Ekenäs

Plats:
Vid sjön Teden i Linköpings kommun, Östergötland
Grundat:
1630-1644 av Peder Banér
Om/tillbyggt:
1644 - av Claes Banér
1687-1727 av Mauritz Vellingk
1800-talets mitt
Arkitekt:
Hans Fleming
Abraham Bengtsson Nyström inre renovering (1840-talet)
Arkitektur:
Renässans
Rum:
30 rum, 40 vindskontor och garderober samt 22 källarrum
Koordinater:
Ekenäs Östergötland Historia
Ekenäs ligger i Örtomta socken i Östergötlands län vid sjön Teden. På platsen där nuvarande slottet ligger har det i långa tider funnits byggnader.

I slutet av 1400-talet tillhörde Ekenäs, och de byggnader som då fanns där, släkten Natt och Dag (de yngre Sturarna) och i början av 1500-talet släkten Ulvätten. En av Banérssläktens fogdar sägs ha haft en gård på platsen där slottet nu ligger. Källarvalven i nuvarande slottet är från den tiden då Stureätten vistades på slottet under 1500-talet.
Ekenäs
Foto deruneinholbare, flickr - 2008

1600-talet
Banér På 1630-1640 talet fick slottet sitt nuvarande renässansstil då riksrådet Peder (Per) Banér (som även ingick i förmyndarregeringen för drottning Kristina) byggde upp det. Peder dog innan slottet var färdigbyggt men hans son, Claes Banér övertog byggandet. Inspirationskällan sägs vara slottet Sturefors som ligger ute på en udde i sjön Erlången i Östergötland.
Slottet är ett av Sveriges finaste 1600-talsslott och har under nästan hela denna period tillhört släkten Banér.
1675 ärvde riksrådet Gustaf Banér Ekenäs men reduktionen drabbade honom hårt och 1683 var han tvungen att sälja. Vid den tidpunkten omfattade godset 31 hemman som var belägna i fem socknar. Under lång tid var det ägarna till Ekenäs som tillsatte både kyrkoherde och komminister i Örtomta pastorat.
En kort tid - åren 1683-1687, ägde handelsmannen och kommissarien Isak Breant godset.

1700-talet
Mellan åren 1687-1727 ägde generalguvernören och kungliga rådet Mauritz Vellingk Ekenäs. Under dennes tid som ägare uppkom två flyglar och det röda bostadshuset nedanför slottet. Vellingk sägs ha varit en maktlysten person som drog på sig en del fiender som till slut gjorde livet surt för honom. 1727 dömdes han att mista liv, ära och gods - straffet ändrades dock till livstids fängelse.
Samma år (1727) kom Ekenäs återigen att tillhöra släkten Banér genom att Vellingks dotter, Ulrika Kristina gifte sig med generallöjtnant Johan Banér.
Ekenäs
Foto Tor Svensson - 2006

1800-talet
I mitten av 1800-talet skedde stora förändringar på slottet, bland annat ersattes riddarsalen (som rymt mer än halva övervåningen) med en lång korridor inklusive ett antal sov- och gästrum samt en kyrksal. Ansvarig för dessa renoveringar var Abraham Bengtsson Nyström. Dock finns en del av den fasta 1600-talsinredningen kvar och i sjötornets övre rum finns en bevarad takmålning och en väggfris från samma tid. Släkten Banér ägde slottet till 1879 då det såldes till greve Philip Otto Leonard Klingspor.

Nutid
Fram till 1934 bodde Klingspors dotter ensam kvar i slottet, varefter det blev obebott. Den nuvarande ägaren (Bergengren) har dock restaurerat det och återskapat såväl exteriör som interiör och slottet visas nu som museum. 1974 blev det förklarat som byggnadsminne.

Slottsspöket
Enligt en sägen skall en pojke som hette Nisse ha blivit inlåst i källaren av Vellingk och sedan blivit kvarglömd där. Pojken svalt ihjäl och sägs nu spöka på slottet.
Ekenäs
Foto Berit Wallenberg , RAÄ - 1926
Kartan visar platsen för Ekenäs
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress:
Ekenäs slott, 585 94 Linköping
Telefon:
0736-50 24 20 (ej sms)
E-post:
slottsfogde@ekenasslott.se
Web:
Källor
Böcker:
Svenska slott och herrgårdar - Fredric Bedoire

Hemsidor:
» Runeberg.org
» ekenasslott.nu
» wikipedia, Ekenäs slott

CD-skivor:
SBL - Svenskt Biografiskt Lexikon, band 2
SBL - Svenskt Biografiskt Lexikon, band 6
SBL - Svenskt Biografiskt Lexikon, band 21
Inskrivet 2007-05-01 | Uppdaterat 2017-02-23
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Mathias     Datum: 2008-12-17 03:47:03
Tja! Du skrev att du inte har varit vid Ekenäs slott, då kan jag föreslå att åka till Riddarspelen. Då får du känna lite från "dåtiden" med armborst skytte, mat från förr, plus riddarspel. Själv är jag 23 år och tycker att det är väldigt intressant och kul. Så se till att boka in det till nästa år.
Av: Nina Ringbom     Datum: 2008-08-27 22:10:47
Ekenäs har jag aldrig varit vid - fast jag skulle bra gärna vilja åka och se det :-)
Av: Mattias Johansson     Datum: 2008-08-27 22:07:26
Ekenäs ligger väldigt snyggt. Kameran kommer fram redan i bilen när man närmar sig slottsklippan. Interiören är väl inte jätteunik, men guidningarna är levande och intressanta.

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27