Bosjökloster 

Plats: Cirka 6 km söder om Höör, Skåne
Grundat: 1100-talet
Om/tillbyggt: ~1764 av familjen Beck-Friis
Omkring 1856 av Lave Gustaf Beck-Friis
1875-1879 av Lave Beck-Friis
Arkitekt: Carl Georg Brunius (1850-talet)
Helgo Zetterwall (1875-1879)
Koordinater: 55°52'38.1"N 13°31'06.0"E
Bosjökloster Skåne Historia
Bosjökloster slott ligger cirka 6 km söder om Höör i Skåne och är beläget på södra stranden av Ringsjöns halvö, som i äldre tider var en ö.

1100-talet
Exakt när klostret är uppfört är lite osäkert men troligen i slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. I en bulla från påve Lucius III år 1181 stadfäster denne Bosjöklosters privilegier och där uppges det att en man vid namn Tord grundat ett nunnekloster av benediktinorden. Tord ska också ha skänkt ön Bosö där klostrets uppförts. I vissa källor uppges det att han hette Thor Thott kallad ”den skäggige”.

Bosjökloster
Bosjökloster enligt Burman-Fischer ca 1680

Straxt efter grundläggningen av klostret byggdes en kyrka som tillägnades jungfru Maria och den helige Nicolaus. Klostret, som var ett av 17 nunnekloster i medeltidens Danmark, blev ett av de förnämsta och rikaste i Skåne och styrdes av en abbedissa som med hjälp av en prior, som var utsedd av kungen och biskopen, skötte affärerna. Klostret tog endast emot döttrar från välbärgade familjer som skänkte dyrbara gåvor för att döttrarna skulle få vara där. Den första kända donationen är från 1201. Klosterorden var sträng, reglerna innebar att leva i fattigdom, kyskhet och lydnad samt stanna kvar i klostret, Stabilitas loci det vill säga hade man en gång avgett ordenslöftet kunde man aldrig lämna klostret.

Så småningom bortförlänades klostret åt en rik man som i gengäld åtog sig klostersystrarnas underhåll. På 1400-talet var det bland annat riddaren Tage Henriksen Hollunger till Dybeck som tog på sig den uppgiften.

Bosjökloster från söder
Bosjökloster från söder. Bild från Skånska herregårdar (1852-1863)

1500-talet
1536 genomfördes reformationen i Danmark av Kristian III, vilket innebar att kyrkans marker och rikedomar tillföll staten. Detta berörde även Bosjökloster eftersom Skåne vid den här tiden var danskt, så klostret drogs därför in till den danska kronan. När refomtationen genomfördes hade klostret omkring 250 tillhörande gårdar och räknades därmed som ett av de rikaste. Den danska reformationen var dock något mildare än den svenska, i Danmark lät man nunnorna leva livet ut i klostret, dock togs inga nya nunnor in.

Efter att reformationen genomförts och dragits in till kronan förlänades det ut åt olika personer och 1537 fick Torbern Bille klostret i förläning. Denne hade då kommit ut från fängelset där han suttit för att ha gått emot reformationen, vilket också innebar att han mist sin värdighet som ärkebiskop. Bille kom till Bosjökloster där han blev föreståndare fram till sin död 1552.

Bosjökloster
Bosjökloster tidigt 1900-tal
Thale Ulfstand
Thale Ulfstand
(-1604)

Thale Ulfstand
År 1560 gjorde kung Fredrik II en bytesaffär med fru Thale Ulfstand, som tre år tidigare blivit änka efter Povel Laxmand. Thale fick Bosjökloster mot att hon överlämnade en del av sina gods på Själland till kungen. Hon blev den första privata ägaren av slottet som hon sedan ägde i 44 år fram till sin död 1604. Under sin tid vid klostret lät hon om- och tillbygga den östra längan.

Thale var som sagt änka till Povel Laxmand, som hon hade tre barn med. Alla barnen dog före henne, bland annat så drunknade hennes tolvårige son Holger i Ringsjön på pingsdagen 1562.

1600-talet
Den första ägaren till slottet efter att Skåne blivit svenskt 1658 var den beryktade danska statsmannen Corfitz Ulfeldt som flyttade in här samma år. Denne hade haft många politiska intriger för sig i Danmark och hade 1651 flytt till Sverige och kommit under drottning Kristinas beskydd. När det sedan avslöjades att han börjat med konspirationer mot Sverige dömdes han till döden, men lyckades återigen fly. Han blev därmed av med Bosjökloster 1661 som nu drogs in till dem svenska kronan.

Bosjökloster
Bosjökloster. Bild från Guillaume Baviere, flickr

1700-talet
Efter indragningen till kronan 1661 stod klostret obebott i många år, vilket ledde till ett förfall. 1737 återlämnades klostret till Ulfeldts dotterson, majoren Corfitz Ludvig Beck-Friis. 1764 övertog hans son, som hade samma namn, och nu började en upprustning av byggnaderna. Den västra längan som var en ruin ersattes av två porthus och en ladugård uppfördes.

1800-talet
Den gamla klosterkyrkan restaurerades i mitten av 1850-talet under ledning av arkitekten Carl Georg Brunius och 1875-1879 rustades även bostadsflyglarna upp under ledning av arkitekten Helgo Zetterwall.

Bosjökloster
Bosjökloster nutid

Årtal Ägare
1400-talet Tage Henriksen Hollunger
1537-1552 Torbern Bille
1552-1559 Hans Barnekow
1559- Sten Rosensparre
1560-1604 Thale Ulfstand
1604-1618 Holger Jenssen Ulfstand
1618-1658 Jochum Beck
1658-1661 Corfitz Ulfeldt
1661-1737 Genom konfiskering Svenska kronan
1737-1761 Corfitz Ludvig Beck (från 1741 Beck-Friis) g.m. Maria Sofia Skogh
1761-1764 Föreg. söner Corfitz Ludvig och Lave Beck-Friis
1764-1798 Corfitz Ludvig Beck-Friis (ensam) g.m. Maria Stjernblad
1798-1803 Sonen Lave Beck-Friis
1803-1819 Föreg. mor, Maria Stjernblad
1819-1834 Sonen Corfitz Ludvig Beck-Friis
1834-1870 Lave Gustaf Beck-Friis
1870-1904 Lave Beck-Friis
1908-1946 Genom köp Philip Bonde
1946-1952 Carl-Philip Bonde
1952-1965 De föregående tillsammans med sina fyra barn
Nutid Familjen Bonde

flygbild över Bosjökloster
Flygbild över Bosjökloster

1900-talet till nutid
Från klostertiden återstår klosterkyrkan samt delar av längan vid borggårdens östra sida. Under slutet av 1940-talet skedde en omfattande inre ombyggnad som leddes av arkitekten Leon Nilson.
Bosjökloster öppnades för allmänheten redan 1962 och drivs idag av familjen Bonde. Slottet är öppet för allmänheten samt för grupper och man kan fira bröllop och ha fest här. Även konferens och event är möjligt.

Kartinfo för Bosjökloster
Koordinater: 55°52'38.1"N 13°31'06.0"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Bosjökloster 111, Höör
Telefon: 0413 250 48
E-post: info@bosjokloster.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Skånska herrgårdar under svensk tid - von Schwerin (1934)
Slott och herresäten i Sverige - Skåne (I) - Allhems förlag (1966)
Handbok till skånska slott och sevärdheter - Ragnar Lönnäng
Slott och borgherrar i Skåne - Jane Hellstedt (1990)
Stora boken om skånska slott och herrgårdar - Jonny Anbrius (2006)
Svenska slott och herrgårdar - Fredric Bedoire (2006)

Hemsida:
» Skånska herregårdar (översta stora bilden)
» archive.org
» digitaltmuseum.se
» Thale Ulfstand

Inskrivet 2019-07-19 | Uppdaterat 2019-07-19