Alnarp

Plats:
Cirka en mil frå Malmö, Lomma kommun, Skåne.
Grundat:
1100-talet
Om/tillbyggt:
1756
1859-1862 av Oscar I
Arkitekt:
Ferdinand Meldahl (1859-1862)
Arkitektur:
Fransk renässans
Koordinater:
Alnarp Skåne Historia
Alnarp (Allerup, Allnerup) slott ligger cirka en mil från Malmö i Lomma kommun i Skåne.

Gården nämns första gången redan på 1100-talet och kallades då Allerup.

1500-talet
Under 1500-talet var Erik Krummedige ägare till Allerup sätesgård. Han var danska kungens rådgivare och en av dem som 1536 skrev under Kristian III:s beslut om att de katolska prästerna skulle berövas sina jordiska egendomar.
Omkring 1561 blev Eske Brok ägare till "Allnerup". Han köpte också Ellinge i västra Sallerups socken samt Örtofta och ägde även flera gårdar i övriga Danmark.

Vykort från Lindebilder.se

1600-talet
Fram till 1658 låg byggnaden på dansk mark och kallades då för Alnerup. Efter freden vid Roskilde 1658 övergick stenhuset till svenskarna och samma år donerade Karl X Gustav byggnaden till stadens kommendant, Johan von Essen.

Foto Kulturen - KM 85976.3060 - 1972

1700-talet
När Skåne 1729 fick ny länsindelning fick den förste landshövdingen i Malmöhus län, Johan Cronman, Alnarp som sommarresidens. Då bestod byggnaden av ett envåningshus av korsvirke med väggar och tak av tegel, samt en stor ladugård med flera längor som låg i en fyrkant. Det gamla huset rustades upp 1756 och tio år senare var det fortfarande i bruk men 1781 såldes det och revs ned.

1800-talet
År 1858 övergick Alnarp från den sista arrendatorn till Lantbruksinstitutet. Nuvarande slottet grundades 11 april 1859 av Oscar I och stod klart 1862 efter ritningar av den danske arkitekten Ferdinand Meldahl. När det var färdigbyggt 1862 bildades Alnarps lantbruksinstitut och de nya studenterna flyttade in.

Foto Kulturen - KM 85976.7190 - 1973

Nutid
1903 döptes institutet om till Alnarps lantbruks- och mejeriinstitut och när också en trädgårdsutbildning tillkom 1933 fick de byta namn igen, nu till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. Institutet upphörde 1974 och blev en del av Lantbrukshögskolan och 2004 bildade Alnarp en egen fakultet inom Sveriges Lantbruksuniversitet.
Kartan visar platsen för Alnarp
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Skånska herrgårdar under svensk tid - H.H. von Schwerin (1934)
Stora boken om skånska slott och herrgårdar - Jonny Ambrius

Hemsida:
» Erik Krummedige

PDF:
» malmo.se
Inskrivet 2018-09-12 | Uppdaterat 2018-09-22
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27