Vibyholm Sverige

Plats: På ön Slottsholmen i sjön Båven cirka 35 km norr om Nyköping, Södermanland
Känt sedan: 1331
Grundat: 1622-1626 av Kristina av Holstein-Gottorp
Ny/Ombyggt: 1736 av Gustaf Ulf Bonde
1800 ca av Fredrik Ulf Bonde
1853-1854 av Gustaf Trolle-Bonde
Arkitekt: 1622-1626 Caspar van Panten
1800 ca Carl Christoffer Gjörwell
Koordinater: 58°59'29.8"N 16°51'50.6"E
Vibyholm Södermanland Historia
Vibyholms slott (Wibyholm) ligger på en holme i sjön Båven i Årdala socken cirka 35 km nordväst om Nyköping i Södermanland. Slottet är förbundet med fastlandet via långa broar.

Wiby
Vid stranden av sjön Båven låg en by som 1331 och 1401 omtalas som Wiby. 1566 köpte prelaten Elf Pauli av ätten Hjort af Vilsta Wiby skatte- och kronohemman och började skriva sig 'till Wiby'. 1580 bytte han bort hemmanet till hertig Karl (senare Karl IX) som ofta ska ha övernattat på Wiby. 1586 började Karl att kalla gården Vibyholm.

Vibyholms slott, Södermanland
Wibyholm 1669. Bild från Sueciaverket
Vibyholms slott, Södermanland
Konstnär E. Dahlberg 1660-talet. SLM M035567

Kristina av Holstein-Gottorp
Kristina
(1573-1625)
Kristina (1573-1625)
Kristina av ätten Holstein-Gottorp var svensk drottning mellan åren 1604-1611 och gift med hertig Karl som gick bort 1611. Hon hade redan 1596 övertagit Vibyholm från sin man och hade det efter hans död som änkesäte. Mellan åren 1622-1626 lät hon uppföra ett pampigt renässansslott som man kan se resultatet av i Sueciaverket. Till sin hjälp tog hon den holländske arkitekten Caspar van Panten. Kristina fick dock inte uppleva att se sitt slott färdigbyggt, hon gick bort 1625 året före det stod klart.

År 1626 var Vibyholm färdigbyggt men efter Kristinas död gick det över till den svenska kronan och stod mer eller mindre övergivet under längre tider. År 1638 skänkte Gustaf II Adolf Vibyholm till sin utomäktenskapliga son Gustav Gustavsson af Wasaborg (22) när denne adlades, han fick då Vibyholm samt Saaris gods i Finland. Gustav lämnade Sverige för gott 1650, förbittrad och upprörd över att han inte fått den lediga tjänsten som riksamiral som han sökt. Vibyholm gick då över till Kronan igen.

Vibyholms slott, Södermanland
Konstnär Johan Fredrik Julin, 1823
Vibyholms slott, Södermanland

Förfallet
Redan under början av 1700-talet hade renässansslottet Kristina byggt börjat att förfalla. Under en besiktning av slottet 1734 såg man att vissa tak läckte, att några fönster inte hade glas, att hela övre våningen var helt utan tak och att bjälkarna hade börjat ruttna och vissa hade ramlat ner.

Gustav Bonde
Gustaf Ulf Bonde
(1698-1772)
Gustaf Ulf Bonde (1698-1772)
År 1730 köptes Vibyholm av kammarherren och greven Gustaf Ulf Bonde af Säfstaholm. På grund av byggnadens dåliga skick lät han 1736 bygga om hela slottet från grunden, av Kristinas renässansslott återstår nu endast de nedre hälften av murarna. Gustaf gifte sig 1726 med friherrinnan Hedvig Sofia Banér1706-1780 och paret fick fyra barn, tre döttrar och en son.

Fideikommiss
Gustaf gick bort på Säfstaholms slott 1772 och när han dog var tre av hans fyra barn redan döda, endast den yngsta dottern Ebba Margareta Bonde1746-1784 af Säfstaholm (26) levde och Vibyholm gick vidare till henne. Ebba gifte sig med riksmarskalken och greven Carl Bonde1741-1791 af Björnö som 1783 stiftade Vibyholms fideikommiss. Vibyholm har sedan dess varit i släkten Bondes ägo vilket det är än idag (2021).

Vibyholms slott, Södermanland
Fotograf Jan Norrman, 1993
Vibyholms slott, Södermanland
Fotograf Jan Norrman, 1998

1800-talet
En grundlig reparation utfördes också i början av 1800-talet då flera förändringar på det yttre utfördes efter ritningar av arkitekt Carl Christoffer Gjörwell. Även 1853-1854 lät dåvarande ägaren Gustaf Trolle-Bonde utföra en grundlig renovering och Vibyholm fick då det utseende det har idag.

Nutid
Vibyholm är privatägd och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1566 Elf Pauli av ätten Hjort af Vilsta
1580 Hertig Karl
1596 Kristina d.ä. (senare drottning) (föregåendes hustru)
1625 Kunglig fogdegård
1638 Gustav Gustavsson af Wasaborg
1681 Kunglig arrendegård
1684 Jakob Johan Hastfer (genom byte)
1700 Föregåendes barn
1705 Catharina Falkenberg (genom köp)
1716 Lennart Lennartsson Ribbing (föregåendes son)
1730 Gustaf Ulf Bonde (genom köp)
1772 Ebba Margareta Bonde (föregåendes dotter). Gift med Carl Bonde som stiftade fideikommiss 1783
1791 Fredrik Ulf Bonde (föregåendes son)
1852 Gustaf Trolle-Bonde (föregåendes son)
1884 Fredrik Bonde (föregåendes son)
1909 Carl Gustaf Bonde (föregåendes son)
1957 Carl Carlsson Bonde (föregåendes son)

Kartinfo för Vibyholm
Koordinater: 58°59'29.8"N 16°51'50.6"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes Kungl. Hovbokhandel)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsida:
» Svenska fideikommiss
» Gustaf Ulf Bonde

Inskrivet 2021-08-28 | Uppdaterat 2021-08-28