Hedenlunda

Plats: 9 km söder om Flen, Vadsbro socken, Södermanland
Grundat: 1300-talet
Ombyggt: 1780 av Helena Magdalena Wrangel
1884 av Eva Anna Maria Adelswärd & Fredrik von Rosen
Arkitekt: Fredrik Wilhelm Hoppe (1780)
Gustaf Clason (1884)
Koordinater:  58°59'32.1"N 16°35'39.9"E
Hedenlunda Södermanland Historia
Hedenlunda slott ligger ett stenkast från Hedenlundasjön i Vadsbro socken, cirka 9 km söder om staden Flen i Södermanland.

Första gången Hedenlunda omtalas är i en skrift som är daterat 8 september 1336 då gården på latin kallas för Hendenlundum. Då namnges också för första gången ägaren som hette Karolus in Hendenlundum, som troligen var en av traktens stormän. Under årens lopp har även namnen Hendalunda, Hendelunda och Hänlunda förekommit.
Hedenlunda
Teckning Thora Thersner - cirka 1850-talet

1400 & 1500-talen
På 1400-talet ägdes dåvarande byggnad av släkten Färla vid Bergshammar på Fogdön. Sen är det lite oklart vem ägarna var men på 1570-talet var hertig Karl (senare kung Karl IX) ägare till Hedenlunda. Han skänkte 1582 gården till skotten Hans Stuart.
Hedenlunda
Målning Alexander Nay - 1869

Hans Stuart
Efter att hans fartyg kapats 1565 hamnade skotten Hans Stuart i dansk fångenskap i Varberg (som då tillhörde Danmark). Efter att svenskarna intagit Varberg fördes Stuart till Uppsala men frigavs efter ett tag med hjälp av skottar som var i svensk tjänst. Han avancerade snart och blev så småningom ryttmästare åt Erik XIV och kom senare i hertig Karls tjänst. 1579 blev han svensk adelsman och fick 1585 tillstånd av den skotske kungen Jacob VI att använda släktens vapen i Sverige, vilket visade att han tillhörde släktgrenen Stewart av Avandale/Ochiltree.
Hedenlunda
Vykort från Lindebilder.se - början av 1900-talet

1600-talet
Efter Hans Stuarts död 1618 ärvdes gården av sonen Anders Stuart som lät ändra namnet Hänlunda, som den dittills kallats, till Hedenlunda. Byggnaden ägdes sen av släkten Stuart i drygt hundra år varefter det tillfälligt gick över till kronan men köptes 1684 av landshövding Henrik Falkenberg av Trystorp.
Hedenlunda
Foto Linda-Pauline Pehrsdotter Arousell

1700-talet
År 1753 ärvde Helena Magdalena Wrangel slottet efter sin man, Carl Fredrik Hamilton (48) som hastigt avlidit genom ett svårt slaganfall. Helena Magdalena kom att äga Hedenlunda i nästan 60 år. I november 1769 höll hon bröllop för friherre Kjell Christopher Barnekow av Vittskövle (39) och friherrinnan Ulrica Christina Hamilton av Hageby (21) då de gifte sig.
Elva år senare beslöt Helena Magdalena sig för att bygga ett nytt slott och efter ritningar av överstelöjtnant Fredrik Wilhelm Hoppe lät hon 1780 uppföra en helt ny byggnad, som fram till dess bestått av en lång träbyggnad med fyra flyglar. Nu uppfördes i stället en byggnad i sten och placerades lite närmare sjön än föregångaren och endast två av de fyra flyglarna bevarades.
Hedenlunda
Foto Linda-Pauline Pehrsdotter Arousell

1800-talet
Fram till 1812 ägdes gården av Helena Magdalena Wrangel och de kommande ägarna fram till 1952 var från släkterna Bonde, Hamilton, Adelswärd och von Rosen.

1900-talet
1952 köptes Hedenlunda av Ana (AB Nyköpings Automobilfabrik) och blev därefter ett säte för Saabs, samt senare Saab-Scanias högsta ledning. Många PR-jippon hölls vid slottet, bland annat presenterades i februari 1965 Saab Sonett II och en tidig höst 1993 stod det över 50 nya Saab 900 uppställda utanför slottet.
En av dem som utnyttjade Hedenlunda mest var Marcus Wallenbergs nära vän diplomaten och politikern Erik Boheman, som gav både Saab och Hedenlunda en officiell status eftersom han höll nästan alla sina middagar och styrelsemöten på slottet.
Hedenlund
Flygfoto över Hedenlunda slott

2000-talet
Efter att Saab och Scania gått skilda vägar såldes Hedenlunda och är sedan 2010 privatägt och bedrivs idag som konferensanläggning. Man kan även tillbringa en weekend här med spa eller varför inte gifta sig på slottet?

Årtal Ägare
1382 Prosten Jacob Jonsson i Forssa
? Biskop Thord i Strängnäs
1437 Ebbe Bengtsson Färla
1544 Nils Olofsson Hård af Segerstad
1570-talet Hertig Karl
1582 Hans Stuart
1618 Kammarherre Anders Stuart
1679 Britta Maria Stuart
1684 Landshövding Henrik Falkenberg av Trystorp
1691 Christina Maria Kruse av Kajbala
1727 General Hugo Johan Hamilton af Hageby
1748 Hovmarskalk Carl Fredrik Hamilton
1753 Helena Magdalena Wrangel av Adinal
1812 Charlotta Fredrika Bonde, gm greve Johan Gustav Bonde av Björnö
1813 Greve Nils Bonde av Björnö
1849 Lantmarskalk greve Henning Hamilton
1856 Friherre Seth Adelswärd på Adelsnäs
1868 Eva Anna Maria Adelswärd, gift von Rosen
1944 Greve Adolf von Rosen
1952 AB Farming (dotterbolag till AB Nyköpings Automobilfabrik) (ANA)
2010 - Cemoni Olsson
Kartan visar platsen för Hedenlunda
Koordinater:  58°59'32.1"N 16°35'39.9"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Hedenlunda, 642 94 Flen
Telefon: 0157-754 00
E-post: info@hedenlundaslott.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor
Böcker:
Slott och herrgårdar i Sverige - Fritzes Kungl. Hovbokhandel (1945)
Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar - Jane Hellstedt (2003)

Hemsida:
» media.basetool.se (ägarlängd)
» runeberg.org (Hänlunda)
» books.google.se (Saab)
» archive.org
» Hans Stuart
» ulfhlars.se (Avandale/Ochiltree)
Inskrivet 2018-08-10 | Uppdaterat 2018-08-10
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.
© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-09-19