Dybäck Sverige

Plats: Cirka nio km söder om Skurup i Östra Vemmenhögs socken i Skåne
Känt sedan: 1374 (Djubaek)
Ny/Ombyggt: 1490-tal av Tage Hollunger (östra huset)
1510 ca av Peder Marsvin (torn)
1555 av Jörgen Marsvin (porthus)
1644-1648 av Otte Marsvin
1650-tal av Lave Bille (hus & trapphus)
1800 ca av Johan Anders Gyllenkrok
Koordinater: 55°30'26.0"N 13°52'41.3"E
Dybäck Skåne Historia
Dybäck (Dybeck) ligger i Östra Vemmenhögs socken, cirka nio km söder om Skurup i Skåne. Dybäck är Skånes sydligaste herresäte.

1300-1400
Godset är känt sedan 1374 då Johannes Sastersen skrev sig som ägare till 'Djubaek'.

Dybäck slott, Skåne
Flera byggnader
Dybäck är en samling av flera byggnader som uppförts under flera olika århundraden från 1400-talet och framåt och som därmed har olika arkitekturer, allt efter dåtidens rådande smak. Här finns både renässans, barock och gotisk arkitektur. Det äldsta huset byggdes omkring 1490 av riksrådet Tage Henriksen Hollunger. Han ägde även Jordberga i Källstorps socken i Skåne.

Otte Marsvin (1573-1647)
Otte Marsvin föddes på Dybäck i oktober 1573 som son till Jørgen Marsvin och Karen Gyldenstierna. Hans far Jörgen Marsvin ska ha uppfört det norra porthuset med kapell omkring 1555 (nu rivet). Efter faderns död 1581 ärvde Otte Dybäck.

Otte Marsvin var enormt rik och förutom att restaurera det norra porthusets fasad på Dybäck lät han även åren 1644–1648 uppföra Marsvinsholm i Balkåkra socken i Skåne. Han var också ägare till Krageholm i Sövestads socken samt Clausholm på Jylland. Otte var morbror till Kirsten Munk som 1615 gifte sig morganatiskt med danska kungen Kristian IV och som hon fick minst åtta barn med.

Dybäck slott, Skåne
Lavering av Matthias Flensburg ca 1760
Dybäck slott, Skåne
Konstnär Anders Sigfrid Rålamb 1780-tal

Lave Bille (1607-1679)
Lave Bille var landsdomare över Lolland och Falster. Lave lär ha byggt de västra och norra längorna på Dybäck under senare delen av 1600-talet. Under Torstenssons krig som pågick 1643-1645 härjade fältmarskalk Gustaf Horn i skåne och plundrade en del gårdar, bland annat Dybäck. Det var under Laves tid som Skåne 1658 blev svenskt men eftersom han föredrog att vara dansk så drog han sig tillbaka till sin danska gård Havløkke i Bandholms socken i Danmark.

Uppdelat gods
Under många år var också alla dessa olika hus uppdelade i två olika delar, en östlig och en västlig del som kallades för 'Krokeparten' och 'Sparreparten'. Uppdelningen gjordes i juni 1684 och delningen markerades med en stenrad på borggården. Under de 173 år som delningen pågick ska många tvister, osämja och konflikter ha utspelat sig mellan familjerna.

Dybäck slott, Skåne
Bild från Skånska Herregårdar 1852-1863
Dybäck slott, Skåne
Foto från Alvin 1890-tal ?

Sparreparten
I avtalet står det att Christian Bille skulle ha den nya byggnaden som låg i väst och norr. Av de fem uthusen kom kostallet, loge och tröskhus att tillhöra Sparreparten. Namnet Sparreparten fick det efter att Gustaf Ehrensparre 1767 ärvde dessa delar efter sin mor Kristina Ingelotz.

Krokeparten
Jörgen Bille fick det gamla huset i öster, porthuset och den östra längan av tvärhuset. Av de fem uthusen kom magasinet och fårhuset att tillhöra Krokeparten. Namnet Krokeparten fick det efter att Fredrik Gustaf Gyllenkrok köpte den delen 1774.

Dybäck slott, Skåne
Dybäck slott, Skåne

Sammanslagning
1822 köpte Albrect Baltzar Wallis1788-1836 (34) Krokeparten. Trettiofem år senare (1857) köpte Albrects son, även han med namn Albrect Baltzar Wallis1815-1889 Sparreparten och efter 173 år var nu alla husen under en och samma ägare igen.

Dybäck slott, Skåne
Foto Hultmanprivat 2016
Dybäck slott, Skåne
Foto Hultmanprivat 2012

Nutid
Dybäck är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd
1374 Johannes Sastersen
1398~ Anders Pedersen, riddare
1440 Henrik Hollunger
1482~ Aage Bing
1487~ Tage Henriksen Hollunge († 1505)
1505 ca Helle Hollunger (föregåendes dotter) († 1556). Gift med Peder Marsvin
1556 Jörgen Marsvin (föregåendes son) († 1581)
1581 Otte Marsvin (föregåendes son) († 1647)
1647 Pernille Marsvin (föregåendes dotter) († 1650). Gift med Lave Bille († 1679)
1679 Jörgen och Christian Bille (föregåendes söner) Gården delades upp mellan dem 1684

Krokeparten Jörgen Billes del
1684 Jörgen Bille
1712 Christian Bille, Mette Bille och Petronella Bille (föregåendes brorsbarn)
1713 Thomas Ihre, gift med Petronella Bille (genom förpantning av Mette och Petronellas delar)
1720 Petronella Bille (föregåendes änka)
1746 Karl Johan von Löwen (föregåendes systerson)
1774 Fredrik Gustaf Gyllenkrok (genom köp)
1795 Johan Anders Gyllenkrok (föregåendes son)
1820 Axel Gustaf och Ture Gabriel Gyllenkrok (föregåendes brorsöner) samt Fredrik von Hermansson (föregåendes systerson)
1822 Albrect Baltzar Wallis d.ä. (genom köp) († 1836)
1836 Fredrika Wallis (föregåendes änka) och Albrect Wallis (föregåendes son)

Sparreparten Christian Billes del
1684 Christian Bille
1710 Peter Silnecker och hans syster Katarina Elisabet Silnecker (genom förpantning)
1711 Jacob Klerck (genom köp av 3/4)
1725 Jacob Klerck (genom köp av 1/4)
1725 Bernt Simon Ingelotz (föregåendes hustrus svärson)
1765 Kristina Gustaviana Ingelotz (föregåendes dotter)
1767 Gustaf Ehrensparre (föregåendes son)
1785 Gustaviana Constantina, Eva Charlotta, Anna Sofia och Kristina Margareta Ehrensparre (föregåendes systrar)
1797 Johan Anders Gyllenkrok (genom köp 4/5)
1798 Eva Charlotta Ehrensparre - samtliga delar genom bördsrätt
1823 Gustaf Ehrensparre Ljungfelt (föregåendes son). Sålde en del av godset
1845 Ulrika och Maria Ljungfelt (föregåendes styvsystrar)
1849 Nils Lovén och N.N. Palmqvist genom köp av den Wahlbomska delen som sen såldes i mindre lotter
1857 Albrect Baltzar Wallis d.y. (genom köp). Albrects far köpte Krokeparten 1822 och de bägge parterna förenades nu

Ägarlängd
1903 Änkan samt barnen Albert Eberhard Wallis, Louise Wallis och Ida Wallis
1921 Albin Alwén (genom köp)
1960 Ebbe Alwén genom köp (föregåendes son)
1993 Claes Ebbe, Carl-Otto och Mats Alwén
2007 Carl-Otto Alwén

Kartinfo för Dybäck
Koordinater: 55°30'26.0"N 13°52'41.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Skånska slott och borgar (Görnebrand)
• Slott och borgherrar i Skåne (Hellstedt)
• Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes kungl. hovbokhandel)
• Handbok för resor till Skånska slott (Lönnäng)

Hemsida:
» Skånska Herregårdar
» Svenska slott och Herrsäten vid 1900-talets början

Inskrivet 2021-07-30 | Uppdaterat 2021-07-30