Hovdala 

Plats: 7 km söder om Hässleholm, Skåne
Grundat: 1100.talet
Om/tillbyggt: 1500-talets början av Mats och Björn Laxmand
1680-talet av Jens Mikkelsen Ehrenborg
Tillbyggt 1805
Koordinater: 56°06'14.1"N 13°42'49.7"E
Hovdala Skåne Historia
Hovdala slott ligger cirka 7 km söder om Hässleholm, Skåne

Hovdala (Hofdala) slott har en lång historia bakom sig och omnämns första gången 1130. Vid den tidpunkten låg byggnaden på en höjd österut men eftersom man behövde skydda sina hus från angrepp flyttade man dem till sin nuvarande plats. På det nya stället uppfördes de på pålar i en sankmark och dessutom omgärdades de av vallgravar. Skyddet var nödvändigt eftersom det ofta var strider mellan danskar, svenskar och snapphanar i dessa områden.

År 1426 uppges det att väpnaren Magnus Rabek bodde på Hovdala före den stora folkdöden - vilket troligen menas digerdöden. I slutet av samma århundrade gick Hovdala, via arv och giftermål, över till den danska släkten Laxmand. Hovadal slott
Foto Jane Lindbladh
1500-talet
1511 byggde bröderna Mats och Björn Laxmand den norra portlängan, som ännu finns bevarad. Björn Laxmands dotter, Else Björnsdatter Laxmand, gifte sig med Ejler Grubbe, och paret övertog i mitten på 1550-talet Hovdala. Deras son, Sivert Grubbe (1566-1636), kom att bli en personlig vän till danska kungen Kristian IV. Grubbe var en utbildad man och studerade bland annat i Wittenberg och Basel i Schweiz. Han blev översekreterare vid danska kungens kansli och satt även som länsherre på Malmöhus mellan åren 1602-1628.
Bild från Runeberg.org (Skånska herregårdar) - 1800-tal
1600-talet
1634 överlät Sivert Grubbe Hovdala till sin dotter Else Grubbe och hennes man, Jochum Beck (†1682). Då de sistnämnda gifte sig 1629 var Jochum Beck ensam ägare till Bosjökloster. Han var en rik man och 1637 satsade han stora pengar i ett alunbruk i Andrarum, Tomelilla kommun. På grund av de ständiga krigen, - 30-åriga kriget pågick för fullt – fick han ekonomiska problem och fick låna pengar. När det var dags att betala tillbaka visade långivarna inget medlidande över honom utan 1648 fick han lämna ifrån sig Hovdala till borgenärerna. Åtta år senare (1656) skiftade de fyra borgenärerna egendomen emellan sig. Hovadal slott I och med freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt. Sju år senare (1665) köptes Hovdala av dansken Jens Mikkelsen (1621-1690) som tidigare varit Kristian IV:s räntmästare. Efter att Skåne blivit svenskt gick Mikkelsen över på svenskarnas sida, där han lyckades skaffa sig sådant anseende och förtroende hos Karl XI att han med tiden blev kommissarie vid skattläggningen i Skåne.
I augusti 1678 - under Karl XI:s krig - stormades Hovdala av snapphanar (som var bistådda av danskarna) och brände ner huset och ladugården - det enda som klarade sig var tornet och den norra portlängan från 1511. Mikkelsen själv lyckades fly i en båt ut på Finjasjön där han såg hur slottet plundrades och brändes. Man tror att orsaken kan ha varit hämnd för att han gått över till svenskarna och att han dessutom låtit delar av den svenska armén kampera i Hovdala. Snapphanarna såg honom som en förrädare. Mikkelsen återvände dock efter kriget och byggde upp Hovdala igen, troligen på de nedbrunna husens gamla grunder. 1687 adlades han av Karl XI som tack för sina tjänster åt svenskarna. Han tog då namnet Ehrenborg. Hovdala, Sverige 1700-talet
Casper Ehrenborg gjorde 1731 Hovdala till fideikommiss för de äldsta manliga arvingarna.

1800-talet
1805 uppfördes slottets södra länga på samma ålderdomliga sätt som de andra byggnaderna. På vinden i en av längorna finns en gymnastiksal som inrättades av Christian Abraham Ehrenborg som var god vän med gymnastikläraren Per Henrik Ling - kallad "den svenske gymnastikens skapare". I slutet av 1800-talet sänktes Finjasjön vilket gjorde att Hovdalas vallgravar torkade ut.

1900-nutid
1919 tvångsinlöste staten egendomen och 1944 även själva slottet. Familjen Ehrenborg bodde dock kvar på Hovdala fram till 1981. Hovdala är ett nationellt kulturarv och sedan 1947 ett statligt byggnadsminne. Slottet har blivit ett museum med berättarkvällar, guidade visningar och andra evenemang. Hovdala

Kartinfo för Hovdala
Koordinater: 56°06'14.1"N 13°42'49.7"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Hovdala slott, Hässleholm
Telefon: 0451-26 68 00
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Inskrivet 2007-05-19 | Uppdaterat 2018-09-02