Alnarp

Plats: Cirka en mil frå Malmö, Lomma kommun, Skåne.
Grundat: 1100-talet
Ombyggt: 1756
1859-1862 av Oscar I
Arkitekt: Ferdinand Meldahl (1859-1862)
Arkitektur: Fransk renässans
Koordinater:  55°39'22.0"N 13°04'52.0"E
Alnarp Skåne Historia
Alnarp (Allerup, Allnerup) slott ligger cirka en mil från Malmö i Lomma kommun i Skåne.

Gården nämns första gången redan på 1100-talet och kallades då Allerup.

1500-talet
Under 1500-talet var Erik Krummedige ägare till Allerup sätesgård. Han var danska kungens rådgivare och en av dem som 1536 skrev under Kristian III:s beslut om att de katolska prästerna skulle berövas sina jordiska egendomar.
Omkring 1561 blev Eske Brok ägare till "Allnerup". Han köpte också Ellinge i västra Sallerups socken samt Örtofta och ägde även flera gårdar i övriga Danmark.

Vykort från Lindebilder.se

1600-talet
Fram till 1658 låg byggnaden på dansk mark och kallades då för Alnerup. Efter freden vid Roskilde 1658 övergick stenhuset till svenskarna och samma år donerade Karl X Gustav byggnaden till stadens kommendant, Johan von Essen.

Foto Kulturen - KM 85976.3060 - 1972

1700-talet
När Skåne 1729 fick ny länsindelning fick den förste landshövdingen i Malmöhus län, Johan Cronman, Alnarp som sommarresidens. Då bestod byggnaden av ett envåningshus av korsvirke med väggar och tak av tegel, samt en stor ladugård med flera längor som låg i en fyrkant. Det gamla huset rustades upp 1756 och tio år senare var det fortfarande i bruk men 1781 såldes det och revs ned.

1800-talet
År 1858 övergick Alnarp från den sista arrendatorn till Lantbruksinstitutet. Nuvarande slottet grundades 11 april 1859 av Oscar I och stod klart 1862 efter ritningar av den danske arkitekten Ferdinand Meldahl. När det var färdigbyggt 1862 bildades Alnarps lantbruksinstitut och de nya studenterna flyttade in.

Foto Kulturen - KM 85976.7190 - 1973

Nutid
1903 döptes institutet om till Alnarps lantbruks- och mejeriinstitut och när också en trädgårdsutbildning tillkom 1933 fick de byta namn igen, nu till Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. Institutet upphörde 1974 och blev en del av Lantbrukshögskolan och 2004 bildade Alnarp en egen fakultet inom Sveriges Lantbruksuniversitet.
Kartan visar platsen för Alnarp
Koordinater:  55°39'22.0"N 13°04'52.0"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Skånska herrgårdar under svensk tid - H.H. von Schwerin (1934)
Stora boken om skånska slott och herrgårdar - Jonny Ambrius

Hemsida:
» Erik Krummedige

PDF:
» malmo.se
Inskrivet 2018-09-12 | Uppdaterat 2018-09-22
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.
Av: Fel?     Datum: 2019-09-12 21:07:08
tysk slott blandat med alnarp i lomma skåne
Av: Carl Ädelroth     Datum: 2019-05-05 20:46:42
Härlig artikel! Som Lommabo är slottet alltid en mäktig syn varenda gång man tar en promenad i den underbara parken runtomkring. /Carl

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-01-05