Fröllinge Sverige

Plats: 16 km norr om Halmstad i Halland
Känt sedan: 1439 (Fröljunge & Frølivnge)
Ny/Ombyggt: 1623 av Holger Rosenkrantz
1882 & 1893 av Magnus Brummer
Arkitekt: 1882 Magnus Isæus
Koordinater: 56°48'37"N 12°47'32"Ö
Fröllinge Halland Historia
Fröllinge slott ligger i Getinge socken 16 km norr om Halmstad i Halland.

Frølivnge
Fröllinge (även kallat Fröljunge & Frølivnge) köptes 1439 av riksrådet och riddaren Åke (Aage) Axelsson Thott till Hjuleberg. Samtidigt köpte han även Bårarp i Rävinge socken och dessa gårdar gick sedan i arv inom hans släkt till 1623 då hans sonsons sondotter Vibeke Thott.

Fröllinge, Halland
Foto Mårten Sjöbeck, ca 1920

Holger Rosenkrantz († 1658)
Omkring 1610 gifte Vibeke ThottFödd 1585 sig med Holger Børgesen Rosenkrantz. Efter att hon ärvt Fröllinge 1623 blev den därmed Holgers sätesgård. Samma år lät de uppföra det stenhus som står där än i dag, vilket står på en stentavla:

"Anno 1623 lod erlig og wellbyrdig mand Holger Rosenkrantz Börgesen, Kongl. Maj:tz Befallningsmand paa Island og hans Frue Vibeke Thott bygge dette hus"
År 1635 köpte Holger även Örup i Benestads socken i Skåne. Holger var dansk sjöofficer och åren 1620-1633 var han befallningsman på Island, 1633-1645 dansk länsherre på Gotland och från 1646 med Stavangers län i Norge. De sista tio åren av sitt liv bodde han på Fröllinge.

Fröllinge, Halland
Foto från Hallands Konstmuseum, 1980
Fröllinge, Halland
Fotograf Andreas Engfeldt

Sten Holck († 1704)
Holger Rosenkrantz's dotter Margareta gifte sig med Sten HolckDöd 1704 (Holk) som enligt källorna ska ha varit en "rå narr". Han köpte sig en överstebefattning i Frankrike, men det enda vapendåd han lär ha utfört och är mest ihågkommen för är det mord han utförde. Den 26 april 1676 var Holck på en bjudning till landshövding Johan Hård1617-1691 af Segerstad i Halmstad. På väg därifrån och precis utanför slottet ska han ha kommit i duell med Halmstads stadsmajor Adam Nesner1629-1676 (47) som han stack ihjäl med sin värja (vissa källor uppger dock att han blev skjuten). Som straff fick Holck betala änkan till Nesner 200 daler silvermynt (vissa uppger 2 000). När Holck två år senare inställde sig till riksdagen fick han dock bege sig därifrån eftersom han begått ett dråp och inte fick visa sig inför majestäts ögon.

Om- och tillbyggnader
När Peter Vollmar Brummer var ägare tillkom 1794 det brutna taket och den norra gråstensflygeln uppfördes. År 1882 restaurerades huvudbyggnaden efter arkitekt Magnus Isæus1841-1890 ritningar. Ladugården från 1600-talet ersattes 1888 då den revs och den nya flyttades 500 meter västerut.

Nutid
Fröllinge är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1439 Åke (Aage) Axelsson Thott (genom köp)
- Genom arv föregåendes släktingar
1623 Vibeke Corfitzdatter Thott. Gift med Holger Børgesen Rosenkrantz till Örup
1658 Margrete Rosenkrantz (föregåendes dotter). Gift med Sten Holck
1707 Rigborg Holck (föregåendes dotter)
1728 Anna Birgitta Ahlefelt (genom testamente)
1729 Christian Didrik von Conowen (genom köp)
1731 Anna Maria von Conowen (föregåendes dotter)
1793 Peter Vollmar Brummer (genom köp)
1832 Fredrik Brummer (föregåendes son)
1891 Magnus Brummer (föregåendes son)
1901 Charlotta Brummer (föregåendes dotter)
1945 Gustaf Hermelin (föregåendes son, genom köp)
1975 Släkten Hermelin

Kartinfo för Fröllinge
Koordinater: 56°48'37"N 12°47'32"Ö
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)

Hemsidor:
» Halländska herregårdar
» Hallands historia
» Holger Rosenkrantz
» Holger Rosenkrantz

Inskrivet 2021-09-13 | Uppdaterat 2021-09-16