Ökna Sverige

Plats: Drygt 6,5 mil nordväst om Nyköping i Floda socken, Södermanland
Känt sedan: 1350-talet
Ny/Ombyggt: 1721-1751 av Carl Gustaf Spens
1751-1760 av Fredrik Gustaf Spens
1862-1879 av Carl Åkerhielm
Rum:40
Koordinater: 59°05'05.0"N 16°19'05.1"E
Ökna Södermanland Historia
Ökna gods, tidigare säteri, ligger på södra sidan om sjön Floden i Floda socken drygt 6,5 mil nordväst om Nyköping och drygt en mil från Katrineholm i Södermanland.

1300-1600
Ökna har kallats både Öknö, Ökenöö och på 1600-talet Herregårds-Ökna. Ökna har anor tillbaka till mitten av 1300-talet och den förste kände ägaren hette Knut Ödhingsson (Öndersson) till Ökna. Han var gift med Margareta Djekn som var en borgmästardotter från Stockholm.

Ökna säteri, Floda
Före ombyggnaden 1862 SLM M034562
Ökna säteri, Floda
Foto SLM R250-93-2 ca 1890

1721-1760
1721 ärvde greve och hovmarskalk Carl Gustaf Spens1682-1751 (39) Ökna och han lät påbörja en nybyggnad på 1720-talet då bland annat två flygelbyggnader uppfördes. Efter Carl Gustafs bortgång 1751 fortsatte sonen Fredrik Gustaf Spens1721-1795 med viss uppbyggnad.

1774-1842
Under åren 1774-1842 när släkterna Wattrang och Bonde ägde Ökna hände inte mycket på godset, som endast sköttes slentrianmässigt och utan några förbättringar eller utvidgningar. Släkten Wattrang bodde mest på Sandemar och ätten Bonde på Hörningsholm.

Ökna säteri, Floda
Vykort från lindebilder
Ökna säteri, Floda
Foto Erik Liljeroth ca 1965

Åkerhielm
Carl Åkerhielm
(1807-1879)
Carl Åkerhielm (1807-1879)
Åren 1842-1879 hette ägaren Carl Åkerhielm af Margretelund och nu började saker att hända på Ökna. Carl var svensk friherre, ämbetsman och politiker och föddes på Dylta bruk 1807. Han hade i sin ungdom varit attaché vid beskickningen i Italien 1829, kammarherre 1836 och mellan åren 1856-1876 var han Landshövding i Örebro län.

Nybyggnad
Carl utökade godsets produktiva mark, bland annat gjorde han utdikningar och dräneringar och lät uppföra nya ekonomibyggnader, skaffade ångmaskin för tröskning samt anlade ett tegelbruk. Omkring 1862-1864 lät Carl riva Öknas ena flygel och en ny huvudbyggnad byggdes, endast den gamla murstommen behölls men nu byggde man även en tredje våning som också förlängdes.

Carl var gift tre gånger och när han gick bort 1879 ärvde hans sista hustru Aurora Charlotta1819-1907 Skjöldebrand (60) Ökna. Hon sålde redan året därpå egendomen till sin son ryttmästaren och kammarherren Carl Gustaf Åkerhielm1853-1903 af Margretelund (27).

Ökna säteri, Floda
Foto Erik Liljeroth ca 1965
Ökna säteri, Floda
Foto Jan Norrman 1991

Nutid
Ökna är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd
1319 Ulf, omnämnd i en gränstvist med Julita kloster
1368 Knut Öndersson
1400 Önder Knutsson (föregåendes son)
1400-tal Lars Öndersson (föregåendes son)
1478 Anders Larsson (föregåendes son)
1500 Lars Andersson (föregåendes son)
1523 Knut Andersson
1583 Knut Knutsson Lillie (föregåendes son)
1596 Knut Lillie d.y.
1625 Märta Lillie (föregåendes halvsyster)
1651 Elisabet Månesköld (föregåendes dotter)
1685 Måns Ulfsparre (föregåendes son)
1690-tal Jacob Spens (genom köp)
1721 Carl Gustaf Spens (föregåendes son)
1751 Fredrik Gustaf Spens (föregåendes son)
1774 Carl Gustaf Wattrang (genom köp)
1796 Johan Gustaf Wattrang (föregåendes son)
1827 Nils Bonde (föregåendes kusin)
1838 Gustaf Ulf Bonde (föregåendes son)
1842 Johan Carl Åkerhielm (genom köp)
1879 Aurora Charlotta Skjöldebrand (föregåendes änka)
1880 Carl Gustaf Åkerhielm (föregåendes son, genom köp)
1903 Ingeborg Åkerhielm (föregåendes änka) och sonen Jan-Carl Åkerhielm och dottern Helene Åkerhielm
1927 Ingeborg Cronhielm (Helene Åkerhielms dotter)

Kartinfo för Ökna
Koordinater: 59°05'05.0"N 16°19'05.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar (Hellstedt)

Hemsida:
» Svenska slott och Herrsäten vid 1900-talets början
» Lindebilder
» Carl Gustaf Spens
» Fredrik Gustaf Spens

Inskrivet 2021-07-28 | Uppdaterat 2021-07-29