Björksund Sverige

Plats: I Tystberga socken två mil öster om Nyköping i Södermanland
Känt sedan: 1500-talet
Ny/Ombyggt: 1723-1727 av Nils Gyllenstierna & Ulrika Juliana Brahe
Arkitekt: 1723-1727 Joseph Gabriel Destain (corps-de-logiet)
1740-talet Carl Hårleman (flyglarna)
Koordinater: 58°47'11.3"N 17°16'50.7"E
Björksund Södermanland Historia
Björksund herrgård ligger i Tystberga socken vid Sibbofjärden cirka två mil nordost om Nyköping i Södermanland.

På 1300-talet ingick Björksund i det stora Sundboholmsgodset och lite senare kom det i ätten Grips ägo.

Gyllenstierna
På 1500-talet delades Sundboholmsgodset upp och riksråd Göran Gyllenstierna blev då ägare till Björksund. Släkten Gyllenstierna kom att äga Björksund i 250 år.

Björksund, Södermanland
Konstnär Nils Månsson Mandelgren, ca 1820
Björksund, Södermanland
Foto Dan Samuelsson, 1937

Nils Gyllenstierna
Nils Gyllenstierna
(1670–1731)
Nils Gyllenstierna (1670–1731)
Björksunds byggherre heter Nils Göransson Gyllenstierna af Björksund och Helgö och föddes i Stockholm 1670. Han valde den militära banan och blev volontär i fransk tjänst 1691 och tre år senare ryttmästare vid Norra skånska kavalleriregementet där han 1701 också blev överstelöjtnant. Han deltog i det stora nordiska kriget från sommaren 1702 och deltog i drabbningarna vid Pultusk 1703 och Fraustadt i februari 1706. Vid slaget vid Kalisch i oktober 1706 sårades han svårt men överlevde.

I fångenskap
Han deltog även i Karl XII:s ryska fälttåg och och tre dagar efter slaget vid Poltava i juni 1709 tillfångatogs Nils vid Perevolotjna (forna Tsarryssland, nu Ukraina) efter att den svenska armén kapitulerat. Han satt sedan i fångenskap i tretton år, fram till 1722 då han återkom till Sverige. Under sin fångenskap blev han 1720 befordrad till generalmajor av kavalleriet samt 1721 blev han överste för Livdragonregementet. Efter hemkomsten befordrades han till generallöjtnant 1722 och året därpå till landshövding i Södermanlands län vilket han var fram till 1727 då han blev riksråd. 1723 gifte Nils (53) sig med grevinnan Ulrika Juliana Brahe1704-1765 (19).

Björksund, Södermanland
Foto Göran Ekblom, 1995
Björksund, Södermanland
Foto Jan Norrman, 1997

Byggherre
År 1723 började Nils Gyllenstierna att uppföra den nuvarande huvudbyggnaden vid Björksund. Han hade då varit ägare till godset sedan 1686 då han ärvt det efter sin far Göran Gyllenstierna1632-1686. Som arkitekt anlitade han Joseph Gabriel Destain som även varit arkitekt för Tullgarns slott samt Bergshammar, bägge även de i Södermanland. Byggnadsarbetet pågick fram till 1727 och uppfördes på en sluttning så huvudbyggnaden fick tre våningar åt framsidan men endast två våningar på baksidan. Över mellersta porten finns Gyllenstiernas och Brahes vapen.

Efter Nils död 1731 ärvde sonen Göran Gyllenstierna1724-1799 (7) Björksund. Han lät på 1740-talet uppföra flyglarna där arkitekten var Carl Hårleman. Under 1750-talet uppförde han också Torönsborgs herrgård i Östergötland.

Carl Gabriel Mörner (1737-1828)
Carl Gabriel Mörner var kammarherre hos Lovisa Ulrika 1762 och hovmarskalk 1774–1781 hos prinsessan Sophia Albertina. 1772 gifte Carl sig med Lovisa Ulrika Horn, vars far Gustaf Jakob Horn avrättats 1756 för förräderi efter att ha varit involverad i Lovisa Ulrikas planer på att utvidga kungamakten genom en statskupp. 1776 blev Mörners hustru Lovisa Ulrika ägare till Björksund via köp och arv. Därigenom kom Mörner i besittning av både Björksund samt Torönsborg i Östergötland.

Björksund, Södermanland
Björksund, Södermanland

Nutid
Björksund är privatägt och ej öppet för allmänheten, men vissa jakter anordnas.

År Ägarlängd (urval)
1527 Kerstin Nilsdotter Grip, gift med Göran Gyllenstierna
1576 Nils Göransson Gyllenstierna, riksdrots (föregåendes son)
1601 Göran Nilsson Gyllenstierna, riksamiral (föregåendes son)
1618 Göran Göransson Gyllenstierna, amiral & landshövding (föregåendes son)
1646 Göran Göransson Gyllenstierna, riksråd & greve (föregåendes son)
1686 Nils Göransson Gyllenstierna, militär (föregåendes son)
1731 Göran Nilsson Gyllenstierna, riksmarskalk (föregåendes son)
1776 Carl Gabriel Mörner (föregåendes systerdotters man, genom köp och arv)
1828 Adolf Göran Mörner (föregåendes son)
1845 Oskar och Axel Mörner (föregåendes söner)
1888 Axel Mörner
1911 Nils Göran Mörner (föregåendes son)
1934 Carl Göran Mörner (föregåendes son)
~ Björksund Förvaltnings AB och släkten Mörner

Kartinfo för Björksund
Koordinater: 58°47'11.3"N 17°16'50.7"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers 1954)
• Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes Kungl. Hovbokhandel)

Hemsida:
» Nils Gyllenstierna
» Nils Gyllenstierna (bild)

Inskrivet 2021-08-21 | Uppdaterat 2021-08-22