Isak Gustaf Clason

Titel:
Arkitekt
Född:
1856 i  Rottneby
Död:
1930 i Dalarna
Verk, ombyggnader eller renoveringar: (urval)
* Hjularöd slott, Skåne (1894–1897)
* Kronovalls slott, Skåne
* Tyresö slott, Södermanland
* Rockelstads slott, Södermanland
* Telegrafhuset i Göteborg (1891)
* Rådhuset i Eskilstuna (1893)
* Rosenska huset i Stockholm (1896)
* Ingenjör O Platins hus, Göteborg
* Skånska hypoteksföreningens hus i Lund
* Rådhuset i Södertälje (1921)
* Adelsnäs, Åtvidaberg, Östergötland
* Bünsowska huset, Stockholm 1886-1887
* Södra Kedums kyrka, Västergötland, 1888
* Adelswärdska huset, Stockholm 1888-1890
* Nordiska museet, Stockholm (första skissen 1889 tillsammans med M Isaeus) 1889-1907
* Lejondal, Uppland 1889-1891
* Castenhof, Göteborg 1890-1891
* Västergötland Södra Kedums kyrka

För komplett lista se kulturnav.org

Historia
Studentexamen i Stockholm 1874 samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1874-1879.
Kungliga Akademien för De Fria Konsterna 1879-1881.
Egen verksamhet tillsammans med Kasper Salin 1881-1882.
Egen verksamhet i Stockholm från 1887.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1887-1890, förste intendent 1905-1917, byggnadsråd i Byggnadsstyrelsen 1917-1923, ställföreträdande generaldirektör 1918.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
» kulturnav.org
* Svensk arkitektur - Henric Andersson & Fredric Bedoire

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-07-01