Krapperup 

Plats: Tre mil norr om Helsingborg, Brunnby socken, Skåne
Grundat: 1500-talet
Om/tillbyggt: 1660-talet av Maria Sofia De la Gardie
1750-1760-talen av Peter Gotthard
Arkitekt: Sven Rasmusson Wassander (1660-talet)
Christopher von Kochen
Arkitektur: Karolinsk
Koordinater: 56°15'43.7"N 12°31'48.2"E
Krapperup Skåne Historia
Krapperup slott ligger tre mil norr om Helsingborg i Brunnby socken i Skåne.

Krapperup omnämns redan på 1200-talet då den gamla skånska adelsätten Krognos ägde gården. Den första dokumenterade ägaren hette Stig Pedersen Krognos (år 1353). Praktiskt taget hela Kullabygden tillhörde under några århundraden Krapperup.

Bild från Runeberg.org (Skånska herregårdar) - 1800-tal

1400-talet
År 1426 försökte änkan efter Oluf Krognos komma över godset istället för sina styvbarn. Hon hävdade därför att hon hade fött ett barn som endast levt några timmar, varefter barnet hade gravsatts vid Brunnby kyrkogård. Man grävde upp kistan som visade sig innehålla en påse sand – för sitt brott avrättades änkan.
Krapperup
Foto taget av mig 2009

1500-talet
Ända fram till 1500-talets början ägdes godset av släkten Krognos varefter den övergick till ätten Podebusk, som under detta sekel ägde Krapperup i tre generationer. På 1540-talet blev Mourids Clausen Podebusk ägare till slottet som han sedan förfogade över i hela 53 år. Mourids deltog i det nordiska sjuårskriget på danskarnas sida, eftersom Skåne ännu vid denna tid tillhörde Danmark. Han sårades dock i fältslaget vid Axtorna i oktober 1565, fast segern gick ändå till danskarna som en följd av Daniel Rantzaus överlägsna taktik.
Efter Mourids död i september 1593 övergick gården till sonen Claus Mouridsen, som på sin tid sägs ha varit Skånes rikaste man och därför kallades för "den rike". Hans egendomar omfattade 1800 bondgårdar och han kunde skriva sig till Krapperup, Barsebäck, Karsholm i Österslövs socken och Markie i Anderslövs socken - förutom alla sina gods han hade i det egentliga Danmark.
Krapperup
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ - 1990

1600-talet
Vid tiden för när Skåne blev svenskt (1658) ägde Henrik Rantzau Krapperup. Han sålde slottet 1667 till Maria Sofia De la Gardie (40) som sedan ägde det till sin död 1694. När hon övertog gården var byggnaden förfallen och hon lät genast sätta igång att restaurera och bygga om. Som arkitekt anlitade hon fortifikationsofficeren Sven Rasmusson Wassander, som troligen är den som ritat de två befintliga våningsplanerna.

Maria Sofia har kallats för Sveriges första kvinnliga storföretagare, med all rätt. Hon drev en massa olika företag, bland annat var det hon som etablerade brytning av stenkol i Höganäs och fick monopol på kolleveranser till fyrarna längs den skånska och halländska kusten. Hennes stora ombyggnad av Krapperup hindrades så småningom av det skånska kriget 1674-1679 och av reduktionen som följde därefter. För övrigt var Karl XI själv inkvarterad på Krapperup under några månader då kriget pågick.
Läs mer om Maria Sofia.
Krapperup, Sverige
Foto taget av mig 2009

1700-talet
Maria Sofias arvtagare sålde Krapperup 1702-1703 till kammarherren Henrik Jacob Hildebrand. Denne var delägare i ett flertal bolag och har beskrivits som "en karolinsk företagare i första ledet" och som "Västmanlands störste brukssamlare". På 1690-talet var han även en av Stockholms tre största skeppsredare samt var en betydande bankir. Sin förmögen placerade han i gods i Skåne, förutom Krapperup ägde han också två tredjedelar av Kulla Gunnarstorp i Allerums socken.

När Hildebrand köpte Krapperup genomfördes en husesyn som klart visar hur förfallet huset var. Taken var förstörda nästan överallt och vattenläckor hade därmed gjort stor skada inomhus, och vindbryggan var upprutten. Hildebrand och hans arvingar tycks dock inte ha gjort något för att förbättra situationen.
Krapperup
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ - 1990

Peter Gotthard von Kochen
Peter Gotthard von Kochen (1684-1764) År 1734 köpte två bröder från Livland, Johan Henrik och Peter Gotthard von Kochen (se bild) Krapperup. Sistnämnde köpte snart ut sin bror och blev ensam ägare till slottet, och eftersom han vid 50 års ålder fortfarande var ogift och inte hade några barn gjorde han samma år Krapperup till fideikommiss till förmån för sin brorson Christoffer von Kochen.

Peter Gotthard skall ha varit djupt religiös och under sina tidiga år var han officer i Karl XII:s armé. Under ryska fälttåget blev han sårad och tillfångatagen varefter han tillbringade många år i Rysk fångenskap, tills han blev frigiven 1722.
Under sina 30 år vid Krapperup skrev han dagbok varje dag - om allt som hände på gården, inklusive vädret, samt antecknade bröllop, begravningar, dop och liknande. Han noterade bland annat att Carl von Linné besökte Kullabygden i juli 1749.
Peter Gotthard satte byggnaderna i skick igen under 1750-60 talen. Han lät bland annat riva slottets översta våning och övre delen av det stora tornet togs bort liksom de båda mindre hörntornen.
Krapperup, Sverige
Foto taget av mig 2009

1800-talet
Från 1841 och under resten av 1800-talet – och än idag - ägs Krapperup av ätten Gyllenstierna. De stjärnor av kritsten som finns på slottets väggar på baksida (se bild) tror man syftar på att en ägare med namnet Gyllenstierna ägt Krapperup, troligen är de från Henrik Gyldenstiernas tid. De skall följaktligen ha tillkommit på 1620-talet.
Krapperup
Foto taget av mig 2009

1900-nutid
Det nuvarande slottets äldre delar har troligen sitt ursprung från en manbyggnad som byggdes på 1500-talet, i varje fall är källaren under slottsbyggnaden från denna bebyggelse. Slottet är av sten i två (tidigare tre) våningar. Mycket av den gamla fasta inredningen finns bevarad och många gamla målningar av dåtidens stora som David Klöcker Ehrenstrahl, David von Krafft och Lorens Pasch d.y. med flera hänger fortfarande på slottet.
Sedan 1967 drivs Krapperup som en stiftelse, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, vars syfte bland annat är att stödja vetenskaplig forskning. Parken är öppen varje dag året runt, medan själva slottet endast öppet under sommarmånaderna.
Krapperup
Foto Kulturen - KM 85976.971

Kartinfo för Krapperup
Koordinater: 56°15'43.7"N 12°31'48.2"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Kyrkoväg 13, Nyhamnsläge
Telefon: 042-34 40 68
E-post: info@krapperup.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (I)
Skånska slott och deras herrar - Alf Åberg
Skånska slott och borgar - redaktör John Görnebrand
Stora boken om skånska slott och herrgårdar - Jonny Ambrius

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 19

Hemsida:
» hd.se - Nytt liv i von Kochens journal

Inskrivet 2007-08-31 | Uppdaterat 2018-08-15