Isak Gustaf Clason

Titel:
Arkitekt
Född:
1856 i  Rottneby
Död:
1930 i Dalarna
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

Hjularöd slott, Skåne (1894–1897)
Kronovalls slott, Skåne
Tyresö slott, Södermanland
Rockelstads slott, Södermanland
• Telegrafhuset i Göteborg (1891)
• Rådhuset i Eskilstuna (1893)
• Rosenska huset i Stockholm (1896)
• Ingenjör O Platins hus, Göteborg
• Skånska hypoteksföreningens hus i Lund
• Rådhuset i Södertälje (1921)
• Adelsnäs, Åtvidaberg, Östergötland
• Bünsowska huset, Stockholm 1886-1887
• Södra Kedums kyrka, Västergötland, 1888
• Adelswärdska huset, Stockholm 1888-1890
• Nordiska museet, Stockholm (första skissen 1889 tillsammans med M Isaeus) 1889-1907
• Lejondal, Uppland 1889-1891
• Castenhof, Göteborg 1890-1891
• Västergötland Södra Kedums kyrka

För komplett lista se kulturnav.org

Historia
Studentexamen i Stockholm 1874 samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1874-1879.
Kungliga Akademien för De Fria Konsterna 1879-1881.
Egen verksamhet tillsammans med Kasper Salin 1881-1882.
Egen verksamhet i Stockholm från 1887.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1887-1890, förste intendent 1905-1917, byggnadsråd i Byggnadsstyrelsen 1917-1923, ställföreträdande generaldirektör 1918.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
» kulturnav.org
• Svensk arkitektur - Henric Andersson & Fredric Bedoire

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13