Sandemar Sverige

Plats: 2 ½ mil sydost om Stockholm i Södertörn i Södermanland
Känt sedan: 1467
Ny/Ombyggt: 1670-1693 ca av Gabriel Falkenberg
Arkitektur:Karolinsk stil
Koordinater: 59°07'49.0"N 18°22'05.0"E
Sandemar Södermanland Historia
Sandemar gods ligger 2 ½ mil sydost om Stockholm i Södertörn i Österhaninge socken, och cirka fyra kilometer från Dalarö.

Tyska orden
År 1260 tillföll Sandemar Tyska orden efter att folkungen Karl Ulfsson (Junker Karl) stupat i ett korståg i Baltikum samma år. Ulfsson testamenterade ett antal gårdar i Sverige till den kristna riddarorden men enligt ett köpebrev 1467 mellan Orden och riddaren Erik Axelsson Tott så köpte sistnämnda alla byggnader i Sverige som ägdes av riddarorden.

Sandemar, Södermanland
'Sandmare'. Bild från Sueciaverket, 1699
Sandemar, Södermanland
'Sandmare'. Bild från Sueciaverket, 1699

Gabriel Falkenberg (1646-1714)
Gabriel Conradsson Falkenberg af Sandemar föddes 1643 eller 1646 (olika uppgifter finns) som son till rikskammarrådet Conrad Falkenberg1591-1654 och Catharina Bonde1614-1652. Gabriels båda föräldrar gick bort 1652 respektive 1654 och tillsammans med sina yngre bröder sändes Gabriel till Uppsala där de fick bo hos sin morbror, professorn i grekisk och romersk rätt Henrik Ausius1603-1659.

Gabriel var student i Uppsala 1655 och 1667 blev han kammarherre. Året därpå blev han landshövding i Södermanlands län. Gabriel anges vara en av Karl XI:s dugligaste ämbetsmän vilket ledde till att han 1687 blev friherre. 1693 blev han kungligt råd och president i Åbo hovrätt. Samma år upphöjdes han också i grevligt stånd som greve av Sandemar. 1703 överflyttades han till Svea hovrätt men återvände året därpå till Finland där han blev kansler för Åbo akademie.

Sandemar, Södermanland
Biljardrummet. Svenska slott och herregårdar, ca 1900
Sandemar, Södermanland
Nedre förstugan. Svenska slott och herregårdar, 1900

Byggherre
Gabriel ärvde Sandemar vid faderns död 1654 och det var troligen på 1670- eller 1680-talet som han lät börja uppföra den nuvarande byggnaden, som emellertid inte ska ha varit färdigt förrän cirka 1693. Utseendemässigt påminner Sandemar om ett litet slott i Nicodemus Tessin-stil men vem arkitekten var är inte bekant.

Gabriel kan dock inte ha tillbringat mycket tid på Sandemar eftersom han levde långa tider i Finland. Han var även friherre till Odensviholm i Västerviks kommun inklusive flera gårdar med stora arealer som var utspridda i flera landskap och 1713 ansågs han vara en av landets rikaste män. Gabriel gifte sig aldrig och slöt själv sin grevliga ätt och vid hans död 1714 gick Sandemar till hans brorsbarn.

Sandemar, Södermanland

Fideikommiss
År 1738 stiftades Sandemars fideikommiss av lagmannen Carl Wattrang1689-1749. Wattrang var gift två gånger och med sin andra hustru hade han elva barn. Efter Wattrangs död 1749 gick Sandemar över till hans son Carl Gustaf Wattrang1724-1796 (25).

År 1827 gick det Wattrangska fideikommisset över till föregåendes kusins sonson Carl Gustaf Braunerhielm1821-1862 (6) och dennes ätt. Förutom Sandemar ärvde Carl Gustaf även Rungarn, Väsby, Björkö och Ytternäs i Uppland.

Sandemar, Södermanland
Foto Hangsna, 2015

Nutid
Sandemar är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
Medeltid Tyska orden (genom Karl Ulfssons testamente)
1467 Erik Axelsson Tott (enligt köpebrev)
1500-tal Släkten Oxenstierna
1597 Beata Gustafsdotter Oxenstierna, gift med Carl Bonde
1652 Catharina Oxenstierna, gift Falkenberg (föregåendes dotter)
1652 Conrad von Falkenberg
1654 Gabriel Falkenberg (föregåendes son)
1714 Föregåendes brorsbarn
1738 Carl Wattrang (genom köp). Stiftade fideikommiss
1749 Carl Gustaf Wattrang (föregåendes son)
1796 Nils Carl Wattrang (föregåendes bror)
1814 Johan Gustaf Wattrang (föregåendes bror)
1827 Carl Gustaf Braunerhielm (föregåendes kusins sonson)
1862 Carl Fredrik Braunerhielm (föregåendes son)
1901 Thom Gustaf Braunerhielm (föregåendes bror)
1928 Carl Axel Georg Braunerhielm (föregåendes syssling)
1943 Claes Brodde Braunerhielm (föregåendes son)
1997 Brodde Braunerhielm (föregåendes sonson)
1997-2005 Tvist om ägarskap
2005 Två släktingar efter Claes Braunerhielm
2006 - Karin Mattson Nordin

Kartinfo för Sandemar
Koordinater: 59°07'49.0"N 18°22'05.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers 1954)

Hemsidor:
» Gabriel Falkenberg (Riksarkivet)
» Gabriel Falkenberg (Adelsvapen)
» Carl Wattrang (Adelsvapen)
» Carl Gustaf Braunerhielm
» Svenska fideikommiss

Inskrivet 2021-10-04 | Uppdaterat 2021-10-13