Fågelvik

Plats:
Valdermarsviken, Tryserums socken, Kalmar län, Småland
Grundat:
1300-talet
Om/tillbyggt:
1770-talet av Gustaf Horn
Arkitekt:
Koordinater:
Fågelvik Småland Historia
På sydsidan av Valdemarsviken, längst in vid en smal vik i Tryserums socken i Småland ligger godset Fågelvik, i vissa fall även kallad Fogelvik. Gården har gamla anor, det äldsta Fågelvik, som var en kvadratiskt borg med vallgrav, byggdes redan under 1300-talet av lagmannen och riddaren Ulf Abjörnsson (Sparre).

1400-talet
En känd ägare till Fågelvik var Karl Knutsson Bonde som 1429 ärvde gården. Denne var regent i fyra omgångar i Sverige, först som riksföreståndare 1438-1440 och sedan som kung under tre olika perioder. Hans dotter Kristina gifte sig på Svartsjö slott med riddaren och riksrådet Erik Eriksson (Gyllenstierna), och troligen var det då som Karl överlät Fågelvik på henne (1446). Erik Eriksson kom att bli stamfar för ätten Gyllenstierna, och gården tillhörde sedan denna ätt fram till 1700-talets början.

1500-talet
Under Dackefejden 1542-1543 förstördes Fågelvik av Dackes bondehär, och borgen stod sedan och fick förfalla. En ny bebyggelse uppfördes troligen i närheten av borgen.
Fågelviks slott
Foto Tryserum-SB - 2007

1700-talet
När Nils Gyllenstierna år 1706 upphöjdes till greve av Fogelvik började han planera att uppföra ett stor anläggning några kilometer ifrån den gamla borgen, som nu kallades för "Gamlegård". Ritningarna till bygget utfördes av stadsbyggmästaren i Bremen, A.Dreyer, som Gyllenstierna troligen kommit i kontakt med under sin tid som generalguvernör över Bremen-Verden. Något bygge påbörjades dock aldrig.
Efter att Gyllenstiernas dotter Margareta gift sig med den kungliga rådgivaren Arvid Horn, övergick Fågelvik till ätten Horn. Arvid Horn valdes 1720 till lantmarskalk och under den tid han ledde regeringen antogs den nya lagboken (1734), eftersom det länge hade varit svårt att döma efter den gamla som inte hade omarbetats sedan 1400-talet.

Det blev Arvid som uppförde en byggnad efter de ritningar som Nils Gyllenstierna tagit fram. Det blev en typisk karolinsk anläggning med timrade hus kring gårdsplanen. Från bouppteckningen efter Margareta Gyllenstierna kan man få en bild av hur det ungefär såg ut, huvudbyggnaden hade enligt den 9 rum som var grupperade runt en stor sal i mitten. Alla rummen var klädda med vävda tygtapeter och det var mängder med porträtt och tavlor.

Arvid ville dock bygga en större och finare herrgård som mera speglade han ställning, och 1736 gav han arkitekten Carl Hårleman i uppdrag att göra upp ritningar för ett stort och magnifikt slott. Hårleman kom fram med en rad ritningar till en ny huvudbyggnad, men dessa planer genomfördes aldrig. Efter att hattarna övertagit makten 1738 tvingades Horn att ta avsked från sin tjänst, och efter att hans hustru två år senare dog tappade han antagligen lusten att påbörja något bygge vid 76 års ålder.
1740 ärvdes Fågelvik av Arvid och Margaretas son Adam (23), som då var korpral vid Livdrabantkåren.

1778 övergick byggnaden till sistnämndas son, Gustaf Horn, som lät uppföra den byggnaden som man ser idag. Huset stod färdigt mot slutet av 1770-talet. Man använde ritningarna som Hårleman gjort, emellertid var dessa något omarbetade, troligen av arkitekten Jean Eric Rehn. Det var även på initiativ av Gustaf som Tryserums kyrka nyuppfördes på sin nuvarande plats 1785.
Fågelviks slott
Foto Jan Norman, RAÄ - 1991

1800-talet
I början av seklet gick Fågelvik till släkten Posse. Grevinnan Vilhelmina Posse sålde gården 1851 till dåvarande kronprinsen Karl (XV), som fyra år senare sålde gården vidare, varefter det stod obebodd och förföll fram till början av nästa sekel.

1900-talet
Kapten Hakon Wijk köpte herrgården i början av 1900-talet och lät restaurera gården med hjälp av arkitekten Torben Grut.
Kartan visar platsen för Fågelvik
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Småland, Öland, Gotland
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire

Hemsida:
» Runeberg.org - Fågelvik
Inskrivet 2007-08-16 | Uppdaterat 2017-03-11
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: MH     Datum: 2016-12-13 04:43:08
Friherre Nils Gyllenstjerna af Lundholm,(1585-1622) Ägare till sin död. Görvel Snakenborg, änkan, ägde godset till sin död 1635. Sonen Karl Gyllenstjerna (1621- 1650)ärver Fogelvik. Därefter hans son Nils (1648-1720). Denne Nils är den sista Gyllenstjerna som äger slottet. Därefter ärver hans Dotter Margareta, som med sitt gifte 1710 med Arvid Bernhard Horn övertar ägandet. Det är alltså Arvid som övertar ägandet vid faderns död 1720. Arvids son, Adam, ärvde godset efter hans död 1742.Efter Adams död 1778 tog sonen Gustaf över ett skuldsatt gods. Denne lät nybygga Fogelvik under 1780-90, till som det ser ut idag. Vid sin död 1798 dog också Hornska ättens ägande ut. Nu ärvdes slottet av en avlägsen släkting, Thage Tott. Denne började sälja ut mark. 1812 köpte Carl Henrik Posse Fogelvik. Vid dennes änka död ärvde hans bror, Claes Fredrik, Fogelvik 1827. Denne man var gift med Wilhelmina Bergenstråhle, född Lybecker. Hon tog över Fogelvik efter Claes död 1839. Hon sålde Fågelvik till Kronprinsen 1851, som i sin tur sålde det vidare 1855 till Anders Magnus Koskull. Han sålde det i sin tur 1857 till Carl Adam Raab. Denne Carl överlät Slottet till sin son Ossian Raab 1897. Nu stod Slottet och förföll ända fram till försäljning 1905. Då köpte Hakon Wijk Fogelvik och totalrenoverade husen. Han lät även nybygga något hus. Helge Lybeck och hans maka Nannie Wallenberg köpte egendomen 1910. Deras son Knut Lybeck övertog gården 1933 och bodde där till sin död 1981. Åter förföll slottet. Familjen Sjögren köpte Fogelvik och sålde sedan godset 1993 till Tomas Hopkins. Själva slottet såldes till familjen Mannfalk 1995. Denna familj bor alltså fortfarande kvar där och det är denna familj som har renoverat slottet till dess nuvarande skick.(Sedan 1983 är slottet byggnadsminneförklarat.)Sedan 2015 är slottet till salu igen.
Av: Peter     Datum: 2012-09-26 00:20:53
Vad kostade egendomen vid senaste försäljningen?
Av: Sven Göran Johansson     Datum: 2009-04-16 15:26:37
Var har ni hittat bouppteckningen efter Margaretha Gyllenstierna. Riksarkivet har den ej.

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27