Salnecke Sverige

Plats: ca 2,5 mil nordost om Enköping, Gryta socken, Uppland
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1640-talet av Georg Grissbach
1750-talet
Rum:21
Koordinater: 59°44'20.6"N 17°20'17.8"E
Salnecke Uppland Historia
Salnecke slott ligger cirka 2,5 mil nordost om Enköping i Gryta socken, Uppland. Slottet är ett av Sveriges bäst bevarade 1600-tals slott.

Salneckes tidigare byggnad som låg på platsen är känd sedan 1300-talet och ägdes bland annat av domprosten Andreas AndDöd 1317 år 1315 och ingick senare på 1300-talet i Bo Jonsson Gripsca 1330-1386 stora godskomplex och på 1460-talet ägdes gården av Jöns Bengtsson som var ärkebiskopen i Västerås.

1500-talet
År 1527 drogs gården in till kronan och i maj 1614 förlänades dåvarande huset av Gustav II Adolf till senare borggreven i Göteborg, doktor Jacob van DijckDöd 1631 och efter hans död fick krigsrådet Filip SattlerDöd 1641 ta över Salnecke. En månad efter sistnämndas död 1641 skänktes gården till överbergmästare Georg Grissbach, som är den som lät bygga det nuvarande slottet.

Salnecke
Målning av Johan Gustaf Härstedt 1795
Salnecke
Foto Tommy Arvidson 1996

Georg Grissbach (1587-1651)
Georg Grissbach föddes i S:t Andreasberg, Braunschweig i Tyskland 1587. Georg blev tidigt föräldralös och skall redan vid tolv års ålder ha börjat arbeta vid Wildemanns silververk i Harz, Tyskland, för att sedan under drygt två decennier fullgöra sin utbildning vid en lång rad gruvor och bruk. När 30-åriga kriget bröt ut 1618 kom han i kontakt med den svenska krigsmakten och 1624 antogs han som minörkapten vid den svenska armén. Under fem år följde han sedan Gustav Adolf och de svenska trupperna i Livland och Tyskland, minerade, kontraminerade och sprängde med stor framgång läger, torn, fästningsverk och kyrkor var de drog fram.

Grissbach bosatte sig därefter i Sverige och år 1630 blev han överbergmästare över rikets silver, bly- och koppargruvor samt bergmästare vid Sala gruva. I oktober 1641 elva år senare adlades han. Georg gick bort på på Salnecke 1651, två dagar efter sin 64-årsdag.

Salnecke
Foto Jan Norrman 1995
Salnecke

1700-talet
Byggherren Grissbachs ättlingar ägde slottet in på 1730-talet då ätten utslocknade med Gustaf Fredrik Grissbach 1734 varefter släkterna Asp och Spens var ägare under merparten av 1700-talet. Huset var stort kallt och dragigt och var därför mest bebott under sommarmånaderna och stod övrig tid mest obebott. Redan när Grissbachs släkte dog ut var slottet förfallet och obeboeligt. En mindre upprustning skedde trots det på 1750-talet.

År 1794 stiftade Jonas Albom och hans hustru Johanna Katarina Forsskål Näs fideikommiss i Österåkers socken. År 1830 fick deras dotterson Klas Samuel Jonas Gyllenadler1788-1833 tillstånd att flytta över Näs fideikommiss till Salnecke, som sedan dess har ägts av släkten Gyllenadler.

År Ägarlängd
Karl Ingebogsson
Andreas And
Bo Jonsson Grip
Bengt Jönsson
1527 Till Kronan (genom Västeråsmrecess)
1614 Jacob van Dijk (genom förläning)
1626 Filip Sadler, adlad Sadler von Salneck (genom förläning)
1641 Georg Grissbach (genom förläning)
1651 Geog, Zacharias och Otto Grissbach (förgåendes söner)
1656 Zacharias och Otto Grissbach (brodern Georg död)
1683 Indragen till kronan. Återlämnat till Otto Grisbach.
1690 Sofia Sabel (förgåendes änka)
Efter 1712 Carl Gustaf Grissbach (förgåendes son)
Efter 1728 Johan von Asp (genom köp)
1769 Carl Gustaf Spens (genom köp)
1816 Föregåendes arvingar
1830 Klas Samuel Jonas Gyllenadler. Fideikommiss inrättat
- Carl Ludvig Edvard Gyllenadler (förgåendes son)
1884 Klas Samuel Oskar Gyllenadler (förgåendes son)
1944 Klas Samuel Karl Gyllenadler (förgåendes son)

Kartinfo för Salnecke
Koordinater: 59°44'20.6"N 17°20'17.8"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Uppland (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsida:
» Svenska fideikommiss

Inskrivet 2010-01-12 | Uppdaterat 2021-07-10