Svenska arkitekter & byggmästare

Personerna som listas här är sådana som har hjälpt till att bygga upp de svenska slotten. Flera av dem är födda i andra länder men har flyttat till Sverige där de sedan arbetade som arkitekter. Klicka på en bild för att läsa.