Örup Sverige

Plats: Några kilometer söder om tätorten Tomelilla, Skåne
Känt sedan: 1437
Ny/Ombyggt: 1500-talets mitt av Börge Jensen Ulfstand (troligen)
1773 av Rosenkrantz
1859 av Holger Rosenkrantz
Koordinater: 55°31'17.7"N 13°56'13.1"E
Örup Skåne Historia
Örup slott ligger i Benestads socken i Tomelilla kommun, några kilometer söder om tätorten Tomelilla i Skåne.

Medeltiden
Örup är tillsammans med Glimmingehus, Bollerup borg samt Tosterup de borgar på Österlen som byggdes under senmedeltiden. De uppfördes som försvarsanläggningar under en osäker tid då svenskar och danskar stred om makten. Örup är nära förknippat med just Glimmingehus historia eftersom båda borgarna i flera omgångar haft samma ägare.

Örup, Skåne
Bild från Skånska Herregårdar 1852-1863
Örup, Skåne
Foto Jorchr 2007

Oluf Holgersen Ulfstand († 1529)
Det äldsta skriftliga dokument där Örup omtalas första gången är ett brev från 1437 där bröderna Lafrentz och David Araldsöner på livstid överlåter gården till sin far Arald Mattesen Qvitzow. Örup blev kvar i släkten Qvitzow fram till 1493 då gården övergick till riddaren och riksrådet Oluf Holgersen Ulfstand, och troligen var det han som lät uppföra borgen i början av 1490-talet.

1700-talet
År 1767 ska det ha funnits två flygelbyggnader av korsvirke som var 2 våningar höga, med tegeltak. År 1773 uppfördes den västra flygeln, som är slottets egentliga bostadsdel.

Örup, Skåne
Foto okänd (vykort)
Örup, Skåne
Foto Göran Lindahl 1981

1800-talet
År 1859 utfördes en större ombyggnad av dåvarande ägaren Holger Rosenkrantz som helt och hållet kom att förändra byggnadernas utseende. Den östra korsvirkeslängan revs ner samtidigt som den västra flygeln som uppfördes 1773 fick en tredje våning och tillbyggdes på östra sidan så att det förenades med stenhuset, och i det hörn där de båda byggnaderna förenades uppfördes ett torn. Ekonomibyggnaderna i gråsten uppfördes på 1800-talet.

1900-talet
Örup var i släkten Rosenkrantz ägo i 350 år, fram till 1913 då Kammarherre Helge Rosenkrantz dödsbo sålde till Kristianstads läns "egnahemsförening" och arrendegårdarna avstyckades. Året därpå såldes huvudgården till godsägaren Paul Paulson.

Örup är privatägt och inte tillgänglig för allmänheten.

År Ägarlängd
Släkten Hak
1437 Lafrentz och David Araldsen Qvitzow upplåter gården på livstid till fadern Arald Mattesen Qvitzow
David Araldsen Qvitzow (ensam)
Birgitte Pedersdatter Fleming (systerdotter till föregående)
1493 Oluf Hogersen Ulfstand (systerson till föregående) genom gåvobrev
1529 Greger och Börge Jensen Ulfstand (brorsöner till föregående)
1538 Greger Jensen Ulfstand ensam
1546 Börge och Gert Jensen Ulfstand (bröder till föregående)
Gert BörgeJensen Ulfstand ensam
1558 Margrete Börgesdatter Ulfstand (dotter till föregående)
1582 Börje Rosenkrantz (son till föregående)
1614 Palle Rosenkrantz (son till föregående)
1635 Holger Rosenkrantz (bror till föregående) genom köp
1658 Corfitz Rosenkrantz (son till föregående)
1662 Vibeke Thott (mor till föregående) och Börge Rosenkrantz (bror till föregående)
1669 Börge Rosenkrantz ensam
1679 Axel Rosenkrantz (son till föregående)
1712 Holger, Henrik och Christian Rosenkrantz (söner till föregående)
1714 Holger Rosenkrantz 2/3 och Christian Rosenkrantz 1/3
1736 Holger Rosenkrantz ensam
1758 Axel, Johan, Christian och Carl Rosenkrantz (söner till föregående)
1797 Carl Rosenkrantz ensam
1812 Holger Otto Rosenkrantz (son till föregående)
1840 Holger Rosenkrantz (son till föregående)
1913 Kristianstads läns egnahemsförening genom köp
1914 Paul Paulson genom köp huvudgården
1928 Axel Paulson Örup genom köp
1952 Arvid Örup

Kartinfo för Örup
Koordinater: 55°31'17.7"N 13°56'13.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)
• Slott och borgherrar i Skåne (Hellstedt)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» Skånska Herregårdar
» Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige

Inskrivet 2017-02-20 | Uppdaterat 2021-06-07