Hovdala Sverige

Plats: 7 km söder om Hässleholm, Skåne
Känt sedan: 1130
Ny/Ombyggt: 1500-talets början av Mats och Björn Laxmand
1680-talet av Jens Mikkelsen Ehrenborg
Tillbyggt 1805
Koordinater: 56°06'14.1"N 13°42'49.7"E
Hovdala Skåne Historia
Hovdala (även Hofdala) slott ligger cirka 7 km söder om Hässleholm, Skåne.

1100-talet
Hovdala slott har en lång historia bakom sig och omnämns första gången år 1130. Vid den tidpunkten låg byggnaden på en höjd österut men eftersom man behövde skydda sina hus från angrepp flyttade man dem till sin nuvarande plats. På det nya stället uppfördes de på pålar i en sankmark och dessutom omgärdades de av vallgravar. Skyddet var nödvändigt eftersom det ofta var strider mellan danskar, svenskar och snapphanar i dessa områden.

1400-talet
År 1426 uppges det att väpnaren Magnus Rabek bodde på Hovdala före 'den stora folkdöden' vilket troligen menas digerdöden. I slutet av samma århundrade gick Hovdala, via arv och giftermål, över till den danska släkten Laxmand.

Hovdala slott
Bild från Skånska herregårdar, 1852-1863
Hovdala slott
Illustratör Ulrik Thersner, 1821

1500-talet
1511 byggde bröderna Mats och Björn Laxmand den norra portlängan som ännu finns bevarad. Björn Laxmands dotter Else Björnsdatter Laxmand gifte sig med Ejler Grubbe och paret övertog i mitten på 1550-talet Hovdala. Deras son Sivert Grubbe1566-1636 kom att bli en personlig vän till danska kungen Kristian IV. Grubbe var en utbildad man och studerade bland annat i Wittenberg och Basel i Schweiz. Han blev översekreterare vid danska kungens kansli och satt även som länsherre på Malmöhus mellan åren 1602-1628.

1600-talet
1634 överlät Sivert Grubbe Hovdala till sin dotter Else Grubbe och hennes man Jochum BeckDöd 1682. Då de sistnämnda gifte sig 1629 var Jochum Beck ensam ägare till Bosjökloster. Jochum var en rik man och 1637 satsade han stora pengar i ett alunbruk i Andrarum, Tomelilla kommun. På grund av de ständiga krigen (30-åriga kriget pågick för fullt) fick Jochum ekonomiska problem och fick låna pengar. När det var dags att betala tillbaka visade långivarna inget medlidande över honom utan 1648 fick han lämna ifrån sig Hovdala till borgenärerna. Åtta år senare (1656) skiftade de fyra borgenärerna egendomen emellan sig.

Hovdala slott
Fotograf Otto Robert Landelius 1955

Skåne blir svenskt
I och med freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt. Sju år senare (1665) köptes Hovdala av dansken Jens Mikkelsen1621-1690 som tidigare varit Kristian IV:s räntmästare. Efter att Skåne blivit svenskt gick Mikkelsen över på svenskarnas sida, där han lyckades skaffa sig sådant anseende och förtroende hos Karl XI att han med tiden blev kommissarie vid skattläggningen i Skåne.

Hovdala bränns ner
I augusti 1678 under Karl XI:s krig stormades Hovdala av snapphanar (som var bistådda av danskarna) och brände ner huset och ladugården, det enda som klarade sig var tornet och den norra portlängan från 1511. Mikkelsen själv lyckades fly i en båt ut på Finjasjön där han såg hur slottet plundrades och brändes. Man tror att orsaken kan ha varit hämnd för att han gått över till svenskarna och att han dessutom låtit delar av den svenska armén kampera i Hovdala. Snapphanarna såg honom som en förrädare. Mikkelsen återvände dock efter kriget och byggde upp Hovdala igen, troligen på de nedbrunna husens gamla grunder. 1687 adlades han av Karl XI som tack för sina tjänster åt svenskarna. Han tog då namnet Ehrenborg.

Hovdala slott
Foto Bengt A Lundberg, 2007

1700-talet
Casper Ehrenborg gjorde 1731 Hovdala till fideikommiss för de äldsta manliga arvingarna.

1800-talet
1805 uppfördes slottets södra länga på samma ålderdomliga sätt som de andra byggnaderna. På vinden i en av längorna finns en gymnastiksal som inrättades av Christian Abraham Ehrenborg1805-1879 som var god vän med gymnastikläraren Per Henrik Ling kanske mer känd som 'den svenske gymnastikens skapare'. I slutet av 1800-talet sänktes Finjasjön vilket gjorde att Hovdalas vallgravar torkade ut.

1900-nutid
1919 tvångsinlöste staten egendomen och 1944 även själva slottet. Familjen Ehrenborg bodde dock kvar på Hovdala fram till 1981. Hovdala är ett nationellt kulturarv och sedan 1947 ett statligt byggnadsminne. Slottet har blivit ett museum med berättarkvällar, guidade visningar och andra evenemang.

År Ägarlängd (urval)
1350 ca Magnus Rabek, väpnare. Ägare "före den stora folkdöden"
1430&1460 Klemet Skaldra, väpnare
~ Björn Skaldra
1485 Mette (föregåendes dotter). Gift med Christen Laxmand
~ Mats & Björn Steensen Laxmand (föregåendes söner)
1550 ca Else Laxmand, gift Grubbe. (Björn Laxmands dotter)
1585 Sigvard Grubbe (föregåendes son)
1634 Else Grubbe, gift med Jochim Beck (föregåendes dotter)
1648 Avträdde Jochim Beck Hovdala till flera borgenärer
1656 Skiftade borgenärerna egendomen mellan sig
1665 Jens Mikkelsen, adlad Ehrenborg 1687 (genom köp). 1:a fideikommisset 1688 åt sonen Mikael
1690 Anna Gjedde (föregåendes änka)
1709 Mikael Ehrenborg (föregåendes son)
1722 Casper Ehrenborg (föregåendes son).
2:a fideikommisset 1731.
3:e fideikommisset 1751
1769 Mikael Ehrenborg (föregåendes son)
1795 Christian Didrik Ehrenborg (föregåendes bror)
1799 Anna Beata Silfversparre (föregåendes änka)
1802 Casper Ehrenborg (föregåendes son)
1828 Christian Abraham Ehrenborg (föregåendes son)
1879 Eva Eleonora Odencrantz (föregåendes änka)
1884 Christian Gustaf Ehrenborg (föregåendes son)
1892 Carl Christian Ehrenborg (föregåendes son)
1919 Algot Herberg Ehrenborg (föregåendes son)
1944 Genom expropriation Svenska staten

Kartinfo för Hovdala
Koordinater: 56°06'14.1"N 13°42'49.7"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Hovdala slott, Hässleholm
Telefon: 0451-26 68 00
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Danske Slotte og herregårde, Øst før Øresund (Hassings forlag)
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)

Hemsidor:
» Skånska herregårdar
» hovdala.se
» Statens fastighetsverk
» Andrarums alunbruk
» Svenska fideikommiss

Inskrivet 2007-05-19 | Uppdaterat 2021-05-11