Trolleholm

Plats:
Någon mil öster om Svalöv, Skåne
Grundat:
1400-talet
Om/tillbyggt:
1538 av Tage Ottesen Thott
1750- av Fredrik Trolle
1800-talet av Carl Johan Trolle-Bonde
Arkitekt:
Arkitektur:
Renässans
Koordinater:
Trolleholm Skåne Historia
Trolleholm slott ligger i Torrlösa socken i Svalövs kommun, någon mil öster om Svalöv i Skåne.

Slottet har haft olika namn genom tiderna - under medeltiden kallades det för Kattisnabbe, under renässansen Eriksholm och på 1700-talet fick det namnet Trolleholm. De äldsta uppgifterna om en sätesgård på platsen uppges vara från 1424 då väpnaren Erik Nielsen bodde på gården och kallade den för "Ericus de Katisnabba".

Bild från Runeberg.org (Skånska herregårdar) - 1800-tal

1500-talet
1538, när Skåne tillhörde Danmark, lät riksrådet och riddaren Tage Ottesen Thott (†1562) uppföra en borg här som han gav namnet Eriksholm efter sin döde bror, Erik. Eriksholm blev en helt sluten anläggning med ett trevåningshus av tegel kring en kvadratisk borggård med en bred vattengrav med vindbrygga framför östra porten. Eftersom Skåne under 1500-talet var skådeplats för många strider gällde det att bygga en borg som kunde stå emot de alltmer avancerade vapnen. När Ottesen byggde sitt Eriksholm hade grevefejden slutat endast två år tidigare.
När Ottesen dog 1562 ärvde hans son, Otte Tagesen Thott (19), Eriksholm, inklusive familjegodset Näs. När Otte (45) dog 1588 övertog hans änka Sophie Ottesdatter Brahe (32) skötseln av gården. Hon var förövrigt syster till astronomen Tycho Brahe.
Trolleholm
Foto taget av mig 2009

1600-talet
Vid Sophies död 1643 övertog sonen, Tage Ottesen Thott (63) godset. Denne var då en av Danmarks mäktigaste och rikaste män. Förutom att äga Eriksholm ägde han även Bjersjöholm, Barsebäck, Värpinge och Stora Herrestad – för att nämna de största. Dessutom satt han som länsherre på slotten i Laholm, Landskrona, Sölvesborg, Malmöhus och Börringekloster. Han var även riksråd och hedrades med den danska orden Elefantorden - en av världens mest ansedda ordnar. "Han var ligesom en Konge udi Skaaneland".
1658, samma år som Skåne blev svenskt, dog denna mäktige man och hans sonson med samma namn, Tage Ottesen Thott (10) ärvde Eriksholm.

När Karl XI:s krig bröt ut 1674 hade Skåne varit svenskt i 16 år, dock gick Tage Ottesen Thott, tillsammans med sina bröder, över till den danska sidan. Av svenskarna blev han dömd som förrädare och in effigie bränd på torget i Malmö. Under detta krig brändes Eriksholm i augusti 1678. Allt inre trävirke gick då upp i rök och taken störtade in. Efter branden fick borgen förfalla. Tage Ottesen Thott fick tillbaka egendomen efter kriget men valde att stanna i Danmark istället. Han sålde Eriksholm 1680 till Helle Rosenkrantz, änka efter riksrådet och ståthållaren i Norge, Niels Trolle till Trolholm på Själland. Helle överlät gården till sin styvson Herluf Trolle, men eftersom gården var obeboelig efter branden valde han att inte bo där. Inte heller hans söner bodde på Trolleholm. Gården arrenderades istället ut.
Trolleholm
Foto taget av mig 2009

1700-talet
De första årtiondena på 1700-talet förföll Trolleholm. På 1720-talet såldes gården till Fredrik Trolle (1693-1770), därefter stod gården övergiven ett bra tag. 1749 gjordes en inspektion av slottet inför det kommande nybygget, där det anges att slottets skick är mycket dåligt. Fredrik Trolle gav därför arkitekten Carl Hårleman i uppdrag att göra skisser på ett nytt slott, vilket han var färdig med 1750. Enligt dessa ritningar förvandlades Eriksholm till ett rokokoslott.
Mot slutet av sitt liv stiftade Fredrik Trolle fideikommiss av alla sina egendomar, bland annat då Eriksholm. Samtidigt passade han på att döpa om godset till Trolleholm. Efter hans död 1770 ärvdes Trolleholm av hans dotter, änkan Fredrika Vivika Trolle, som varit gift med Gustaf Bonde (1682-1764). Fredrika Vivika vistades på godset en hel del, även fast hon hade andra gods att ta hand om också.
Trolleholms slott
Foto Guillaume Baviere, flickr - 2012

1800-talet
Efter Fredrika Vivika Trolles död 1806 gick slottet över till hennes sonson, Gustaf Trolle-Bonde (1773-1855). När han övertog godset var det ännu så att underlydande bönder betalade sina räntor med spannmål och gjorde dagsverken, och alla var de fattiga. Gustaf Trolle-Bonde ändrade på detta. Han avskaffade hoveriet, han delade in jorden som han sedan arrenderade ut på 30 år till bönderna, han byggde skolhus och fattighus och anlade vägar – han var en mycket omtyckt person. 1831 råkade han ut för en olycka vilket ledde till att han förlorade synen. När han avled barnlös 25 år senare (1855) gick gården över till hans brorson, även han med namnet Gustaf Trolle-Bonde (1806-1884), som utöver Trolleholm ärvde många svenska gods.

1856 eldhärjades slottets ladugård vilket fick till följd att arkitekten Carl Georg Brunius fick i uppdrag att göra ritningar till de nya ladugårdar, som uppfördes på två år.
När Gustaf Trolle-Bonde avlidit 1884 gick slottet över till hans son Carl Johan Trolle-Bonde (1843-1912), som 1887 satte igång en stor ombyggnad av hela slottet och som gav den det utseende det i stort sett har idag. Ombyggnaden var klar 1889.
Trolleholms slott
Foto Guillaume Baviere, flickr - 2012

1900-nutid
1951 skedde en omfattande ombyggnad igen och även 1988-89 för att ge plats åt konferenshotell. Slottet ägs än idag av släkten Trolle-Bonde.

 Trollehom har varit inspelningsplats för:
» Stjärnorna på slottet (2005)
» Stjärnorna på slottet (2007)
Trolleholm
Foto Kulturen - KM 85976.1010

Kartan visar platsen för Trolleholm
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige - Skåne 1, Malmöhus län/norra delen

Hemsida:
» roskildehistorie.dk

CD-skiva:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva band 5
Inskrivet 2007-05-14 | Uppdaterat 2017-03-01
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Karin Mattsson-Coll     Datum: 2013-07-13 09:00:51
Hej! Jag skulle gärna vilja veta mer om den trädgård som Sophie Brahe skötte med en sådan finess att hennes bror Tycho bjöd dit prominenta gäster bara för att se den. Finns det någonting kvar av den idag? Maila gärna till karin.margaretamc@gmail.com

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27