Torönsborg Sverige

Plats: Vid Dragsviken drygt tre mil sydost om Söderköping i Östergötland
Känt sedan: 1300-talet (Drag, Dräg)
Ny/Ombyggt: 1645 av Göran Gyllenstierna
1750-1756 av Göran Gyllenstierna
Arkitekt: 1750-1756 Carl Hårleman (möjligen)
Koordinater: 58°21'18.3"N 16°44'17.4"E
Torönsborg Östergötland Historia
Torönsborg (även Thorönsborg) ligger på västra delen av Torön vid Dragsviken i Sankt Annas socken drygt tre mil sydost om Söderköping och 18 km nordost om Valdemarsvik i Östergötland.

Drag
Platsen är känd sedan 1300-talet och kallade då för Drag eller Dräg. I slutet av 1500-talet ägdes Drag samt ytterligare sexton gårdar av Göran Eriksson Gyllenstierna.

År 1635 kom Drag till Axel Banér som redan ägde flera gårdar i bygden, bland annat Herrborum. Axels dotter Barbro Banér gifte sig 1657 med sin syssling Göran Gyllenstierna och Drag kom åter i Gyllenstiernas ägo.

Torönsborg, Östergötland
Torönsborg, Östergötland
Från sjösidan. Foto Svenska slott och herresäten ca 1900

Gamla byggnaden
År 1645 fick Drag säteriprivilegier vilket innebar att gården blev skattebefriad och det var endast ett privilegium för adeln. Direkt efter man hade fått privilegierna så började Göran Gyllenstierna1601-1646 af Lundholm att uppföra ett ståndsmässig huvudbyggnad. Denna byggnad låg på udden norr om det nuvarande huset. Göran dog 1646 och Drag gick i arv till Görans son, också han med namn Göran Gyllenstierna1632-1686 (14) och efter sistnämndes död 1686 till hans son Nils Gyllenstierna1670-1731 (16) som senare blev riksråd.

Rysshärjningarna 1719
Under rysshärjningarna längst kusten 1719 förstördes stenhuset från 1645. När härjningarna skedde satt dåvarande ägen Nils Gyllenstierna som krigsfånge i Sibirien men återkom till Sverige 1722. Efter hans död 1731 gick gården vidare till sonen Göran Gyllenstierna (7). År 1737 ska den gamla byggnaden Drag ha varit svårt förfallet med utslagna fönster som spikats igen med bräder.

Torönsborg, Östergötland
Fotograf Andreas Engfeldt
Torönsborg, Östergötland
Foto Jan Norrman 1991

Göran Gyllenstierna
Göran Gyllenstierna
(1724-1799)
Göran Gyllenstierna (1724-1799)
Göran Nilsson Gyllenstierna af Björksund och Helgö föddes 1724 som son till riksrådet och greven Nils Gyllenstierna af Björksund och Helgö och överhovmästarinnan vid kungliga hovet Ulrika Juliana Brahe1704-1765. Arton år gammal blev Göran kammarherre och åtta år senare lagman i Närke 1750-1759 samt i Södermanland 1759-1762. Göran var syskonbarn till Erik Brahe som avrättades 1756 efter statskuppen samma år.

Riksmarskalk
Även fast Göran inte verkar ha varit särskilt politisk intresserad blev han ändå vald till riksråd vid mössornas makttillträde 1765. Efter statsvälvningen 1772 vägrade Gyllenstierna återinträda i rådet. 1781 blev han riksmarskalk och blev då åter riksråd. Sju år senare nedlade han sina ämbeten. Göran var gift med Eva Maria Ribbing af Zernava men paret var barnlöst och när Göran (75) gick bort i Norrköping i maj 1799 dog den grevliga grenen av släkten ut.

Torönsborg, Östergötland
Gröna förmaket. Foto Svenska slott och herresäten
Torönsborg, Östergötland
Salongen. Foto Svenska slott och herresäten ca 1900

Nybyggnad
Senast omkring 1750 borde Göran ha börjat att planera för en ny modernare huvudbyggnad. Vissa uppgifter anger att Carl Hårleman möjligen ska ha varit arkitekten men det har inte kunnat bevisas. Det första huset som uppfördes var den östra envåningsflygeln med åtta rum som är daterad till 1750. Huvudbyggnaden uppfördes därefter i två våningar med en mittrisalit (svagt framskjutande parti) både mot nord- och sydfasaden. Gårdfasadens portal kröntes med Göran och hustru Eva Marias vapen. Mot sjösidan finns årtalet 1756 vilket troligen anger det år huset stod färdigt. Den andra flygeln uppfördes 1761.

Nutid
Torönsborg är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
Göran Gyllenstierna af Lundholm
1635 Axel Banér
1646~ Göran Gyllenstierna (föregåendes son)
1686 Nils Gyllenstierna (föregåendes son)
1731 Göran Gyllenstierna (föregåendes son)
1799 Eva Maria Ribbing af Zernava (föregåendes änka)
1812 Lovisa Ulrika Horn (Göran Gyllenstiernas systerdotter). Gift med Carl Gabriel Mörner af Morlanda
1828 Gustaf Stellan Mörner (föregåendes son)
1829 Carl Olof Stellan Mörner (föregåendes son)
1840-tal Otto Gabriel Mörner (föregåendes kusin)
1855 Adolf Fredrik Mörner och hans kusin Julius Oscar Mörner
1876 Adolf Fredrik Mörner köpte kusinens andel i gården
1881 Gustaf Otto Mörner (föregåendes bror)
1903 Ebba Mörner Adolf Fredrik Mörner (föregåendes änka)
~ Släkten Mörner

Kartinfo för Torönsborg
Koordinater: 58°21'18.3"N 16°44'17.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsida:
» Riksarkivet
» Göran Gyllenstierna (1601-1646)
» Göran Gyllenstierna (1632-1686)
» Nils Gyllenstierna (1670-1731)
» Göran Gyllenstierna (1724-1799)

Inskrivet 2021-08-02 | Uppdaterat 2021-08-03