S:t Per och S:t Hans 

Plats: Visby, Gotland
Grundat: S:t Per i mitten av 1100-talet, S:t Hans i början av 1200-talet
Koordinater: 57°38'16.7"N 18°17'32.8"E
S:t Per och S:t Hans Gotland Historia
Sankt Per och Sankt Hans ligger i Visby innerstad.

Kyrkorna var tillsammans en gång i tiden Visbys största kyrka. S: Per byggdes först och när den blev för liten uppfördes S:t Hans.
De båda kyrkorna hade en gemensam vägg och var delvis ihopbyggda.

S:t Per
S:t Pers kyrka, som ibland även kallas för S:t Peter, är som sagt äldst. Den anses av vissa också vara Visbys äldsta kyrka. Kyrkan är tillägnad aposteln Petrus, som dog cirka år 100 och som var en av Jesu tolv apostlar.
S:t Per och S:t Hans
Rekonstruktionsritning av E Swanström efter H Thoresen 1937

S:t Per var från början en tornlös romansk absidkyrka, med andra ord såg den ut precis som Gotlands övriga kyrkor. Den började uppföras i mitten av 1100-talet, och under 1200-talet fick kyrkan torn i väster och genom utbyggnad söderut förvandlades den till en tvåskeppig hall, som genom en stor öppning stod i förbindelse med S:t Hans södra skepp.

Tillsammans med S:t Clemens var S:t Per sannolikt stadens första församlingskyrkor där sistnämnda var församlingskyrka för den södra delen av staden och Clemenskyrkan för den norra.
Ruinerna efter S:t Per och S:t Hans
Foto taget av mig 2007

S:t Hans
När S:t Pers kyrka blev för liten för att rymma alla människor beslutade man sig för att bygga en ny kyrka, istället för att som brukligt var bygga ut kyrkan. Den nya kyrkan, som fick namnet S:t Hans, placerades omedelbart norr om S:t Per, så nära att till och med en av väggarna delades.

På olika ställen i kyrkan har man funnit två runstenar från 1000-talet med gutniska inskrifter och ett stycke av en bildsten som troligen kom från ett hedniskt gravmonument. Man tror därför att kyrkan ligger på en gammal kultplats som använts för begravningar.

Så småningom utvidgades även S:t Hanskyrkan, man flyttade ut den norra muren så att kyrkan fick fyra skepp, även västra muren flyttades ut och över kyrkans mellersta del i väster byggdes ett torn. Vid 1300-talets början var troligen de bägge kyrkorna fullt utbyggda.
Ruinerna efter S:t Per och S:t Hans
Foto taget av mig 2007

1400-talet
I början av 1400-talet började man bygga Visborgs slott cirka 300 meter sydväst om de bägge kyrkorna. Slottsherren Ivar Axelsson Tott deltog gärna i kyrkornas mässa, där hans bägge äldre bröder, Olof och Filip Tott som dog av pesten 1464, låg begravda (fast nu finns deras halva gravsten i domkyrkan).

1500-talet
Efter reformationen som inträffade runt 1530-talet förföll de bägge kyrkorna. Rivningen av kyrkorna påbörjas troligen efter order av Visborgs länsherre Henrik Rosenkrantz då han upptäckt att man kunde placera kanoner i kyrkornas torn vilket på så sätt kunde bli ett hot mot Visborgs slott.

1700-talet
På 1700-talet använde man kyrkorna som stenbrott när man byggde nya hus i staden. Bland annat så är använde man stenar och gravhällar från S:t Hans ruin när man byggde om och till Lythbergska huset vid S:t Hansplan.
Ruinerna efter S:t Per och S:t Hans
Foto taget av mig 2007

1900-nutid
Efter flera sekel under marken började man 1904 att gräva ut kyrkorna igen. Det tog 82 år – 1986 var man klar och nu är stora delar av de bägge kyrkorna åter synliga ovanför marken. Vid utgrävningen hittade man drygt hundra gravar av vilka 80 stycken tillhörde en äldre gravplats som fanns på platsen innan S:t Hans började byggas. Över många av gravarna låg välhuggna gravstenar med inskrifter. Många av dessa är från 1300-talet. Av gravstenarna framgår det att många var inflyttade tyska köpmän.

Kartinfo för S:t Per och S:t Hans
Koordinater: 57°38'16.7"N 18°17'32.8"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Kyrkorna i Visby - Svahnström
Gotlands historia i fickformat - Carl Johan Gardell

Övrigt:
Riksantikvarieämbetet - (skylt på platsen)

Inskrivet 2007-11-05 | Uppdaterat 2017-03-26