Henric von Cöllen

Titel:
Byggmästare och murmästare
Född:
i Tyskland 
Död:
tidigast 1559 
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

Gripsholms slott, Södermanland
Tavastehus slott, Finland
Olofsborg, Finland
Uppsala slott

Historia
Henric von Cöllen var 1533 i slottsloven i Kalmar.
Han ägde ett stenhus i Stockholm »östantill», som han sålde på 1530-talet.
Åren 1537-1545 var han byggmästare på Gripsholm och 1545-1551 i Uppsala.
Verksam i Mälardalen 1551-1558 och i Finland från 1558, bland annat vid Olofsborg.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
» blf.fi

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13