Örebro slott, Sverige

Plats: Örebro, Närke
Uppfört: 1573-1627
Grundare:  Gustav Vasa, Johan III
Arkitekt: Christoffer Pahr, Herkules Mida, Hans Flemming
Rum: Cirka 80 rum förutom källaren
Koordinater: 59°16'26.0"N 15°12'54.9"E
Örebro slott Närke HISTORIA:
Örebro slott ligger på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Slottet har formen av en rektangel med utbyggda cirkelrunda torn i hörnen och innehåller cirka 80 rum, förutom källaren som har använts som fängelse.
Första gången Örebro slott omtalas är 1364 då hertig Albrekt av Mecklenburg (†1412) i ett brev till Rostock säger sig ha "erövrat duo castra, Sundby och Örebro", men troligen är slottet mycket äldre än så. Under medeltiden belägrades slottet många gånger och beboddes av både kungar och hövitsmän, både svenskar och danskar.
Örebro slott
Slottet enligt Sueciaverket

1400-talet
Åren 1434-1436 bodde Engelbrekt Engelbrektsson (†1436) där och från 1436 blivande kungen Karl Knutsson (Bonde) (†1470).
Svante Nilsson Sture inträdde i rådet 1482 och blev på samma gång hövitsman på Örebro slott.
I februari 1499 kröntes Hans av Oldenburg och Kristina av Sachsen i Uppsala till svenska regenter. Kristina fick vid kröningen Örebro slott i morgongåva.

1500-talet
I början av 1500-talet blev Sten Sture d.y. ny slottsherre efter att han utfört sitt uppdrag i Lübeck till full belåten. Danskarnas belägring förstörde borgen men efter att Gustav Vasa tagit slottet i besittning 1522 återuppbyggde han det som förstörts. Han höll även rådsmöte där i februari 1522.
1573, under Johan III:s tid som regent, påbörjades en ombyggnad som pågick fram till 1627 då slottet fick den form det har idag.
Örebro  slott
Foto Magnus, flickr - 2011

1600-talet
I början av 1600-talet tillhörde slottet hertig Karl som ofta höll hov där och även sammankallade riksdagen dit 1606 och 1610. Hertig Karl började bygga ut slottet och med hjälp av byggmästaren Christoffer Pahr fick borgen en jämnhög kvadratisk utseende med kanontorn i hörnen. Efter den avslutade ombyggnaden, som slutade 1627, fick det förfalla igen. Kungen var nästan aldrig där och de landhövdingar som fick lov att bo där om de ville, bodde hellre i en timmerstuga bredvid. Slottet användes istället som fängelse, spannmålsmagasin och vapenförråd.

1700-talet
Efter ytterligare en tid av förfall (1738 rasade ett av tornen) blev det på nytt reparerat, och 1762 förvandlades det gamla renässansslottet till ett barockslott.
Örebro  slott
Foto Lars Hermansson, flickr - 2008

1800-talet
I början av 1800-talet skedde på nytt en renovering och 1897-1900 fick slottet sitt nuvarande yttre utseende tack vare medel från riksdagen samt privata bidrag. I övrigt fortsatte slottet att vara fängelse och förråd och samtidigt residens och landskansli. I slutet av århundradet restaurerades det återigen. Man knackade bland annat bort putsen från slottets ytterväggar för att få fram ett ålderdomligt utseende.

1900-nutid
Örebro slott ägs av staten och inrymmer idag konferenslokaler, sammanträdesrum ett slottsmuseum längst ner i ena tornet och ett kafé högst upp i ett annat.
Örebro slott
Foto Jan Norman, RAÄ - 1992
Kartan visar var Örebro slott ligger
Koordinater: 59°16'26.0"N 15°12'54.9"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in.
 Kontaktinformation till Örebro slott
 För öppettider se slottets hemsida eller ring!
 Adress: 703 61 Örebro
 Telefon: 019-21 56 65, 019-212121
 E-post: johanna.bjelkengren@ orebrokompaniet.se
 Web: Hemsida
 Källor
Böcker:
Svenska slott och herrgårdar - Fredric Bedoire

Hemsidor:
» Runeberg.org
» Kungliga biblioteket
Inskrivet 2007-05-07 | Uppdaterat 2017-02-23
 Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
Av: Elsa     Datum: 2017-01-23 13:27:25
Väldigt bra fakta att ha
Av: Gustav     Datum: 2017-01-13 12:54:53
Ni skulle kunna förbetalt den lite
Av: Thomas N Lundqvist     Datum: 2010-03-22 18:24:29
Om Örebro slott under 1500-talet. Läs Lennart Hedbergs avhandling Företagarfursten och framväxten av den starka staten. Hertig Karls resursexploatering i Närke 1581 -1602
Gillar du slottsguiden? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare