Gärsnäs Sverige

Plats: ca 30 km från Ystad i Gärsnäs, Östra Herrestads socken, Skåne
Känt sedan: 1300-talet (Gyorthesnaes)
Ny/Ombyggt: 1640-talet av Falk Lykke
1873 av Henrik Rosenkrantz
Arkitekt: 1873 Ferdinand Meldahl
Arkitektur:Romantisk renässansstil
Rum:26
Koordinater: 55°31'58.1"N 14°10'36.5"E
Gärsnäs Skåne Historia
Gärsnäs slott ligger vid Tommarpsån i Gärsnäs i Östra Herrestads socken i Skåne.

Medeltid
Gärsnäs har anor som sträcker sig tillbaka till 1300-talets mitt då det skrevs Gyorthesnaes. Ägare då var Gjord Jensen Drefelt vars arvingar behöll egendomen till senare delen av 1500-talet.

Man tror att den nuvarande centrala huskroppen är den ursprungliga 1500-talsbyggnaden, eller möjligen även den första byggnaden från 1300-talet, med kryssvalv i källaren och med tjocka kalkstensmurar.

Gärsnäs, Skåne
Bild från Skånska herregårdar 1852-1863
Gärsnäs, Skåne
Teckning från Nordiska taflor 1875

Falk Lykke (1583-1650)
På 1630-talet sålde Anders Sinclair Gärsnäs till storgodsägaren Falk Lykke som även ägde Bollerup borg och Kronovall i Skåne samt Skovgaard på Själland. Han var en av Danmarks främsta män med en gedigen utbildning. Han sägs ha kunnat både tala och skriva tyska, franska, italienska, spanska samt engelska. Efter att ha tillbringat ett par årtionden i utländsk krigstjänst återvände han till Danmark. Från 1612 fram till sin död 1650 var han bland annat länsherre i Kristianopel, Visborgs slott (1625-1627) och Sankt Peders klosters län (1627-1650). Han var gift med Kirsten Rantzau, men de fick inga efterlevande barn.

Tillbygnad
När Lykke köpte Gärsnäs var det ett rektangulärt stenhus i tre våningar. Intill detta hus byggde Lykke en tvåvåningslänga så att anläggningen fick en T-formad plan. På tillbyggnadens västsida restes ett kvadratiskt trapptorn med förbindelse till de båda våningarna och med kryssvälvd källare. Eftersom Lykke dog 1650 utan några arvingar så övergick Gärsnäs till hustruns brorson, kammarherren Henrik Rantzau.

Gärsnäs, Skåne
Foto Jane Lindbladh 2007

1800-talet
År 1848 ärvde Ulrika Sofia Elisabeth Schönström Gärsnäs efter sin bror. Fyra år senare sålde hon gården till sin son, Henrik Rosencrantz. Det var under hans tid som Gärsnäs på 1870-talet fick det utseende det har idag. Till sin hjälp hade han den danske arkitekten Ferdinand Meldahl.

1900-nutid
Gärsnäs var i släkten Rosencrantz ägo fram till 1931 då det såldes till en Thure Nilsson, varefter det gick i arv några generationer. Det såldes sedan igen 2003 samt 2009.

År Ägarlängd (urval)
1350 ca Gjord Jensen Drefelt
~ Niels Olofsen
1401/1497 Tuve Nielsen
1411 Gjord Gjordsen
1435 Saxe Karlsen
1444,1445,1489 Jens Gjordsen
1447 Niels Gjordsen. Gift med Ingeborg Holgersdatter Ulfstand
1490 ca Gjord Nielsen och hans syster (föregåendes barn). Systern sålde sin del till Påvel Laxmand, vars änka Kerstin Banér gifte sig med Gjord
~ Ingeborg Gjordsdatter Drefelt (föregåendes dotter)
1551 Anne Pedersdatter Galt (föregåendes dotter). Gift med Erik Kaas
~ Kirsten Kaas (föregåendes dotter)
1630-tal Falk Lykke (genom köp)
1650 Kirsten Fransdatter Rantzau (föregåendes änka)
~ Henrik Rantzau (föregåendes brorson)
~ Gustaf Banér, genom köp, men återgick till släkten Rantzau igen
1680-tal Drogs in till svenska krona för en skuld
1702 Jöran Adlersten (genom köp)
1713 Ingrid, Christina, Ulrika & Maria (föregåendes döttrar). Gården delades i fyra delar
1721 Vilhelm Lindenstedt (köpte Ulrikas del)
1723 Vilhelm Lindenstedt & Olof Dagström (köpte Ingrids del)
1771-1795 Albrekt Schönström, 1/13-del genom testamente. Löste in alla lotter utom 1/13-del
1796 Hedvig Sofia von Schantz (föregåendes änka). Löste in den återstående 1/13-delen
1816 Per & Ulrika Schönström (föregåendes barn)
1848 Ulrika Schönström (genom arv broderns del)
1852 Henrik Enok Rosenkrantz (föregåendes son)
1908 Mette-Margarete Rosenkrantz (föregåendes dotter)
1923 Föregåendes sterbhus
1931 T. Nilsson (genom köp)
~ Genom arv släkten Nilsson

Kartinfo för Gärsnäs
Koordinater: 55°31'58.1"N 14°10'36.5"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Handbok för resor till Skånska slott (Lönnäng)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Slott och herresäten i Sverige, Skåne (Allhems)

Hemsida:
» Falk Lykke
» Ferdinand Meldahl

Inskrivet 2017-05-25 | Uppdaterat 2021-06-09