Slottsguiden.info

Jag heter Nina Ringbom och skriver om slott, palats & borgar i Europa.
Viderup - Sverige (9 september 2018)
Hviderup slott ligger 1½ mil nordost om Lund i Gårdstånga socken i Skåne. Slottet kallades ända fram till 1800-talets början för Hvidarp. Stavas ibland även Viderup (utan H) men den vanligaste stavningen är dock Hviderup. Hviderup ligger nära två andra slott, cirka... Läs mer
Krageholm - Sverige (18 augusti 2018)
Krageholms slott ligger vid Krageholmssjön i Sövestads socken cirka 8 km norr om Ystad i Skåne. Krageholm var redan från 1200-talet och framåt sätesgård för flera kända danska adelsfamiljer som Due, Thott, Brahe, Marsvin och Krabbe. Läs mer
Mariedal - Sverige (18 augusti 2018)
Mariedals slott ligger 16 km norr om Skara, i Ova socken i Västergötland. Den första byggnaden som låg där Mariedal slott ligger idag kallades från början Söderbo (eller Sörbo) och ägdes under medeltiden av Guddala kloster och ska under en tid även ha tillhört de mäktiga... Läs mer
Hedenlunda - Sverige (10 augusti 2018)
Första gången Hedenlunda omtalas i skrift är i ett brev som är daterat 8 september 1336 då gården på latin kallas för Hendenlundum. Då namges också för första gången ägaren som hette Karolus in Hendenlundum, som troligen var en av traktens stormän. Läs mer
Björnstorp - Sverige (6 augusti 2018)
Där slottet ligger idag fanns det redan på 1500-talet en sätesgård. På platsen fanns då också en by med flera gårdar som tillhörde den danske kungen. Under det nordiska sjuårskriget (1563-1570) hjälpte den svenska hövitsmannen Mickel Göing (Gyding)... Läs mer
Celle - Tyskland (5 augusti 2018)
På platsen har det funnits ett befäst torn som uppfördes redan på 980-talet för att bevaka floden Aller. 1292 byggdes tornet ut av Otto II av Braunschweig-Lüneburg (kallad Otto den stränga). Källarvalvet och de nedre våningarna av klocktornet från denna byggnad finns där än i dag... Läs mer