Sjöö

Plats: Holms socken, knappt 42 km från Uppsala, Uppland
Grundat: 1400-talet
Om/tillbyggt: 1669-1679 av Johan Gabriel Stenbock
1924-1925
1950-talet
Arkitekt: Nicodemus Tessin d.ä.
Mathias Spihler (byggmästare) Ivar Tengbom (1950-talet)
Koordinater: 59°43'03.2"N 17°30'29.8"E
Sjöö Uppland Historia
Sjöö slott (även kallat Sjö slott) ligger 42 kilometer från Uppsala i Holms socken, i Uppland.

Gården omtalas redan i början av 1400-talet och 1541 sålde den dåvarande ägaren egendomen till Gustav Vasa. Drygt 20 år senare bytte Erik XIV bort gården till Gustaf Johansson (Tre Rosor) och i början av 1600-talet kom gården i släkten Stenbocks ägo.
Sjöö slott på 1600-talet
Slottet enligt Sueciaverket

Johan Gabriel Stenbock
Johan Gabriel Stenbock föddes i Stockholm 1640 som son till greven och hovrättspresidenten Fredrik Stenbock och Catharina De la Gardie. Johan kom tidigt i gunst hos drottning Kristina som 1652 (samma år som hans far dog) gjorde honom till sin page. Han studerade i Uppsala och arton år gammal gav han sig ut på en femårig studieresa, bland annat till Tyskland och Frankrike. Väl hemkommen blev han överkammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonoras och sedan fortsatte han att klättra på karriärsstegen. Eftersom han var mycket ekonomiskt sinnad fick han Hedvig Eleonoras hela förtroende (och senare även Karl XI) och han steg snabbt i graderna och kom att sluta som riksmarskalk och riksråd. I nästan fyrtio år var han en av de mer inflytelserika männen i rådet.
Stenbock dog ogift i Stockholm 1705, knappt 2 veckor före sin 65-årsdag. Vid sin död räknades han som en av Sveriges rikaste män, enbart i Uppland ägde han ett flertal egendomar, bland annat Penningby, Åkeshov, Roserberg och Näsby.
Sjöö slott
Foto Swedenext01 - 2014

1600-1800
År 1669 lät Stenbock börja uppföra Sjöö slott efter ritningar av arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. och byggnadsledare var Mathias Spihler. Bygget tog cirka 10 år och de kommande århundradena skulle några av dåtidens kända släkter äga slottet som Lillie (åren 1705-1745) och De la Gardie (åren 1745-1791). År 1813 blev Johan Gustav Banér ägare och slottet ägs än idag av släkten Banér.

1900-nutid
Den första moderniseringen av slottet skedde 1924-1925 efter att byggnaden då stått öde en längre tid. Bevarat finns ändå utsökta stucktak och grisaillesmålningar och en stor samling av familjeporträtt - framförallt från släkten Banér.
Fullt komfortabelt att bo i blev det dock inte förrän på 1950-talet då arkitekten Ivar Tengbom genomförde en restaurering. På 1970-talet anlades en damm och terrassen på norrsidan återuppfördes.
Sjöö slott
Foto Swedenext01 - 2014

Holms kyrka
Holms kyrka uppfördes även den av Johan Gabriel Stenbock, men brann efter ett åsknedslag 1730 och återställdes av dåvarande ägare till Sjöö, greven Magnus Julius De la Gardie. Även på 1800-talet genomgick kyrkan en förändring även då efter en brand.
Det som finns kvar från den ursprungliga kyrkan är en stentavla på latin som hyllar Stenbock. Den avslutas med ett datum och ett namn MDCLXXVII M. Spihler. Datumet är alltså 1677 och Spihler var den då mycket anlitade byggmästaren Mathias Spihler, som även var byggnadsledare när slottet uppfördes.

Sjöö slott
Foto Jan Norrman, RAÄ 1995

Kartinfo för Sjöö
Koordinater: 59°43'03.2"N 17°30'29.8"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Uppland (II)
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire
Svenska män och kvinnor – Bonniers förlag 1954

Hemsidor:
» Adelsvapen.com - De la Gardie
» Adelsvapen.com - Stenbock

Inskrivet 2010-05-09 | Uppdaterat 2017-03-09

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-04-05