Vrams Gunnarstorp Sverige

Plats: 3 km söder om Åstorp, Skåne
Känt sedan: 1400-talet (Gwnderstorppe)
Ny/Ombyggt: 1633-1644 av Jørgen Vind
1854 av Rudolf Victor Tornérhielm
Arkitekt: 1854 Christian Zwingmann
Arkitektur:Nederländsk renässans
Koordinater: 56°06'12.8"N 12°58'09.2"E
Vrams Gunnarstorp Skåne Historia
Vrams Gunnarstorp ligger cirka 3 kilometer söder om Åstorp vid sydvästra sluttningen av Söderåsen i Malmöhus län, Skåne.

Medeltiden
Under senmedeltiden tillhörde 'Gwnderstorppe' ärkebiskopsstolen i Lund. I början av 1500-talet pantsattes gården till riddaren Hans Skovgaard som med tiden lät uppföra en sätesgård vid Gunnarstorp. Möjligen är delar av det nuvarande norra huset uppfört av honom.

Jørgen Vind
Jørgen Vind
(1593-1644)
Jørgen Vind (1593-1644)
1621 kom den gamla gården genom gifte till den danska amiralen Jørgen Vind (28). Jørgen föddes i Roskilde i juli 1593 och fjorton år gammal studerade han redan vid utländska universitet. Vid sexton års ålder (1610) var han i krigstjänst hos Prinsen av Oranien, Philip William. 1612 deltog han i Kalmarkriget mot svenskarna. Han steg i graderna och tjänstgjorde därefter några år inom sjöförsvaret men gick över i civil tjänst när han blev räntmästare.

Den 1 juli 1644 under Torstenssons krig och sjöslaget vid Kolberger-Heide (mellan Fehmarn (Femern) och Kielviken) sårades Jørgen svårt i knät. Dagen efter höll han krigsråd ombord på det sönderskjutna skeppet där det beslutades att det skadade skeppet skulle sändas tillbaka med de dödade och sårade till Köpenhamn. Jørgen åkte själv med men avled drygt fjorton dagar senare av sina skador.

Vrams Gunnarstorp
Foto Jane Lindbladh
Vrams Gunnarstorp
Bild från Skånska herregårdar 1800-talet

Nybyggnad 1633-1644
Mellan åren 1633-1644 lät Jørgen bygga den nuvarande Vrams-Gunnarstorp. Slottet stod alltså färdigt samma år som Jørgen gick bort. De norra och södra flyglarna anses vara äldst och ha byggts 1633, på norra flygeln sitter nämligen inskriptionen: "JURGEN WIND INGEBORRE WLFSTAND 1633". Om detta är inskriptionens ursprungliga plats är emellertid omtvistat. Nyare forskning har nämligen påvisat att den norra flygeln är betydligt äldre, den uppfördes redan någon gång på 1550-talet. Östra flygeln skall vara ännu äldre, vissa delar av den härstammar från slutet av 1400-talet.

Efter att Skåne blivit svenskt sålde Jörgens son, Holger Vind, gården till sin svåger Kristofer Gjedde (Gädda), eftersom Holger inte ville bli svensk medborgare.

Vrams Gunnarstorp
Foto Jane Lindbladh

1700-talet
Under sin Skåneresa kom Carl von Linné 1749 till Vrams Gunnarstorp och han skriver följande:

'Vattnet ledes till ladugård, trädgård och bryggstuga, hur fisken odlas i de 23 dammarna, hur ståtlig djurgården är, hur fint dyngstacken är dränerad, hur man bygger gärdsgårdar, gräver diken och lägger halmtak, hur skörden går till med mera.'
Ägaren vid detta tillfälle var Hedvig Elisabeth Gädda som var gift med kapten Casper Johan Berch. När sistnämnda 1755 fick överstes rang var det just för sina insatser inom lanthushållningen - vilket kan tyckas vara en märklig militär merit.

Rudolf Tornérhjelm
Rudolf
(1814-1885)
Ombyggnad
År 1839 bytte dåvarande löjtnanten Rudolf Tornérhjelm (25) till sig Vrams Gunnarstorp mot Össjö.

1854 började han rusta upp och bygga om gården. De barockartade gavelbrydnaderna sattes upp och tornen fick nya huvar. Uppfartsvägen till slottet som hittills gått genom en port över ladugården fram till slottsporten flyttades nu till sin nuvarande plats längre norrut.

Slottet ägs än idag (2021) av familjen Tornérhielm.

filmikon Inspelningsplats för:
» Lärarinna på vift (1941)

Kartinfo för Vrams Gunnarstorp
Koordinater: 56°06'12.8"N 12°58'09.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Gunnarstorpsvägen 1, Billesholm
E-post: carl.tornerhjelm@gmail.com
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

dela på Facebook

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Slott och borgherrar i Skåne (Hellstedt)

Hemsidor:
» Skånska herregårdar
» finnholbek.dk
» Philip William of Orange
» Herluf Trolle Daa
» Wrams-Gunnarstorp
» Jørgen Vind

Inskrivet 2008-05-18 | Uppdaterat 2021-06-15