Hörningsholm Sverige

Plats: På norra Mörkö, söder om Södertälje, Södermanland
Grundat: 1400-talet av Erengisle Nilsson
Ny/Ombyggt: 1500-talets början av Svante Sture
1510-talet av Sten Sture
1550-talet av Svante Sture
1638 av Johan Oxenstierna
1752 av Nils Bonde af Björnö
Arkitekt: Carl Hårleman
Koordinater: 59°03'01.6"N 17°39'58.4"E
Hörningsholm Södermanland Historia
I gamla Hörningsholm har många av historiens kändisar vistats och många tragedier har de personer som bott där fått uppleva. Men vi börjar från början..

Medeltid
I slutet av 1400-talet dyker namnet 'Hyrningsholm' upp för första gången i jordeböckerna och som första ägare står herr Erengisle NilssonDöd 1469 som tillhörde den äldre ätten Natt och Dag. Erengisles änka hette Brita Olofsdotter (Tott) och hon sålde borgen på 1480-talet till riddaren Nils BossonDöd 1494 (Natt och Dag) som tillhörde den yngre Stureätten.

Hörningsholm
Bild från Sueciaverket
Hörningsholm
Foto taget av mig 2013

Svante Nilsson Sture
Svante N. Sture
(1460-1512)
Svante Nilsson Sture (1460-1512)
Troligen var det Nils Bossons son, riksföreståndare Svante Nilsson Sture, som uppförde ett nytt hus på klippan. Svante dog 1512 och godset gick då över till hans änka Märta Ivarsdotter eftersom hon fått Hörningsholm i morgongåva. Tre år senare (1515) överlät hon dock huset till förmån för sin styvson, Sten Sture d.y.

Sten Svantesson Sture (1492-1520)
Sten Svantesson Sture skall även han ha byggt ut borgen, dock hade inte han godset så länge han heller för redan fem år senare (1520) dog han på Mälarens is efter strider mot danskarna, varpå Hörningsholm gick vidare till sonen Svante Stensson Sture som han hade med Kristina Gyllenstierna.

Hörningsholm
Foto Berit Wallenberg, 1923
Hörningsholm
Foto Boberger, 2007

Svante Stensson Sture
Svante S. Sture
(1517-1567)
Svante Stensson Sture (1517-1567)
När Svante Stensson Sture ärvde Hörningsholm 1520 var han endast 2 år och 8 månader gammal så mamma Kristina skötte nog om stället under tiden som Svante växte upp. Kristina kom ju som vi alla vet att bli berömd när hon försvarade Stockholms slott mot Kristian II och hans belägring av slottet 1520. Kristina dog på Hörningsholm i januari 1559. Efter att Hörningsholm skadats av Kristian II:s trupper 1518-1520 behövde det renoveras och Svante Stensson Sture reparerade och utvidgade slottet i mitten av 1500-talet. Han uppförde det höga runda tornet i söder och den södra längan samt den yttre försvarsvallen i öster.

Kung Märta (1520-1584)
Svante Stensson Sture var gift med Märta Leijonhufvud, mer känd som Kung Märta. Hon var en mäktig kvinna som styrde över alla sina gods och gårdar inklusive allt tjänstefolk. Hon var syster till Gustav Vasas andra hustru, Margareta och därmed moster till Johan III och Karl IX.

Märta skulle få gå igenom många sorger och bedrövelser i sitt liv. 1565 stupade hennes son Sten Svantesson1544-1565 (20) och två år senare förlorade hon både sin man Svante (50) och två söner, Nils (23) och Erik (21) när de mördas av Erik XIV i det så kallade Sturemorden. Efter makens död gick Hörningsholm över till Märta som ägde godset fram till sin egen död sjutton år senare (1584). Efter Märtas död ärvde sonen Mauritz StureDöd 1592 Hörningsholm. Han ägde då sedan 1567 även Sturehofs slott.

Hörningsholm
Foto Jan Norman, RAÄ, 1991

1600-talet
1638 lät Axel Oxenstiernas son, Johan Oxenstierna (gift med Anna Margareta Sture), utföra reparationer på borgen, han omvandlade borgen till ett slott. Han anlade även en stor blomsterträdgård samt en rad dammar, lusthus och en brunn. Bland svenska privata slott var Hörningsholm vid den här tiden en av de största i Sverige, troligen var bara Mörby slott i Uppland större. Mörby är idag en ruin.

1700-talet
År 1719 kom ryska flottstyrkor och brände och skövlade hela Mörkö socken och Hörningsholms gamla borg sattes i brand. Kvar blev en hög med brända stenar som dåvarande ägare Ebba Charlotta Lewenhaupt1654-1720, som var änka efter Gustaf Carl Banér1652-1697 inte hade råd att bygga upp. Hon överlät borgen till sin måg, Lennart Ribbing på Vibyholm, där hon fick bo efter branden. Denne hade inte heller resurser att återuppbygga så den gamla borgen fick förfalla.

Nils Bonde
Nils Bonde af Björnö
(1685-1760)
Nils Bonde (1685-1760)
År 1746 köptes Hörningsholm av Nils Bonde af Björnö1685-1760 som var landshövdingen i Sörmland. Därmed gick borgen över från ätten Sture till ätten Bonde, som äger godset än idag. Nils Bonde anlitade arkitekten Carl Hårleman som fick i uppdrag att uppföra ett nytt slott på klippkanten. Denne använde sig av en del av den gamla grunden där han uppförde ett ståtligt slott i fransk rokokotyp 1752. Bonde stiftade fideikommiss av Hörningsholm.

1800-talet
År 1824 råkade en dräng på gården av en ren händelse falla ner genom en murken lucka i golvet och hamnade i ett svart hål. Han hade lyckats hitta den gamla borgens fängelsehåla. Det var becksvart i hålet och han famlade sig fram - och lyckades få händerna på något som kändes som människoben. Dessa gamla delar förstördes troligen då Svante Nilsson Sture byggde om den gamla borgen på 1500-talet.

När hovmarskalken och greven Gustaf Ulf Bonde avled 1855 utan några arvingar tillföll Hörningsholm genom domstolsutslag år 1861 greve Gustaf Trolle-Bonde1806-1884. Denne hade då redan slotten Vibyholm, Säfstaholm, Toftaholm, Bordsjö, Herrestad, Katrineholm, Askeryd och Trolleholm, som ingick i olika fideikommisser.

1900-nutid
Åren 1919-1920 genomgick slottet en grundlig restaurering. Efter en eldsvåda 1950 fick slottet genomgå ännu en stor restaurering. Släkten Bonde äger idag Hörningsholm och har gjort så sedan 1746. Slottet är ej öppet för allmänheten.

Kartinfo för Hörningsholm
Koordinater: 59°03'01.6"N 17°39'58.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar (Hellstedt)
• Slott och herresäten i Sverige, Södermanland (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsida:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Inskrivet 2007-07-22 | Uppdaterat 2021-05-16