Örup

Plats:
Några kilometer söder om tätorten Tomelilla, Skåne
Grundat:
1400-talet
Om/tillbyggt:
1500-talets mitt av Börge Jensen Ulfstand (troligen)
1773
1859 av Holger Rosenkrantz
Koordinater:
Örup Skåne Historia
Örup slott ligger i Benestads socken i Tomelilla kommun, några kilometer söder om tätorten Tomelilla i Skåne.

Örup är tillsammans med Glimmingehus, Bollerups borg samt Tosterup de borgar på Österlen som byggdes under senmedeltiden. De uppfördes som försvarsanläggningar under en osäker tid då svenskar och danskar stred om makten. Örup är nära förknippat med just Glimmingehus historia eftersom båda borgarna i flera omgångar haft samma ägare.
Örup
Foto Jorchr - 2005

1400-talet
Det äldsta skriftliga dokument där Örup omtalas första gången är ett brev från 1437 där bröderna Lafrentz och David Araldsöner på livstid överlåter gården till sin far Arald Mattesen Qvitzow. Örup blev kvar i släkten Qvitzow fram till 1493 då gården övergick till Oluf Holgersen Ulfstand.

1500-talet
1538 blev Greger Jensen Ulfstand ägare till Örup. Efter hans död sex år senare blev hans bror, Börge Jensen, herre på Örup och det var troligen han som byggde grunden för det Örup vi ser idag.

1700-talet
År 1767 ska det ha funnits två flygelbyggnader av korsvirke som var 2 våningar höga, med tegeltak. År 1773 uppfördes den västra flygeln, som är slottets egentliga bostadsdel.
Örup
Foto Jorchr - 2007

1800-talet
År 1859 utfördes en större ombyggnad av dåvarande ägaren Holger Rosenkrantz som helt och hållet kom att förändra byggnadernas utseende. Den östra korsvirkeslängan revs ner samtidigt som den västra flygeln som uppfördes 1773 fick en tredje våning och tillbyggdes på östra sidan så att det förenades med stenhuset, och i det hörn där de båda byggnaderna förenades uppfördes ett torn.

1900-talet
Örup var i släkten Rosenkrantz ägo i 350 år, fram till 1913 då Kammarherre Helge Rosenkrantz dödsbo sålde till Kristianstads läns "egnahemsförening" och arrendegårdarna avstyckades. Året därpå såldes huvudgården till godsägaren Paul Paulson.

Örup är privatägt och inte tillgänglig för allmänheten.
Örup
Foto okänd (vykort)
Kartan visar platsen för Örup
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (III)
Slott och borgherrar i Skåne – Jane Hellstedt
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire

Hemsidor:
» Børge Jensen Ulfstand
» Nordisk familjebok
» Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige
Inskrivet 2017-02-20 | Uppdaterat 2017-05-13
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27