Fiholm Sverige

Plats: Vid Mälaren cirka sex mil sydost om Västerås i Södermanland
Känt sedan: 1275 (Fyæholm)
Ny/Ombyggt: 1640-talet av Axel Oxenstierna
Arkitekt: Simon de la Vallée (arkitekt)
Nicodemus Tessin d.ä. (byggnadsledare)
Koordinater: 59°26'02"N 16°44'33"Ö
Fiholm Södermanland Historia
Fiholm ligger vid Mälaren i Södermanland i Jäders socken cirka sex mil sydost om Västerås och cirka 17 km nordost om Eskilstuna.

Fyæholm
Första gången Fiholm (Fyæholm) omtalas är i ett brev som daterades av kung Valdemar ca 1238-1302 Birgersson år 1275. Fiholm ärvdes ca 1302 av hans son Erikca 1271-1330 Valdemarsson d.y. som var häradshövding i Dalarna.

1400 & 1500-talen
1402 köpte unionsdrottningen Margareta Fiholm och skänkte det till Erik av Pommern. Senare tillhörde gården Eskilstuna kloster och i början av 1500-talet var biskop Otto SvinhufvudDöd 1522 ägare. 1527 gick det över till den svenska kronan.

Fiholm, Södermanland
Bild från Sueciaverket, 1694-1695
Fiholm, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt

Axel Oxenstierna
Axel Oxenstierna
(1583-1654)
Axel Oxenstierna (1583-1654)
År 1617 ärvde rikskansler och friherre Axel Oxenstierna (34) Fiholm efter sin far Gustaf Oxenstierna. Axel föddes 1583 och kom att bli en av Sveriges mäktigaste män. Han var riksråd och häradshövding och grundade postverket 1636 och var, förutom herre till Fiholm, även greve av Södermöre, friherre till Kimito samt Tidö. Han deltog även i fredsförhandlingar och ingick i förmyndarregeringen för den blivande drottningen Kristina.

Huvudbyggnad saknas
På platsen finns två långa längor som uppfördes av Axel Oxenstierna i början av 1640-talet. Arkitekt ska ha varit Simon de la Vallée som hade den unga Nicodemus Tessin d.ä. som lärling och som fick vara byggnadsledare. Tanken var att även en stor huvudbyggnad skulle uppföras, men det blev aldrig av. En historia om varför det inte byggdes är att Axels son Erik var på besök och när Axel frågade sonen vad han tyckte om de två flygelbyggnaderna ska sonen ha svarat "Jag tycker de mest liknar ett par gamla lador" varpå Axel ska ha svarat: "Tycker du så får du också bygga fähuset själv". Om detta stämmer vet man ju så klart inte. Skisserna som Simon de la Vallée gjorde på hur huvudbyggnaden skulle se ut finns bevarade.

Fiholm, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt
Fiholm, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt

Jäders kyrka
Någon huvudbyggnad uppfördes alltså aldrig och det byggnadsmaterial som skulle gått till huset använde Axel i stället till att bygga om- och ut Jäders kyrka, vilket skedde i flera etapper. Ett gravvalv för den Oxenstiernska släkten inrättades i kyrkan där Axel lät begrava sin hustru Anna Bååt1579-1649 som dog 1649 och där han själv blev gravsatt fem år senare. Arkitekt för kyrkan, med hjälp av sin lärare Simon de la Vallée, var Nicodemus Tessin d.ä. som då utförde en av sina första arbeten i Sverige.

Fiholm, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt
Fiholm, Södermanland
Foto Jan Norrman, 1998

Fideikommiss
1784 köpte riksrådet Joachim Beck-Friis1722-1797 egendomen och gjorde Fiholm till fideikommiss. 1791 utnämnde Gustav III Fiholm, tillsammans med Börringekloster till grevskap, det enda i Sverige. Fiholm var kvar i släkten Beck-Friis fram till 1907 då det såldes vidare av släkten Beck-Friis varefter egendomen styckades upp och fideikommisset gick över till kapital.

Nutid
Fiholm är privatägt och är inte öppet för allmänheten men slottet visas för grupper efter bokning.

År Ägarlängd (urval)
1302 ca Valdemar Eriksson (sonson till kung Valdemar Birgersson)
1386 Erik Valdemarsson d.y. (föregåendes son)
1388 Ermegard (som morgongåva av föregående)
1402 Drottning Margareta (genom köp)
~ Erik av Pommern (gåva av föregående)
~ Eskilstuna kloster (genom gåva)
1508 Biskop Otto Svinhufvud
1527 Till Kronan
1562 Gabriel Kristersson Oxenstierna
1579 Bengt Oxenstierna (föregåendes son)
1591 Gustaf Oxenstierna (föregåendes bror)
1597 Barbro Axelsdotter (föregåendes änka)
1617 Axel Oxenstierna (föregåendes son)
1654 Johan Oxenstierna (föregåendes son)
1657 Axel Eriksson Oxenstierna (föregåendes brorson)
1676 Carl Gustaf Oxenstierna (föregåendes bror) † 1686
1700 Carl Gustaf Oxenstierna (föregåendes son). Ogift. † 1706
1708 Christina Oxenstierna
1711 Eleonora Oxenstierna (föregåendes dotter). Gift med C. G. Soop och F. C. Dohna
~ Föregåendes arvingar
1784 Joachim Beck-Friis (genom köp) † 1797
1797-1907 Familjen Beck-Friis
1907 H. von Celsing & G. Palmqvist (genom köp)
1919 Erik Hallin
1939 Sven Alfred Carlsson
1954 Per Kasten Sandmark (genom köp)
1964 Simon & Rune Berg (genom köp)
1972 Per Olof Sandberg
~ Familjen Mörner

Kartinfo för Fiholm
Koordinater: 59°26'02"N 16°44'33"Ö
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Fiholm, Eskilstuna
Telefon: 016-395064
E-post: goran@fiholm.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)

Inskrivet 2021-11-10 | Uppdaterat 2021-11-12