Slottsguiden.info

Jag heter Nina Ringbom och skriver om slott, palats & borgar i Europa.
Hägerstad - Sverige
Hägerstad slott ligger drygt sju mil söder om Norrköping i Hannäs socken, i Östergötland.Slottet har varit svårt brandhärjat vid flera tillfällen de senaste årtiondena. Anna Amalia Posse föddes på Björnö slott...Läs mer
Alnarp - Sverige
Alnarp slott ligger cirka en mil frå Malmö i Lomma kommun i Skåne. Alnarp nämns första gången redan på 1100-talet och kallades då Allerup. Under 1500-talet var Erik Krummedige ägare till Allerup sätesgård. Han var danska kungens rådgivare och en av dem som 1536 skrev... Läs mer
Hviderup - Sverige
Hviderup slott ligger 1½ mil nordost om Lund i Gårdstånga socken i Skåne. Slottet kallades ända fram till 1800-talets början för Hvidarp. Stavas ibland även Viderup (utan H) men den vanligaste stavningen är dock Hviderup. Hviderup ligger nära två andra slott, cirka... Läs mer
Krageholm - Sverige
Krageholms slott ligger vid Krageholmssjön i Sövestads socken cirka 8 km norr om Ystad i Skåne. Krageholm var redan från 1200-talet och framåt sätesgård för flera kända danska adelsfamiljer som Due, Thott, Brahe, Marsvin och Krabbe. Läs mer
Mariedal - Sverige
Mariedals slott ligger 16 km norr om Skara, i Ova socken i Västergötland. Den första byggnaden som låg där Mariedal slott ligger idag kallades från början Söderbo (eller Sörbo) och ägdes under medeltiden av Guddala kloster och ska under en tid även ha tillhört de mäktiga... Läs mer
Hedenlunda - Sverige
Första gången Hedenlunda omtalas i skrift är i ett brev som är daterat 8 september 1336 då gården på latin kallas för Hendenlundum. Då namges också för första gången ägaren som hette Karolus in Hendenlundum, som troligen var en av traktens stormän. Läs mer