Gärsnäs

Plats:
ca 30 km från Ystad i Gärsnäs, Östra Herrestads socken, Skåne
Grundat:
1300-talet
Om/tillbyggt:
1640-talet av Falk Lykke
1873 av Henrik Rosenkrantz
Arkitekt:
Arkitektur:
Romantisk renässansstil
Rum:
26
Koordinater:
Gärsnäs Skåne Historia
Gärsnäs slott ligger vid Tommarpsån i Gärsnäs i Östra Herrestads socken i Skåne.

Gärsnäs har anor som sträcker sig tillbaka till 1300-talets mitt, då det skrevs Gyorthesnaes. Ägare då var Gjord Jensen Drefelt vars arvingar behöll egendomen till senare delen av 1500-talet.

Man tror att den nuvarande centrala huskroppen är den ursprungliga 1500-talsbyggnaden, eller möjligen även den första byggnaden från 1300-talet, med kryssvalv i källaren och med tjocka kalkstensmurar.
Gärsnäs
Teckning Okänd - 1875

1600-talet
På 1630-talet sålde Anders Sinclair Gärsnäs till storgodsägaren Falk Lykke, som även ägde Bollerup och Kronovall i Skåne samt Skovgaard på Själland. Han var en av Danmarks främsta män med en gedigen utbildning. Han sägs ha kunnat både tala och skriva tyska, franska, italienska, spanska samt engelska. Efter att ha tillbringat ett par årtionden i utländsk krigstjänst återvände han till Danmark. Från 1612 fram till sin död 1650 var han bland annat länsherre i Kristianopel, Visborgs slott (1625-1627) och Sankt Peders klosters län (1627-1650).
Han var gift med Kirsten Rantzau, men de fick inga efterlevande barn.
Gärsnäs
Foto Jane Lindbladh - 2007

När Lykke köpte Gärsnäs var det ett rektangulärt stenhus i tre våningar. Intill detta hus byggde Lykke en tvåvåningslänga så att anläggningen fick en T-formad plan. På tillbyggnadens västsida restes ett kvadratiskt trapptorn med förbindelse till de båda våningarna och med kryssvälvd källare.
Eftersom Lykke dog 1650 utan några arvingar så övergick Gärsnäs till hustruns brorson, kammarherren Henrik Rantzau.
Gärsnäs
Foto Jane Lindbladh - 2007

1800-talet
År 1848 ärvde Ulrika Sofia Elisabeth Schönström Gärsnäs efter sin bror. Fyra år senare sålde hon gården till sin son, Henrik Rosencrantz. Det var under hans tid som Gärsnäs på 1870-talet fick det utseende det har idag. Till sin hjälp hade han den danske arkitekten Ferdinand Meldahl.
Gärsnäs
Foto Kulturen - KM 85976.5531

1900-nutid
Gärsnäs var i släkten Rosencrantz ägo fram till 1931 då det såldes till en Thure Nilsson, varefter det gick i arv några generationer. Det såldes sedan igen 2003 samt 2009.
Kartan visar platsen för Gärsnäs
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Handbok för resor till Skånska slott - Ragnar Lönnäng
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (III)

PDF:
» Falk Lykke
» Ferdinand Meldahl
Inskrivet 2017-05-25 | Uppdaterat 2017-05-25
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27