Össjö Sverige

Plats: Cirka 35 km nordost om Helsingborg i Skåne
Känt sedan: 1500-talet
Ny/Ombyggt: 1560-talet av Mogens Tygeson Krabbe
1814-1815 av Adolf Fredrik Tornérhielm (nuvarande)
Arkitektur:Empir
Koordinater: 56°13'54.8"N 13°01'33.0"E
Össjö Skåne Historia
Össjö gård ligger cirka 35 km nordost om Helsingborg och drygt en mil öster om Ängelholm vid orten Össjö i Skåne.

1500-talet
Össjö tillhörde från början Vegeholms gods men blev en självständig herrgård under 1600-talet. Össjö är känd sedan 1560 då Mogens Krabbe1513-1564 lät uppföra Skillinge säteri samt en byggnad vid Össjö, som från början användes som ladugård. Mogens drunknade i Småland 1564 under en drabbning som ingick i Nordiska sjuårskriget och Össjö gick över till sonen Jacob Krabbe.

Össjö, Skåne
Konstnär Anders Sigfrid Rålamb, 1780-tal

Össjö, Skåne
Bild från Skånska Herregårdar, 1852-1863

1600-talet
Össjö tillhörde släkten Krabbe fram till 1663 då Gustaf Banér1618-1689, som var generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge, blev ägare. På grund av dålig ekonomi var Banér tvungen att 1682 lämna över Össjö till Barbara VeronikaDöd 1700 Sibilla Moser von Filseck som han hade skulder till. Hon var gift med friherren Augustin Leijonsköld som var lagman och landshövding i Malmöhus län.

Åren 1741-1811 ägdes Össjö av Christina Eleonora1737-1811 Silfverskiöld och Abraham Tornérhielm1723-1776. Under deras 70 år på gården uppfördes de två flyglarna, den ena byggdes 1770 och den andra sex år senare. Abraham gick bort 1776 och Christina Eleonora satt som änka på Össjö i 35 år.

Össjö, Skåne
Össjö, Skåne
Foto från Alvin, okänt år

Adolf Fredrik Tornérhielm (1768-1852)
Adolf Fredrik Tornérhielm föddes på Össjö 1768 och 1811 blev han ägare till gården efter att hans mor Christina Eleonora Silfverskiöld (74) gått bort. Adolf Fredrik var militär och steg till överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1798. Adolf Fredrik var gift med Erika Catharina1775-1821 von Engeström som han fick fem barn med.

Nybyggnad
Två år efter att Adolf Fredrik Tornérhielm tillträtt som ägare till Össjö brann den gamla byggnaden ner och mellan åren 1814-1815 lät han uppföra den nuvarande huvudbyggnaden. På grund av skulder var han 1828 tvungen att sälja Össjö till sin bror Gustaf Tornérhielm.

Byte
1838 ärvde Rudolf Tornérhielm1814-1885 (24) godset efter sin far Gustaf Tornérhielm. Året efter bytte Rudolf bort Össjö mot Vrams Gunnarstorp, också det i Skåne. Ny ägare till Össjö blev i stället Anna Ulrika1787-1852 Juliana von Berg som var änka efter Georg Filip Berg (Berch).

Nutid
Össjö är privatägt och är inte öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1560 Mogens Tygesen Krabbe
1564 Jacob Krabbe (föregåendes son)
1587 Tage Krabbe (föregåendes bror)
1612 Niels Krabbe (föregåendes son)
1663 Gustaf Banér (genom köp)
1682 Barbara V. S. Moser von Filseck, gift med Augustin Leijonsköld (för skuld)
1682 Niklas Andersson Hyltén (adlad Silfverskiöld, genom köp)
1702 Carl Gustaf Silfverskiöld (föregåendes son)
1741 Christina Silfverskiöld, g.m. Abraham Tornérhielm (föregåendes dotter)
1776 Christina Silfverskiöld ägare som änka
1811 Adolf Fredrik Tornérhielm (föregåendes son)
1828 Gustaf Tornérhielm (föregåendes bror, genom köp)
1838 Rudolf Viktor Tornérhielm (föregåendes son)
1839 Anna Ulrika Juliana von Berg (genom byte)
1844 Carl Otto Filip Jacob Berch (föregåendes son)
1900 David F. O. och Hugo C. R. Berch (föregåendes söner)
1925 Bror Otto Berch (Hugo Berch son)

Kartinfo för Össjö
Koordinater: 56°13'54.8"N 13°01'33.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Stora boken om skånska slott och herrgårdar (Ambrius)
• Handbok till skånska slott (Lönnäng)
• Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes Kungl. Hovbokhandel)

Hemsidor:
» Skånska Herregårdar
» Adolf Fredrik Tornérhielm
» Rudolf Viktor Tornérhielm

Inskrivet 2021-10-23 | Uppdaterat 2021-10-23