Egeskov, Danmark

Plats: Ca 17 mil västsydväst från Köpenhamn
Grundat: 1400-talet av Frands Brockenhuus
Ombyggt: 1545-1554 av Frands Brockenhuus
1884-1886
Arkitekt: Troligen Marten Bussert (1545-1554)
Helgo Zettervall (1884-1886)
Rum: 66
Koordinater:  55°10'34.1"N 10°29'24.8"E
Egeskov Syddanmark Historia
Egeskov slott ligger drygt 17 mil västsydväst från Köpenhamn i Kværndrup socken på Fyn i den danska regionen syddanmark.
Där Egeskov slott idag ligger fanns det en större gård redan på 1400-talet. I ett gammalt dokument från 1405 får man veta att gården, Egeskovgaard då tillhörde Ludeke Skinkel, som var från en gammal Holsteinsk adelssläkt. Denne hade i sina unga år försörjt sig på sjöröveri men hade i slutet av 1380-talet slutit fred med både drottning Margrethe och Hansastäderna. Egeskov gård ägdes av släkten Skinkels manliga och kvinnliga medlemmar fram till 1545.
Egeskovs slott
Foto taget av mig juli 2018

1500-talet
När den berömda danska fältherren Frands Brockenhuus år 1545 gifte sig med Anne Tinhuus (Skinkel) förde hon via giftermålet med sig gården vid Egeskov som hon fått av sina föräldrar.
Samma år som Frands gifte sig med Anne hade han blivit utnämnd till länsman i Nyborg. Eftersom det är stora likheter mellan Nyborgs slott och Egeskov är det troligt att Frands använde sig av den kungliga byggmästaren Morten Bussert (även nämnd som Martin Bussart) när han uppförde Egeskov. Bussert kan dock inte ha varit med till slottet var färdigbyggt för han dog 1553 vilket gör att en annan byggmästare måste ha slutfört arbetet.

Egeskov stod färdigt 1554 - och eftersom det var oroliga tider hade man byggt det som en ointaglig borg mitt ute i en sjö. Frands Brockenhuus kan dock inte ha tillbringat så mycket tid på sitt nya slott eftersom hans befattning krävde att han vistades på andra ställen. Som så ofta förr i tiden blev det därför kvinnorna, i det här fallet Anne, som fick ta den dagliga ledningen av gården och folket. Anne satt som husfru på Egeskov fram till 1565 då hon dog och begravdes i Kværndrup kyrka.
Egeskovs slott
Foto taget av mig juli 2018

Frands Brockenhuus (1518-1569)
Frands Brockenhuus var högt skattad av danska kungen och användes till många olika uppdrag. 1562 blev han medlem av krigsrådet och två år senare utsågs han till befälhavare över fotfolket i kriget mot Sverige. För sin undsättning av Akershus fästning blev han 1567 riksmarsk. Han deltog även i tåget till Sverige 1567-1568. Under det nordiska sjuårskriget och belägringen av Varberg träffades Frands av en kula i benet (31 okt. 1569) som gjorde slut på hans liv 14 dagar senare i Halmstad.
Egeskovs slott
Foto taget av mig juli 2018

Laurids Brockenhuus (1552-1604)
Frands och Annes enda son, Laurids Brockenhuus, blev följaktligen föräldralös vid 17 års ålder, då han också ärvde Egeskov. Han växte upp till en ganska våldsam ung man som kom i åtskilliga konflikter och som bland annat hade ett kvinnomord på sitt samvete. År 1570 utfärdades även ett förlikningsbrev mellan han och Ivar Kraas "om slagsmål".
Nitton år gammal (1571) firade Laurids sitt bröllop på Egeskov med den åtta år äldre Karen Skram. De fick tillsammans nio barn men bara fem döttrar nådde vuxen ålder.
Egeskovs slott
Foto taget av mig juli 2018

Rigborg och Frederiks sorgliga romans
En av Laurids och Karens döttrar hette Rigborg och hon sändes till hovet för att uppvakta drottningen. Där lärde hon känna Frederik Rosenkrantz som hon inledde ett förhållande med. De fick tillsammans en son, och eftersom barnet föddes utanför äktenskapet blev det givetvis stor skandal. Frederik var dessutom redan trolovad med en annan kvinna så något äktenskap gick inte heller att ingå för att dämpa skandalen.
Rigborgs far, Laurids, blev totalt galen och begärde att de skulle dömas i en riktig domstol – han tog ingen hänsyn till att det var hans egen dotter. Händelsen gick också både till process och dom - Rosenkrantz dömdes till att bli ärelös och att mista två av sina fingrar. Sistnämnda straff mildrades till att han skulle bege sig till Ungern för att kämpa mot turkarna, vilket han också gjorde. År 1602 omkom han, 28 år gammal, vid en olyckshändelse då han ville skilja två duellanter åt.
Egeskovs slott
Foto taget av mig juli 2018

Rigborg dömdes till livstids inspärrning – hon spärrades in ett rum på Egeskov där hon fick maten in genom ett hål i den igenmurade dörren. Där satt hon i fem år tills hennes far dog då hon blev utsläppt igen. Sonen, Holger Rosenkrantz, som Rigborg och Frederik fått 1599, togs givetvis ifrån dem, men han växte upp och blev med tiden en duktig officer. Så småningom blev han också erkänd som en "äkta" Rosenkrantz och blev stamfar till den norska ätten Rosenkrantz på Rosendal.

Många anser att det var Frederik Rosenkrantz resa till London, tillsammans med sin kusin Knud Gyldenstierna, som inspirerade William Shakespeare till användandet av namnen Rosencrantz och Guildenstern i skådespelet Hamlet.
Egeskovs slott
Foto taget av mig juli 2018

1600-talet
År 1616 blev Jakob Ulfeldt (51) ägare till Egeskov. Att han tänkte flytta och bosätta sig på slottet blev tydligt då han lät flytta alla sina döda förfäders kistor från Vindinge kyrka till den närmare belägna kyrkan Kværndrup, där han även lät inreda ett mausoleum för sin släkt.
Tillsammans med sin hustru, Birgitte Brockenhuus fick han 17 barn, bland annat den kända Corfitz Ulfeldt som 30 år gammal gifte sig med Kristian IV:s 15-åriga dotter, Leonora Christina.
Efter Jakob Ulfeldts död 1630 ägde hans barn gemensamt Egeskov i tio år, och under resten av 1600-talet bytte slottet ägare fem gånger.

1700-talet
Slottsparken på Egeskov anlades av Niels Krag d.y. mellan åren 1722-1740 då han ägde slottet. Efter Niels död 1740 övertogs Egeskov av hans änka, Sofie Juel, som sedan hade det som sitt änkesäte i 44 år. 1784 sålde hon slottet till Henrik Bille-Brahe (75). Billesläkten äger än idag slottet.
Egeskovs slott
Foto taget av mig juli 2018

1800-talet
Mellan åren 1884-1886 genomgick slottet en genomgripande ombyggning och restaurering som utfördes av den svenska arkitekten Helgo Zettervall.

1900-nutid
Egeskov är känd för att vara Europas bäst bevarade renässansslott med vallgravar, och parken vid Egeskov har bland annat kallats för "Danmarks vackraste park". År 2006 tilldelades parken "Havens Dags Pris".

Till slottet hör också tre stora hallar som rymmer veteranmuseer där man bland annat kan få se bilar, brandbilar, motorcyklar, mopeder, cyklar och flyg. Dessutom finns ett lantbruksmuseum, dockhus, hästvagnsmuseum och en gammal smedja. Allt detta, samt slottet och parken, kan man besöka från slutet av april till slutet av september.

 Inspelningsplats för:
» Den Anden Verden (2016)
» Shanes eventyrlige jul (2012)
Egeskovs slott
Foto Ariel/Dansk Luftfoto - 1989
Kartan visar platsen för Egeskov
Koordinater:  55°10'34.1"N 10°29'24.8"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor
Böcker:
Danske slotte og herregårde – Sydfyn (8)

Hemsidor:
» egeskov.dk
» Runeberg.org
» finnholbek.dk
» Frederik Rosenkrantz
Inskrivet 2008-03-16 | Uppdaterat 2017-04-14
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.
Av: Peter Sjösten från Halmstad i      Datum: 2017-10-23 08:59:21
Fantastiskt med det vackra slottet och dess historia. Men den vackraste av alla som har varit på slottet är ju Susanne Vind
© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-09-19