaskog
Koordinater:  56°05'06.7"N 14°20'58.4"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Barumsvägen 255, 290 34 Fjälkinge
Telefon: 044-530 20
E-post: info@backaskogsslott.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (III)

Hemsidor:
» Statens fastighetsverk
» backaskogslott.se
» Runeberg.org
» Riksantikvarieämbetet

CD-skiva:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 29
Inskrivet 2007-07-09 | Uppdaterat 2017-02-26
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.
Av: En släkting     Datum: 2009-05-17 22:16:22
Ungefär 1924 arrenderade Per Åkers Bäckaskogs slott. Per Åkers (Nilsson) var född 1871. Han kom till Moskva som gymnastikdirektör och lärde sig ryska och när LM Ericsson där skulle installera en stor telefonanläggning hjälpte han dem som rysktalande tolk. Efter installationen blev han 1904 telefondirektör för den svenskägda telefonstationen i Moskva. Efter ryska revolutionen 1917 blev han chef för likaledes svenskägda telefonstationen i Warszawa. Per Åkers hade i Moskva och Warszawa skapat sig en god ekonomi. Per gifte sig med Elly vars syster Ida var välbeställd änka efter H.T.Cedergren (Sthlms allm. telefon ab). Dessa tre bodde på slottet i många år.
Av: Per Falkman     Datum: 2008-11-08 22:08:24
Detta vackra slott besökte jag på hemvägen från en friidrottstävling. Har för mig att det i parken också ligger en övernattningsstuga/café där kungar ska ha övernattat när de rest förbi.
© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-09-19