Vrams Gunnarstorp 

Plats: 3 km söder om Åstorp, Skåne
Grundat: 1400-talet
Om/tillbyggt: 1633-1644 av Jørgen Vind
1854 av Rudolf Victor Tornérhielm
Arkitekt: Christian Zwingmann (1854)
Arkitektur: Nederländsk renässans
Koordinater: 56°06'12.8"N 12°58'09.2"E
Vrams Gunnarstorp Skåne Historia
Vrams Gunnarstorp ligger cirka 3 kilometer söder om Åstorp vid sydvästra sluttningen av Söderåsen i Malmöhus län, Skåne.

Under senmedeltiden tillhörde "Gwnderstorppe", som det då skrevs, ärkebiskopsstolen i Lund. I början av 1500-talet pantsattes gården till riddaren Hans Skovgaard som med tiden lät uppföra en sätesgård vid Gunnarstorp. Möjligen är delar av det nuvarande norra huset uppfört av honom.

Bild från Runeberg.org (Skånska herregårdar) - 1800-tal

Jørgen Vind - riksamiral och räntmästare (1593-1644)
1621 kom den gamla gården genom gifte till den danska amiralen Jørgen Vind (28).
Jørgen föddes i Roskilde i juli 1593 och fjorton år gammal studerade han redan vid utländska universitet. Vid sexton års ålder (1610) var han i krigstjänst hos Prinsen av Oranien, Philip William. 1612 var han hemma och deltog i Kalmarkriget mot svenskarna och när det var slut for han utomlands igen. Han steg i graderna och 25 år gammal sändes han till Island för att undersöka klagomålen som islänningarna lämnat in om länsmannen där, Herluf Trolle Daa. Det sägs att det var på denna resa som Jørgen fick upp ögonen för sjöväsendet. Han tjänstgjorde därefter några år inom sjöförsvaret men gick över i civil tjänst när han blev räntmästare.

Foto jorchr - 2006

År 1640 utsågs han till riksråd och som sådan reste han till Stockholm för att försöka få den svenska regeringen att ingå fredsförhandlingar med kejsaren under Kristian IV:s medling, vilket dock inte lyckades så bra. Han lämnade därför Stockholm med ouppnått mål och utan att ta formellt avsked. I april 1643 kom han tillbaka till flottan då han utsågs till riksamiral. Tillsammans med kungen, Kristian IV, avseglade han i april 1644 med den eskader som skulle blockera Göteborg. Försöket misslyckades och i maj sändes han istället till Köpenhamn för att påskynda huvudflottans upprustning.

Den 1 juli 1644, under Torstenssons krig och sjöslaget vid Kolberger-Heide (mellan Fehmarn (Femern) och Kielviken), sårades Jørgen svårt i knät. Dagen efter höll han krigsråd ombord på det sönderskjutna skeppet där det beslutades att det skadade skeppet skulle sändas tillbaka med de dödade och sårade till Köpenhamn. Jørgen åkte själv med men avled drygt fjorton dagar senare av sina skador.

Foto Jane Lindbladh

Byggherren Jørgen Vind
Mellan åren 1633-1644 lät Jørgen bygga den nuvarande Vrams-Gunnarstorp. Slottet stod alltså färdigt samma år som Jørgen dog. De norra och södra flyglarna anses vara äldst och ha byggts 1633, på norra flygeln sitter nämligen inskriptionen: "JURGEN WIND INGEBORRE WLFSTAND 1633". Om detta är inskriptionens ursprungliga plats är emellertid omtvistat. Nyare forskning har nämligen påvisat att den norra flygeln är betydligt äldre, den uppfördes redan någon gång på 1550-talet. Östra flygeln skall vara ännu äldre, vissa delar av den härstammar från slutet av 1400-talet.

Efter att Skåne blivit svenskt sålde Jörgens son, Holger Vind, gården till sin svåger Kristofer Gjedde (Gädda), eftersom Holger inte ville bli svensk medborgare.
Skarhults slott
Foto Jane Lindbladh

1700-talet
Under sin Skåneresa kom Carl von Linné 1749 till Vrams Gunnarstorp. Linné skildrar hur "vattnet ledes till ladugård, trädgård och bryggstuga, hur fisken odlas i de 23 dammarna, hur ståtlig djurgården är, hur fint dyngstacken är dränerad, hur man bygger gärdsgårdar, gräver diken och lägger halmtak, hur skörden går till med mera."
Ägaren vid detta tillfälle var Hedvig Elisabeth Gädda som var gift med kapten Casper Johan Berch. När sistnämnda 1755 fick överstes rang var det just för sina insatser inom lanthushållningen - vilket kan tyckas vara en märklig militär merit.

Foto Jane Lindbladh
1800 till nutid
År 1839 bytte dåvarande löjtnanten Rudolf Victor Tornérhielm (25) till sig Vrams Gunnarstorp mot Össjö. 1854 började han rusta upp och bygga om gården. De barockartade gavelbrydnaderna sattes upp och tornen fick nya huvar. Uppfartsvägen till slottet, som hittills gått genom en port över ladugården fram till slottsporten flyttades nu till sin nuvarande plats längre norrut.

Slottet ägs än idag av familjen Tornérhielm.

 Inspelningsplats för:
» Lärarinna på vift (1941)
Vrams Gunnarstorp
Foto Kulturen - KM 85976.5296

Kartinfo för Vrams Gunnarstorp
Koordinater: 56°06'12.8"N 12°58'09.2"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Gunnarstorpsvägen 1, Billesholm
E-post: carl.tornerhjelm@gmail.com
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (I)
Slott och borgherrar i Skåne – Jane Hellstedt

Hemsidor:
» finnholbek.dk
» Philip William of Orange
» Runeberg.org - Herluf Trolle Daa
» Runeberg.org - Wrams-Gunnarstorp
» Runeberg.org - Jørgen Vind

Inskrivet 2008-05-18 | Uppdaterat 2017-03-28