Penningby 

Plats: Vid Väsbysjön 1 mil söder om Norrtälje, Länna socken, Uppland
Grundat: 1300-talet
Om/tillbyggt: 1500-tales början av Birgitta Torsdotter Bonde
1670-talet av Beata De la Gardie
1720-1730-talen av Kristina Lillie och Johan Gabriel Sack
1831 av Johan Lundgren
Koordinater: 59°40'53.6"N 18°40'21.2"E
Penningby Uppland Historia
Penningby ligger på norra sidan om en liten sjö som heter Väsbysjön cirka en mil söder om Norrtälje. Sjön sänktes under 1800-talet men innan dess gick vattnet betydligt högre och borgen måste till stor del ha varit omgiven av vatten och sumpmark.

Föregångaren till dagens Penningby nämns redan 1339 då "Pitingaeby" ägdes av bröderna Nils och Botulf Bovessöner. Dessa skall ha avträtt en del av gården till kung Magnus Eriksson som i sin tur sålt vidare till Klara kloster.
En annan del av gården skall riddaren och hövitsmannen på Viborg slott (i nuvarande Ryssland), Tord Röriksson (Bonde), ha ägt.
Penningby slott på 1600-talet
Slottet enligt Sueciaverket

Penningbys byggnadshistoria är svårtolkad och osäker och det finns många olika uppgifter om vem som byggde vad och när. Den medeltida försvarsborgen tror man att hövitsman Nils Sture (Natt och Dag) (även kallad Nils Bosson) uppförde någon gång efter 1466 då den gamla gården bränts ned. En del av det medeltida murverket finns ännu kvar i det nuvarande Penningby.

Vissa forskare anser sedan att det var Birgitta Torsdotter Bonde som i slutet av 1400-talet och fram till sin död 1525 byggde nya Penningby som då bestod av ett nästan kvadratiskt hus byggt av gråsten i de nedre våningarna och av tegel i de övre. Huset var ett så kallat tvillinghus med dubbla sadeltak, som man kan se på bilden från Suecia nedan.

Andra forskare hävdar att det var riksrådet Lars Turesson (Tre rosor) som byggde hela borgen under åren 1543-1560. Andra uppgifter anger dock att han endast skall ha byggt ut borgen med de två tornen som ännu finns kvar idag.
Penningby slott
Foto Sven Welt - 2009

1500-talet
Under 1500-talets början ägdes godset först av riksföreståndaren Svante Nilsson Sture och därefter av hans son, Sten Sture d.y.

I augusti 1549 gifte sig Lars Fleming och Birgitta Larsdotter på Penningby. Sistnämnda var dotter till Lars Turesson som många anser vara den som byggde hela slottet.

1600-talet
År 1600 drogs slottet in till kronan, men återlämnades två år senare till syskonen Nils, Brita och Margareta Bielke.

Under 1600-talet stod borgen länge obebodd och förfallen, men på 1670-talet började grevinnan Beata De la Gardie bygga om borgen till ett slott. Beata var vid denna tidpunkt gift med riksdrotsen Per Brahe d.y. och hade tidigare varit gift med fältmarskalken Lennart Torstensson. Då pengarna tog slut övergick borgen 1678 till greve Johan Gabriel Stenbock (38).
Penningby slott
Foto Henrik Ismarker, flickr - 2016

1700-talet
Ombyggnaden fortsatte emellertid inte förrän efter Stenbocks död år 1705, då hans systerdotter Kristina Lillie och hennes son, kansliråd Johan Gabriel Sack, utförde en stor ombyggnad som blev färdig på 1730-talet. Slottet blev då modernare med ett brutet tak, paradtrappa, kupoler på tornen och med en ny ingång i norra tornet.

Generalen och lanthushållaren Fabian Kasimir Wrede bodde under en stor del av sitt liv på Penningby, från 1768 till sin död där 1795. För sitt framgångsrika arbete inom jordbruket blev han ledamot av Vetenskapsakademin 1786. Han blev också känd som den som uppfann den moderna kakelugnen tillsammans med arkitekten Carl Johan Cronstedt - som efter Wredes död vidareutvecklade den ännu mer (Cronspisen).
Penningby slott
Foto Udo Schröter, flickr - 2009

1800-talet
1805 lät grevinnan Maria Juliana von Rosen anlägga en engelsk park intill slottet.

Den 28 augusti 1831 började slottet att brinna och taket och den översta våningen, med privat- och festvåning samt sex mindre rum, förstördes. Den dåvarande ägaren, Johan Lundgren, lät därefter riva ned en del av den översta våningen varefter han lät lägga ett lågt tak över det fyrkantiga huset samt platta huvar över tornen.
Fem år senare köptes godset av stockholmaren Simon Nordström som var grosshandlare samt disponent vid Gustafsbergs porslinsfabrik. Det är ättlingar till Nordström som än idag äger slottet, som nu har blivit ett släktaktiebolag.

1900-nutid
1980 blev slottet förklarat som byggnadsminne. Det är obebott men visas för besökare sommartid.
Penningby
Foto Jan Norman, RAÄ - 1992

 Inspelningsplats för:
» Huset Silfvercronas gåta (1974)
» Nattlek (1966)

Kartinfo för Penningby
Koordinater: 59°40'53.6"N 18°40'21.2"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Penningby Allé, Norrtälje
E-post: penningbyslott@hotmail.com
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Uppland (II)
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 5
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 16

Hemsidor:
» Runeberg.org - Fabian Wrede
» Runeberg.org - Stenbock

Inskrivet 2008-01-06 | Uppdaterat 2017-03-01